16/12/2014

I I I - JJJ

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- I I I - J J J - iii jjj -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ichibutsu jitate 一物仕立て "single object", one theme or image

. jiamari 字余り - jitarazu 字足らず too many, too few of 5 7 5 .


....................................................................................................................................................


- - - - - . . ichi 市 market * . - - - - -
shiwasu no ichi 師走の市 december market, toshi no ichi 年の市 Year-End Market .. ichibito yo kono kasa uroo yuki no kasa .
(winter) snow. this straw hat. market-shoppers. I sell.


. ide ya ware yoki nuno kitari semi-goromo .
(summer) "cicada robe". come look at me.


. ie wa mina tsue ni shiragami no hakamairi .
(autumn) visiting graves at O-Bon. the whole family. cane. white hair


. ikameshiki oto ya arare no hinoki-gasa .
(winter) hail. so harsh a sound. my traveller's hat


. ika uri no koe magirawashi hototgisu .
(summer) squid vendor. hardly distinguishable. hototogisu


. (iki-nagara) iki nagara hitotsu ni kooru namako kana .
(winter) sea slug. frozen into one. still alive


. iku shimo ni kokoro baseo no matsukazari .
(New Year) pine decoration. frost. my home


. Ikkyuu ga kawarake kawanu toshi no ichi .
(winter) Year-End Market. priest Ikkyu buys a piece of pottery


- - - - - . imayoo 今様 popular songs - 弄斎節 rosai-bushi, Rosai song . - - - - -- - - - - . imo 芋 (いも) taro. Colocasia antiquorum . - - - - -

. imo arau onna Saigyoo naraba uta yoman .
(autumn) Taro potato. a woman washing taro. Saigyō. compose a poem

. imo no ha ya tsuki matsu sato no yakibatake .
(autumn) moon. taro leaves. burned fields of the village

. imo uete kado wa mugura no wakaba kana .
(summer) mugura cleavers. planted taro potatoes. at the gate young creepers

- - - - -


- - - - - . imo no kami 痘瘡の神 the deity of smallpox . - - - - -. inasuzume cha no kibatake ya nigedokoro .
(autumn) sparrows in the rice fields. field with tea trees. to flee
- - - - - . inazuma 稲妻 lightning . - - - - -

. inazuma ni satoranu hito no tattosa yo .
(autumn) lightning. no enlightenment. how admirable

稲妻や顔のところが薄の穂
inazuma ya / kao no tokoro ga / susuki no ho
(hokku)

. inazuma ya yami no kata-yuku goi no koe .
(autumn) lightning. in the darkness the voice of a night heron

- - - - -
. ine koki no uba mo medetashi kiku no hana .
(autumn) chrysanthemums. old woman threashing rice. to be praised.- - - - - . - inochi 命 life, to be alive - . - - - - -

. inochi futatsu no naka ni ikitaru sakura kana .
(spring) cherry blossoms. between our two lives

. inochi koso imodane yo mata kyoo no tsuki .
(autumn) moon of today. life. seed potato of taro imo

. inochi nari wazuka no kasa no shita suzumi .
(summer) coolness. life! travelling hat
- - - - - . WKD : inoshishi いのしし / 猪 wild boar . - - - - -
kigo for autumn

. inoshishi mo toko ni mo iru ya kirigirisu .
(autumn) grasshopper (cricket). penetrating even the lair of a wild boar
(about the snoring of his disciple Shado) - also - toko ni kite ibiki ni iru ya kirigirisu

. inoshishi mo tomo ni fukaruru nowaki kana .
(autumn) wild boar . blown away by the typhoon

- - - - -- - - - - . iori, an 庵, yado 宿 my humble abode, thatched hut ### . - - - - -


- - - - - . iroha 色葉 colored leaves or いろは, the Japanese alphabet * . - - - - -. iriai no kane mo kikoezu haru no kure .
(spring) spring evening. sunset bell. not to hear


. irikakaru hi mo itoyuu no nagori kana .
(spring) heat shimmers. threads. smoke
At Muro no Yashima 室の八嶋. irozuku ya toofu ni ochite usumomiji .
(autumn) red leaves. Tofu bean curd. to fall.. isaribi ni kajika ya nami no shita musebi .
(autumn) bullhead fish. fire to lure fish. sobbing under the waves


. - Ise Jinguu 伊勢神宮 Visiting the Grand Shrine at Ise - . ###


ishi karete mizu shibomeru ya fuyu mo nashi
石枯れて水しぼめるや冬もなし


. ishi no ka ya natsukusa akaku tsuyu atsushi .
(summer) summer grass. smell of this stone. warm dewdrops. (at Nasu).


. Ishiyama no ishi ni tabashiru arare kana .
(winter) hail. temple Ishiyamadera

. ishiyama no ishi yori shiroshi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. stony mountain, white
. ite tokete hitsu ni kumihosu shimizu kana .
(winter) beginning to melt. my brush. pure water


. itoyuu ni musubitsukitaru kemuri kana .
(spring) heat shimmers, inverwoven with smoke - Oku no Hosomichi, station 4


. itsutsu mutsu cha no ko ni narabu irori kana .
(winter) sunken hearth. five or six cakes


. iwa tsutsuji somuru namida ya hototogishu .
(spring) "rock azaleas". colored by tears. hototogisu- - - - - . - iza いざ / 感 Let's Go! Farewell, Good-bye! - . - - - - -

. iza kodomo hashiri arikan tama-arare .
(winter) jewel-like hail pellets. Children, let's go!

. iza kodomo hirugao sakinu uri mukan .
(summer) melon. children. bindweed

. iza saraba yukimi ni korobu tokoro made .
(winter) watching snow. fall and slip.
for his disciple Isa 伊佐.

. iza tomo ni homugi kurawan kusa makura .
(summer) ears of barley. Well, together! grass pillow

- - - - -
- - - - - . - izayoi 十六夜 moon on night 16 - sixteenth night moon - . - - - - -

いざよひもまだ更科の郡哉
izayoi mo mada Sarashina no kōri kana
izayoi mo mada Sarashina no koori kana

いざよひのいずれか今朝に残る菊
izayoi no izure ka kesa ni nokoru kiku

十六夜はわづかに闇の初め哉 
izayoi wa wazuka ni yami no hajime kana

. izayoi ya ebi niru hodo no yoi no yami .
(autumn) moon. cooking shrimp. darkness


- - - - -
. izuku shigure kasa o te ni sagete kaeru soo .
(winter) sleet. where? umbrella in hand. a monk returns- - - - - . Izumo no kami 出雲守 / Hitomi Izumo no Kami 人見出雲守 mirror maker * . - - - - -


..........................................................................................................................................................


- - - - -. jinbei, jinbe 甚兵 light summer suit * . - - - - -


- - - - - . joo 鎖 chain and lock * .

. joo akete tsuki sashireyo Ukimi Doo .
(autumn) moon, at hall Ukimido, Lake Biwa. open the lock. jooroku ni kageroo takashi ishi no ue .
(spring) heat shimmers. Buddha statue at temple Shin Daibutsu-Ji 新大仏寺. on a stone
jooroku 丈六 Joroku size Buddha Statue *


. - Juuhachiro no Ki 十八楼ノ記 Tower of Eighteen - ### .
Juhachiro no Ki::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14/12/2014

KK KK

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- KK KK -. Kinenkan 記念館 Museums in honor of Basho .


. kanjaku 閑寂 - the melting of solitude and tranquility .

- - - - - . kigo 季語 seasonal topics and words used by Basho . - - - - -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - . - ka 香 fragrance - . - - - - -


. kabitan mo tsukubawase keri kimi ga haru .
kapitan mo tsukubawase keri kimi ga haru
(spring) Kapitein - Captain (Dutch Delegation from Nagasaki). to kneel.- - - - - . kabuto 甲 / 兜 / 冑 helmet of a samurai *. - - - - -. kachi naraba Tsuetsuki-zaka o rakuba kana .
(no season word). if I had walked. the slope Tsuetsukizaka. I fell from my horse- - - - - . kadomatsu 門松 pines at the gate / matsukazari 松飾り * . - - - - -

. kadomatsu ya omoeba hitoyo sanjuunen .
(New Year) pines at the gate, one night. 30 years- - - - -. kagami 鏡 mirror * . - - - - -
. kagemachi, kage machi 影待ち waiting for sunrise *.

. kagemachi ya kiku no ka no suru toofugushi .
(autumn) chrysanthemum. Tofu bean curd on sticks
- and
irozuku ya toofu ni ochite usumomiji
. kageroo no waga kata ni tatsu kamiko kana .
(spring) heat shimmers. my shoulder. paper robe

. kageroo ya saiko no ito no usugumori .
(spring) heat shimmers. saiko plant threads. thin haze.
(more kageroo hokku)- - - - -


. - Kanda Joosui 神田上水 Kanda Josui Waterworks and 関口芭蕉庵 Sekiguchi Basho-An - .


- - - - -

The Hanging Bridge at Kiso 木曽の架け橋 / 木曽のかけはし Kiso no Kakehashi *

. kakehashi ya inochi o karamu tsuta katsura .
(autumn) tsuta and katsura vines. plank bridge. to be coiled
- - - - - and
kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae
(autumn) picking up the horses. hanging bridge. first thing to remember

- - - - -. kakitsubata kataru mo tabi no hitotsu kana .
(summer) blue flag iris Iris laevigata. to talk about. Travelling


. kakitsubata ware ni hokku no omoi ari .
(summer) blue flag iris, myself, Hokku

- - - - -


. kaki yori wa nori o ba oi no uri mo sede .
(spring) nori seaweed. oysters. to sell. old age


. kakurega ya tsuki to kiku to ni ta san tan .
(autumn) moon. chrysanthemums. hermitage. three tan of rice paddies


. kakusanu zo yado wa najiru ni toogarashi .
(autumn) red pepper. do not hide. home. leafy vegetable soup. Kamakura o ikite ideken hatsugatsuo .
(summer) first katsuo skipjack bonito. town of Kamakura. to be alive


. kame waruru yoru no koori no mezame kana .
(winter) ice. water jar. breaking. I wake up
- - - - - . - kami 神 Shinto deities, the Japanese Gods - ### . - - - - -

. kamigaki ya omoi mo kakezu Nehanzoo .
(spring) Nirvana ceremony. fence of a shrine. surprize

- - - - -. kami haete yoogan aoshi satsuki ame .
(summer) samidare rain. my hair has grown. my face is pale. kanashiman ya Bokushi seriyaki o mite mo nao .
(spring) dropwort, Japanese parcely. Chinese poet Bokushi 墨子 Mozi, Mo-tsu, Ma-Tzu


. kanbutsu no hi ni umare-au ka no ko kana .
(spring) Kanbutsu celebrations, Buddha's birthday. baby deer is born- - - - - . - kane 鐘 bell, temple bell - . * - - - - -

. kane kiete hana no ka wa tsuku yuube kana .
(spring) cherry blossoms, fragrance. temple bell. evening

. kane tsukanu sato wa nani o ka haru no kure .
(spring) dusk in sprign. temple bell ringing. village

- - - - -
ka ni nioe uni horu oka no ume no hana
香に匂へうに掘る岡の梅の花
- - - - - . Kannon Bosatsu 観音菩薩 and Asakusa Kannon 浅草観音 Temple . * - - - - -

. Kannon no iraka miyaritsu hana no kumo .
(spring) cherry blossoms. Asakusa Kannon Temple. tiled roof
. ka o nokosu ranchoo ran no yadori kana .
(summer) orchid. remaining fragrance in the room curtain. for 悦堂 Etsudo. ka o saguru ume ni kura miru nokiba kana .
(spring) fragrance of plum blossoms. I look up to the warehouse eaves- - - - - . kao 顔 my face, faces ### . - - - - -
. kao ni ninu hokku mo ideyo hatsu zakura .
(spring) first cherry blossoms, my face, Hokku
. kapitan mo tsukubawase keri kimi ga haru .
(spring) Dutch Kapitein - Captain. to kneel. Shogun / 甲比丹 / 甲必丹 / 加比旦
*- - - - - . karahafu, kara hafu 唐破風 Chinese cusped gable . * - - - - -. karakasa ni oshiwake mitaru yanagi kana .
(spring) willow tree. with my umbrella I part the branches
- - - - - . karasu 烏 crow, crows . - - - - -

. kare eda ni karasu no tomari keri aki no kure .
(autumn) dusk, branch, crow

- - - - -


. karahafu no irihi ya usuki yuu suzumi .
(summer) evening coolness. Chinese gable. sunset. (kara hafu)


- - - - - . karakoromo, karagoromo, kara koromo から衣 / 唐衣 / 空衣 robes from China . * - - - - -. Karasaki no matsu wa hana yori oboro nite .
(spring) hazy cherry blossoms, pines of Karasaki 辛崎


. karazake mo Kuuya no yase mo kan no uchi .
(winter) in the cold. dried salmon. Saint Kuya 空也


. kareshiba ya yaya kageroo no ichi ni sun .
(spring) heat shimmers, (winter) withered lawn) one two


. kari ato ya wase katakata no shigi no koe .
(autumn) after the harvest. the call of a snipe. (at 法蔵寺 Temple Hozo-Ji )- - - - - . - kari 雁 goose geese - . - - - - -

. kari kiki ni miyako no aki ni omomukan .
(autumn) geese. to listen to the geese. autumn in Kyoto. I will set out

. kari sawagu Toba no tazura ya kan no ame .
(autumn) geese. rice fields of Toba. cold rain

- - - - -. kari ato ya wase katakata no shigi no koe .
(autumn) after the harvest and snipe. katakata. karikakeshi tazura no tsuru ya sato no aki .
(autumn) autumn in the village. half-harvested paddies. a crane


. karite nen kakashi no sode ya yowa no shimo .
(winter) frost at midnight. I want to borrow the sleeve of a scarecrow- - - - - . karo toosen 夏炉冬扇 to be useless - like a stove in summer, a handfan in winter . * - - - - -


- - - - - . karumi かるみ【軽み】 lightness - . - - - - -

- - - - - . - kasa 笠 his traveller's hat - ### . - - - - -

. kasa mo naki ware o shigururu ka ko wa nanto .
(winter) sleet. I have no rain hat. well, well!

- - - - -. Kasa-dera ya moranu iwaya mo haru no ame .
(spring) rain in spring. temple Kasadera. grotto


. - Kasane to wa かさねとは A girl named Kasane - .


. - Kashima Kikoo 鹿島紀行 - A Visit to the Kashima Shrine - .. kashi no ki no hana ni kamawanu sugata kana .
(spring) cherry blossoms. the Kashi oka does not care. (for 三井秋風 Mitsui Shufu)- - - - - . katabira 帷子 light linen dress . * - - - - -. katararenu Yudono ni nurasu tamoto kana .
wet sleeve, at Yudono, Dewa. I can not talk about it.

. katatsuburi tsuno furiwake yo Suma Akashi .
(summer) snail. waving its horns. Suma, Akashi (both in Hyogo prefecture)
. katsuo uri 鰹売 vendor of skipjack, bonito fish monger * .

. katsuo uri ikanaru hito o yowasuran .
(summer) first skipjack katsuo. vendor, fish monger. charming people

. kawakaze ya usugaki kitaru yuusuzumi .
(summer) coolness. river wind. robes of persimmon color- - - - - . kawara 瓦 roof tiles - いらか iraka roof tiles . - - - - -. kawauso no matsuri mite koyo Seta no oku . kawa uso *
(winter) otter festival. let's go to the upper region of river Setagawa- - - - - . kazarinawa, kazari nawa 飾縄 rope decoration for New Year * . - - - - -- - - - -. kaze 風 wind . - - - - -

. kazairo ya shidoro ni ueshi niwa no aki .
(autumn) autumn in the garden. color of the wind

. kaze kaoru haori wa eri mo tsukurohazu .
(summer) fragrant wind. haori coat and neckband with patches

. kaze no ka mo minami ni chikashi Mogamigawa .
(summer) wind from the south. fragrance of the wind. river Mogamigawa


- - - - - . kaze no oto 風の音 the sound of wind - . - - - - -
. kazuki fusu futon ya samuki yo ya sugoki .
(winter) cold. futon bedding. to lie down. dreadful night


. kazu naranu mi to na omoi so tama matsuri .
(autumn) bon festival. do not think you did not count.
for his dead wife Jutei-Ni 寿貞尼 Juteini- - - - - . keitoo 鶏頭 cockscomb . - - - - -

. keitoo ya kari no kuru toki nao akashi .
(autumn) geese. cockscomb becomes even more red


.............................................................................. kesa chirishi Kaii no ochiba ya Tago no Ura .
(winter) fallen leaves) at Tago no Ura bay 田子の浦

. kesa no yuki nebuka o sono no shiori kana .
(winter) snow this morning, leek

. . . . .


- - - - - . keshizumi 消炭 (けしずみ) ash to extinguishing the fire / sumi 炭 ash . * - - - - -

. keshi-zumi ni maki waru oto ka Ono no oku .
(winter) charcoal from Ono. the sound of splitting firewood

- - - - - . kigo 季語 kidai 季題 season words used by Basho . - - - - -- - - - - . - kiku 菊 chrysanthemum - . - - - - -
. . . . . kunichi 九日 Chrysanthemum Festival Day

. kangiku ya amazake tsukuru mado no saki .
(winter) winter chrysanthemum. sweet sake. window

. kangiku ya ko nuka no kakaru usu no hata .
(winter) winter chrysanthemum. rice bran beside the hand-mill

. kiku keitoo kiri tsukushi keri Omeikoo .
(autumn) chrysanthemum. for Saint Nichiren Memorial 御命講

. kiku ni dete Nara to Naniwa wa yoizukiyo .
(autumn) chrysanthemums. Nara and Naniwa. a crescent moon at night

. kiku no ato daikon no hoka sara ni nashi .
(autumn) chrysanthemum. radish. nothing else

. kiku no hana saku ya ishiya no ishi no ai.
(autumn) chrysanthemum, stone, stonemason

. kiku no ka ya Nara ni wa furuki hotoketachi .
(autumn) chrysanthemum. the old capital of NARA. old Buddha statues
-- and
kiku no ka ya Nara wa ikuyo no otokoburi

. kiku no ka ya niwa ni kiretaru kutsu no soko .
(autumn) chrysanthemum. fragrance, garden. sandal

. kiku no tsuyu ochite hiroe ba nukago kana .
(autumn) chrysanthemum. dew. propagule (mukago, nukago 零余子 )


. . . . .


. kimi hi o take yoki mono misen yukimaruge . 雪まるげ
(winter) snowman. you make a fire. I show you something nice (for Sora)


. kimi ya cho ware ya Sooji ga yumegokoro .
(spring) butterfly. You are. I am Chuang-tzu.


. kinbyoo no matsu no furusa yo fuyugomori .
(winter) winter seclusion. golden folding screen. old pine


. ki no moto ni shiru mo namasu mo sakura kana .
(spring) cherry blossoms. under trees. soup. fish salad


- - - - - . kinuta 砧 fulling block * . - - - - -

. kinuta uchite ware ni kikase yo ya boo ga tsuma .
(autumn) fulling block. to let me hear. wife of the priest
- - - - - . kire and kireji 切れ - 切字 cut and cut markers . - - - - -. kiri no ki ni uzura naku naru hei no uchi .
(autumn) quail is calling. paulownia tree. inside the garden wall. kirigirisu wasurene ni naku kotatsu kana .
(winter) kotatsu heater, brazier. chrickets chirping.


. kiri shigure Fuji o minu hi zo omoshiroki .
(winter) Mount Fuji 富士山


. Kiso no tochi ukiyo no hito no miyage kana .
(autumn) chestnuts. souvenir from Kiso 木曽


. kite mo miyo jinbei ga haori hanagoromo .
(spring) cherry blossom viewing. come here and look! wearing a Jinbe robe (jinbei).- - - - -. kitsuki bon 朽木盆 tray from Kitsuki town . * - - - - -. kitsutsuki mo io wa yaburazu natsu kodachi .
(summer) woodpecker. hermitage. do not destroy. summer grove


. kiyoku kikan mimi ni koo taite hototogisu .
(summer) hototogisu. clear sound. burning incense near the ear


. Kiyotaki no mizu kumasete ya tokoroten .
(summer) Tokoroten jelly. draw water from river Kiyotaki

. kiyotaki ya nami ni chirikomu aomatsuba .
(autumn) pine needles. Kiyotaki waterfall. scattering
(a candidate for Basho's death hokku).
- - - - - kiyotaki ya nami ni chiri naki natsu no tsuki


. kochira muke ware mo sabishiki aki no kure .
(autumn) end of autumn. turn this way! I am lonely too
for his friend priest Kitamuki Unchiku 北向雲竹. kochoo ni mo narade aki furu namushi kana .
(autumn) "leaf-worm" caterpillar. not a butterfly, autumn deepens. kodai sasu yanagi suzushi ya ama ga tsuma .
(summer) coolness. fisherman's wife. small sea bream


- - - - - . kodomo 子供 child, children . - - - - -

. kodomora yo hiragao sakinu uri mukan .
(summer) melon. children. bindweed

. ko ni aku to moosu hito ni wa hana mo nashi .
(spring) cherry blossoms. one who says. I am tired of my children.

- - - - -


. koe ni mina nakishimaute ya semi no kara .
(summer) cicada slough, molt, skin, empty hull. it sang itself away


. koe sumite hokuto ni hibiku kinuta kana .
(autumn) fulling block. North Star. clear voice. kogakurete chatsumi mo kiku ya hototogisu .
(spring) picking tea leaves. to hear. hototogisu

. - - - - - kogarashi 木枯らし, 木枯, 凩 - こがらし winter drizzle - - - - - .  

. kogarashi ni iwa fukitogaru sugima kana .
kogarashi ni iwa fuki togaru sugi ma kana
(winter) rock. cedar tree

. kogarashi no mi wa Chikusai ni nitaru kana .
(winter) winter drizzle. I resemble (doctor) Chikusai


. kogarashi ya take ni kakurete shizumarinu .
(winter) winter drizzle. bamboo. to hide.

. . . . .
. ko hagi chire Masuho no ko-gai ko sakazuki .
(autumn) kohagi : small bush clover. small shells, small sake cups. Masuho


. Kohoogen dedokoro aware toshi no kure .
(winter) end of the year. where does it come from?
about a painting by Kano Motonobu Kohōgen 狩野元信 古法眼


. koke uzumu tsuta no utsutsu no nebutsu kana .
(autumn) tsuta vine. overgrown by moss. Amida prayer


. koko hotaru tagoto no tsuki to kurabeken .
(summer) fireflies. each field. moonlight, to compare- - - - - . - kokoro こころ - 心 "heart", mind, soul - ### . - - - - -- - - - - . koma 駒 - uma 馬 - Japanese horses . *
- - - - - komamukae, koma mukae 駒迎へ selecting tribute horses for court - - - - -


- - - - - . kometsuki 米搗き professional rice grain pounder . * - - - - -


. komo o kite tarebito imasu hana no haru .
(spring) spring in the capital. a man wearing a straw mat (komo 薦 *)


- - - - - . - Komojishi shuu 薦獅子集 Komojishi Shu Collection - ### . - - - - -. ko ni aku to moosu hito ni wa hana mo nashi .
(spring) cherry blossoms. one who says. I am tired of my children.


. konnyaku no sashimi mo sukoshi ume no hana .
(spring) plum blossoms. raw Konnyaku food (a favorite of Basho)
- and
konnyaku ni kyoo wa urikatsu wakana kana
. kono aki wa nande toshiyoru kumo ni tori .
(autumn) . getting older. clouds. birds

. kono atari me ni miyuru mono wa mina suzushi .
(summer) coolness. everything around here is cool
- - - Juhachiro no Ki 十八楼ノ記 Tower of Eighteen - Gifu. konoha chiru sakura wa karushi hinokigasa .
(autumn) falling leaves. cherry tree. so light. hat from cypress bark


. kono hodo o hana ni rei iu wakare kana .
(spring) cherry blossoms. how much to thank you. this departure


. kono hotaru tagoto no tsuki ni kurabemin .
(autumn) moon. reflected in each paddy. fireflies (from Seta)


. kono kokoro suiseyo hana ni goki ichigu .
(spring) cherry blossoms. this my heart you know. this begging set of bowls
for Kagami Shikoo 各務支考 Kagami Shiko


. kono matsu no mibae seshi yo ya kami no aki .
(autumn) autumn of the Gods. this pine. at Kashima Shrine 鹿島神宮 Kashima Jingu


. kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure .
(autumn) this road, nobody walks

. kono suji wa gin mo mishirazu fujiyuusa yo .
people do not know silver coins. how inconvenient
no kigo, non-seasonal part of the kasen Sarumino

. kono tera wa niwa ippai no bashoo kana .
(summer) banana plant. this temple. garden full of banana plants


. kono ume ni ushi mo hatsune to nakitsu beshi .
(spring) plum blossoms. an oxen might shout his first moo
for Sugawara Michizane


. kono umi ni waranji suten kasa shigure .
(winter) sleet. this sea. I throw away my straw sandals. my hat
at the home of 桐葉 Hayashi Toyo


. kono yado wa kuina mo shiranu toboso kana .
(summer) water rail. this lodging is not known. door

. kono yama no kanashisa tsuge yo tokorohori . 
(autumn) yam potatoes. this mountain (this temple) tell us about the sad fate


. koomori mo ideyo ukiyo no hana ni tori .
(spring) cherry blossoms. bats come out


. koori nigaku enso ga nodo o uruhoseri .
(winter) ice. bitter. mole (sewer rat). just enough to drink


- - - - -
. kooshi goosu, gabushi 合子 - furugooshi 古合子 set of food bowls . * - - - - -. kore ya yo no susu ni somaranu furu gooshi / goosu / gabushi .
(winter) cleaning soot. a set of bowls will not be colored by this world- - - - - . koromogae 衣替え, 衣かへ changeing robes for summer . * - - - - -


- - - - - . koshi no wata 腰の綿, koshiwata 腰綿 "cotton wrapper around my hips" . * - - - - -


- - - - - . - kosode 小袖 short-sleeved kimono - . * - - - - -


- - - - - . kotatsu 炬燵 Kotatsu heater - okigotatsu 置炬燵 . * - - - - -. kotobako ya furumono dana no sedo no kiku . 琴箱 *
(autumn) chrysanthemum. box for a koto 琴 zither. dealer of old, used things.


. koyoi tare Yoshino no tsuki mo juuroku ri .
(autumn) moon. tonight. Mount Yoshino. 16 Ri distance


. kozue yori ada ni ochikeri semi no kara .
(summer) cicada slough, molt, skin, empty hull. It falls from a twig


.......................................................................


- - - - - . kuchikiri, kuchi kiri kuchikiri 口切 opening a new jar of tea * . .

. kuchikiri ni Sakai no niwa zo natsukashiki .
(winter) opening a new jar of green tea. garden in Sakai. full of memories

- - - - - . kuina 水鶏 water rail. Rallus aquaticus . - - - - -

. kuina naku to hito no ieba ya Saya domari .
(summer) water rail. staying at Saya 佐屋- - - - - . Kumasaka 熊坂長範 Kumasaka Chohan . * - - - - -
Kumasaka ga yukari ya itsu no tama matsuri
(autumn) Bon festival. Kumasaka was here
- - - - - . - kumo 雲 cloud, clouds - . - - - - -

. kumo kiri no zanji hyakkei o tsukushi keri .
(autumn) fog. clouds. a hundred scenes. (viewing Mount Fuji)

. kumo nani to ne o nan to naku aki no kaze .
(autumn) autumn wind, voice of a spider

. kumo no mine ikutsu kuzurete tsuki no yama .
(summer) billowing clouds. Mount Gassan 月山 (tsuki no yama)

. kumo o ne ni Fuji wa sugi nari no shigeri kana . .
(summer) leaves grow thick. clouds for roots. Mount Fuji. cedar

. kumo to hedatsu tomo ka ya kari no ikiwakare .
(spring) parting geese. like clouds drifting apart. separation from friends

- - - - -. kuniguni no hakkei sara ni Kehi no tsuki .
(autumn) the moon at Kehi 気比の月, Tsuruga


- - - - - . kura 蔵 storehouse, warehouse . * - - - - -


. kuratsubo ni koboozu noru ya daiko hiki .
(winter) radish. radish pullers. boy. saddle

. kure kurete mochi o kodama no wabine kana / kurekurete .
(winter) pounding mochi rice-cakes. end of the year. echo. I sleep alone


. kuromori o nan to iu tomo kesa no yuki .
(winter) snow. this morning. black forest. how can I call it? (kuro mori)
- - - - - . - kusamakura 草枕 "grass pillow" - . ### - - - - -

. kusamakura inu mo shigururu ka yoru no koe .
(winter) sleet. "grass pillow" . a dog in the rain. voices of the night

. kusamakura makoto no hanami shite mo koyo .
(spring) cherry blossom viewing. grass pillow. go and experience it
for Yasomura Rotsuu 八十村路通 Rotsu -

- - - - -
. kusa no to mo sumikawaru yo zo hina no ie .
(spring) Hina dolls. this old thatched hut changes inhabitants
(Basho is now off to Oku no Hosomichi)

. kusa no to ya higurete kureshi kiku no sake .
(autumn) chrysanthemum sake. grass door. dusk
for Kawai Otokuni

. kusa no ha o otsuru yori tobu hotaru kana .
(summer) fireflies. falling from a blade of grass. flying away. kusuri nomu sarademo shimo no makura kana .
(winter) frost on my pillow. I drink medicine but
- MORE about Basho and his chronic illness. kutabirete yado karu koro ya fuji no hana .
(spring) wisteria flowers. I am so tired. looking for a lodging


. kuwa no mi ya hana naki choo no yosute-zake .
(summer) mulberries. hermit sake for the butterflies. kyoo bakari hito mo toshiyore hatsushigure .
(winter) first winter drizzle. just today. growing older.


. kyoo yori ya kakitsuke kesan kasa no tsuyu .
(autumn) dew. from today on. the inscription erased. my traveler's hat
- - - - - . - Kyooto 京都 Kyoto, Kyo - Miyako 都 / みやこ - ### . - - - - -

. Kyoo made wa mada nakazora ya yuki no kumo .
(winter) snow, clouds, half-way

. Kyoo ni te mo Kyoo natsukashi ya hototogisu . Kyoo nite mo
(summer) little cuckoo, longing for Kyoto

. Kyoo wa kuman kusen kunju no hanami kana .
(spring) ninety-nine thousand (people). watching cherry blossoms


. Kyoo mo tooku Narumi ga taharukeki umi o naka ni hedatete .
alone at the beach of Narumi

. Kyoo ni akite kono kogarashi ya fuyuzumai .
(winter) winter storm. I am bored by Kyoto. lodging in winter
. kyooku 狂句 Kyoku, comic verse . *


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
kkk
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

12/12/2014

MMM

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- M M M -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - Medicine, Illness, Doctors - and Basho - .


. Monk, monks and priests 僧 sō, soo .


. - Moto no Mizu もとの水 - 句集 - A Hokku Collection attributed to Basho in 1787 - .


. - mu 無 emptiness - nothingness - .


. Museums 記念館 Kinenkan in honor of Basho ..............................................................................


. machi ishi ya yashikigata yori koma mukae . machi-ishi 町医師 *
(autumn) picking up the horses. from a samurai mansion. doctor of the town.. madonari ni hirune no dai ya takamushiro .
(summer) mat from woven bamboo. sleeping platform by the window


. Mafukuda ga hakama yosou ka tsukuzukushi .
(spring) horsetail. Priest Mafukuda. hakama trousers to wear


- - - - - . maki-e 蒔絵 laquer paintings ### . - - - - -


- - - - - . - makura 草枕 pillow - kusamakura 草枕 pillow stuffed with grass ### . - - - - -
pillow of a traveller- - - - - . makuwa uri 真桑瓜 Makuwa melon . * - - - - -


- - - - - . manzai 万歳 Manzai performance . * - - - - -


- - - - - . masu 枡 measuring box . * - - - - -
- - - . masu 升 container for ritual sake . - - - - -

. masu katte funbetsu kawaru tsukimi kana .
(autumn) moon viewing. I bought a measuring box / (masu koote, masu kōte)

. mata koemu Sayo no Nakayama hatsugatsuo .
(summer) first skipjack katsuo bonito. Sayo no Nakayama pass. to cross again

. mata ya tagui Nagara no kawa no ayu namasu .
(summer) Ayu sweetfish. river Nagaragawa, vinegar-pickled fish. once again


. matsu hana ya Toozaburoo ga Yoshinoyama .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo. Mount Yoshino


. Matsushima ya aa Matsushima ya Matushima ya .
- famous poem by 狂歌師田原坊 Tawara Bo, often attributed to Basho
- - - - - . - matsu 松 the pine tree - . - - - - -

. matsukaze no ochiba ka mizu no oto suzushi .
(summer) coolness. wind in the pines. sound of water

. matsukaze ya noki o megutte aki kurenu .
(autumn) autumn ends. wind in the pines. swirling around the eaves

. matsu sugi o homete ya kaze no kaoru oto .
- (matsusugi)
(summer) fragrant breeze, sound, pines. Shigure no Matsu 時雨の松
planted by Fujiwara no Sadaie


- - - - - . matsukazari 松飾り "pine decroation" * . - - - - -


. matsutake ya kabureta hodo wa matsu no nari .
(autumn), Matsutake mushroom. ragged. like a pine

. matsutake ya shiranu ko-no-ha no nebaritsuku .
(autumn), Matsutake mushroom. unknown leaf. sticking to it

- - - - -
. mayuhaki o omokage ni shite beni no hana .
(summer) safflower. reminiscent of eyebrow brushes 眉刷毛 . - - - - - mazu まづ first of all - - - - - .

. mazu iwae ume o kokoro no fuyu-gomori / fuyugomori .
(winter) winter seclusion. celebrating. plum blossoms

. mazu shiru ya Gichiku ga take ni hana no yuki .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo.

. mazu tanomu shii no ki mo ari natsu kodachi .
(summer) summer grove. to count on. pasania oak tree

- - - - -


. medetaki hito no kazu ni mo iran oi no kure .
(winter) end of the year. old age. I belong to the lucky one's


- - - - - . meido めいど / 冥土 / 冥途 nether world, world of the dead . * - - - - -


- - - - - . - meigetsu 名月 harvest moon - . - - - - -

. meigetsu ni fumoto no kiri ya ta no kumori .
- fog at the mountain foot

. meigetsu no hana ka to miete wata-batake .
- cotton fields

. meigetsu no midokoro towan tabine sen .
(autumn) moon. let us travel together to see the autumn moon - at Fukui

. meigetsu wa futatsu sugite mo Seta no tsuki .
(autumn) moon. for a second time. moon of Seta

. meigetsu ya chigotachi narabu doo no en .
(autumn) moon. temple acolytes

. meigetsu ya Hokkoku biyori sadame naki .
(autumn) moon. weather in the Northern Region (Tsuruga). uncertain

. meigetsu ya ike o megurite yo mo sugara . yomosugara
(autumn) moon. pond, night

. meigetsu ya mon ni sashi kuru shiogashira .
(autumn) moon. my gate. rising tide

. meigetsu ya tsuru hagi takaki too higata .
(autumn) moon. lower legs of cranes. far tidal flats

. meigetsu ya umi ni mukaeba nana Komachi .
(autumn) moon. the sea.
- remembering the Heian-beauty Ono no Komachi 小野 小町

- - - - -. - - - - - MELON 瓜 uri - - - - - .- - - - - . men 面 - 能面 Noh mask . * - - - - -. me ni kakaru toki ya kotosara satsuki Fuji . .
(spring) azalea. Mount Fuji to be seen. me ni nokoru Yoshino o Seta no hotaru kana .
(summer) fireflies from Seta, Lake Biwa. Yoshino


. meoto jika ya ke ni ke ga soroute ke muzukashi .
(autumn) deer. being difficult. same fur.


. meshi augu kaka ga chisoo ya yuu suzumi .
(summer) evening cool. boiled rice as a treat. old lady or wife


. mezurashi ya yama o Dewa no hatsu nasubi .
(summer) Minden eggplants from Dewa, How special!
- - - - - michi 道 road - - - - -

. michi hososhi sumotorigusa no hana no tsuyu .
(autumn) wire grass. road. dew

. michinobe no mukuge wa uma ni kuwarekeri .
(autumn) rose of sharon. roadside. eaten by a horse

- - - - -. Mii-dera no mon tatakaba ya kyoo no tsuki .
(autumn) moon, temple Mii-dera 三井寺.to knock
. mikazuki ni chi wa oboro ya soba no hana .
(autumn) buckwheat blossoms. moon
. . . almost the same as
. mikazuki no chi wa oboro nari soba no hana .
(autumn) buckwheat blossoms. moon
三日月に地は朧なり蕎麦の花 mikazuki ni
三日月の地はおぼろ也蕎麦の花 mikazuki no
三日月や地はおぼろなる蕎麦畠 mikazuki ya chi wa oboro naru soba batake- - - - -


. mina idete hashi o itadaku shimoji kana .
(winter) frosty road. all come out to enjoy the new bridge

. mina ogame Futami no shime o toshi no kure .
(winter) end of the year. please all, worship this ! the sacred rope of Futamigaura Beach


- - - - -


. minazuki wa fukubyoo yami no atsusa kana .
(summer) Minazuki sixth lunar month (July). great heat, time for stomach illness

. minazuki ya tai wa aredomo shiokujira .
(summer) Minazuki sixth lunar month (July). sea bream. salted whale meat

- - - - -


. mi ni shimite daikon karashi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. penetrates my body. pungent radish- - - - - . mino 蓑 straw raincoat . * - - - - -


. minomushi no ne o kiki ni koyo kusa no io .
(autumn) voice of the bagworm. grass hut / 蓑虫 *. miokuri no ushiro ya sabishi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. I see you off. lonely. (for Okada Yasui 岡田野水). miru ni ga mo oreru bakari zo ominaeshi .
(autumn) maiden flower (Patrinia scabiosaefolia). I will also break my vows.
(remembering Soojoo Henjoo 僧正遍照 Sojo Henjo)- - - - - . misogi 御祓 summer purification . * - - - - -. misokazuki nashi chitose no sugi o daku arashi .
(autumn) no moon. ancient cedar. storm (at Ise shrine)


. miyamori yo waga na o chirase konohagawa . - miyamori 宮守 * / miyamori yo waga na o chirase ochibagawa
(winter) fallen leaves. shrine warden. scatter my name in the river. mizu no oku himuro tazunuru yanagi kana .
(summer) ice cellar. source of the water. willow trees. (at Ooishida 大石田 Oishida)
- - - - - . mizu no oto - 水の音 the famous OLD POND . - - - - -

. mizu mukete ato toi tamae doomyooji .
(summer) Temple Domyo-Ji cold rice 道明寺. offering water. console the spirit

. mizu samuku ne-iri kanetaru kagome kana .
(winter) cold water and sea gull. it can not go to sleep

. mizutori ya koori no soo no kutsu no oto .
mizutori ya / kōri no sō no / kutsu no oto
(spring) O-Mizutori ceremony, Nara. monks in retreat. sound of wooden clogs

. mizu-umi ya atsusa o oshimu kumo no mine .
(summer) heat. lake (Biwako). billowing clouds. - Miyako 都 / みやこ / Kyooto 京都 Kyoto, Kyo - .- - - - - . mochi 餅 rice cakes ### . - - - - -

. mochi-bana ya kazashi ni saseru yome ga kimi /mochibana 餅花 . *
(New Year) "mochi flower" decorations. first mouse

. mochi o yume ni ori musubu shida no kusa makura .
(New Year) fern. rice cakes in a dream. grass pillow. mochiyuki o shira-ito to nasu yanagi kana .
(winter) snow like mochi. white stripes. willow
- - - - -


- - - - - . momi suru 籾する hulling rice, polishing rice . * - - - - -
- - - - - Momi suru Oto 籾する音 The Sound of Hulling Rice. momo tose no keshiki o niwa no ochiba kana / momotose .
(autumn) fallen leaves. hundred years. landscape. garden. mon ni ireba sotetsu ni ran no nioi kana .
(autumn) orchid. when I enter the gate. Sotetsu palm. fragrance. (at Ise Shrine)- - - - - mono 物 something - - - - -

. mono hitotsu waga yo wa karoki hisago kana .
(summer) gourd flowers, just one possession

. monohoshi ya fukuro no uchi no tsuki to hana .
I desire the large sack of Hotei

. mono ieba kuchibiru samushi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. my lips are cold. when I speak.

. mono kakite oogi hikisaku nagori kana .
(summer) handfan. I write a poem. to leave things behind
for Tachibana Hokushi 立花北枝


- - - - -


. mononofu no daikon nigaki hanashi kana .
(winter) radish. samurai gathering. bitter. moroki hito ni tatoen hana mo natsu no kana .
(summer) summer. wild fields. a delicate child. (For Yasukawa Rakugo 安川落梧 - )- - - - - . mugi 麦 barley and wheat . - - - - -

. mugimeshi ni yatsururu koi ka neko no tsuma .
(spring) cats in love. wheat gruel. loosing weight

. mugi no ho o tayori ni tsukamu wakare kana .
mugi no ho o chikara ni tsukamu wakare kana
(summer) barley. I clutch to support myself. parting with friends

. mugi no ho ya namida ni somete naku hibari .
(spring) voice of the skylark. ears of barley tinted in tears

- - - - -. mugura sae wakaba wa yasashi yabure ie .
(spring) new leaves. Mugura cleavers. a dilapidated house. mukashi kike Chichibu dono sae sumootori .
(autumn) sumo wrestling. listen to old stories! Lord of Chichibu


- - - - -


. Musashino ya issun hodo na shika no koe .
(autumn) voice of the deer. Musashino plain. reaches about one sun


. Musashino ya sawaru mono naki kimi ga kasa .
(no kigo) Musashino plain. to interfere with your traveler's hat

- - - - -


- - - - - . mushiro 筵 takamushiro 簟 bamboo floor mat to sleep on . - - - - -. muzan ya na kabuto no shita no kirigirisu .
(autumn) grasshopper. How pityful! helmet. grashopper
in memory of the helmet of Saito Sanemori 斉藤実盛, Tada Shrine


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11/12/2014

NNN

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- N N N - NNN -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. Names of Persons and Personification (擬人化 gijinka) .
- - - - - no gotoku, no gotoshi のごとく the same as .


. Netsuke and strap with Matsuo Basho - 根付 - ストラップ .


. Numbers and counting things .

.............................................................................. nabatake ni hanami-gao naru suzume kana .
(spring) rapeseed flowers. they enyoy the flowers. sparrows. nadeshiko ni kakaru namida ya kusu no tsuyu .
(summer) Nadeshiko pinks. his tears are falling. dew on the camphor tree
for the samurai father and son Kusunoki 楠木 .


. nagaki hi mo saezuri taranu hibari kana .
(spring) lark. long day


. nagamuru ya Edo ni wa mare na yama no tsuki .
(autumn) moon. let us write poetry! seldom seen in Edo. mountain- - - - - . nagezukin, nage zukin 投頭巾 square hood . *
and - maruzukin, maru zukin 丸頭巾 - - - - -

- - - - - . - nagori 余波 - 余韻- 余風 - 余情
remains, memories, lingering - .
- - - - -. naka naka ni kokoro okashiki shiwasu kana .
(winter) December. I feel quite at ease here
for Suganuma Kyokusui 菅沼曲水


. Nakayama ya Koshi ji mo tsuki wa mata inochi .
(autumn) moon. Nakayama. road of Koshi (Hokuriku) the moon is life too


. naki hito no kosode mo ima ya doyoo boshi .
(summer) airing during dog days. short-sleeved kimono. deceased person
on the death of Mukai Chine 向井千子


. namagusashi konagi ga ue no hae no wata .
(summer) pickerel weed, smell of rotten fish- - - - - . - namida 涙 tears and Basho crying - ### . - - - - -. nami no ma ya kogai ni majiru hagi no chiri .
(autumn) buch clover, famous shells at Iro no Hama 色浜
. nani ni kono shiwasu no ichi ni yuku karasu .
(winter) december market. crow, why are you flying to the town?

. nani kuute ko-ie wa aki no yanagi kana .
(autumn). what do they eat? small house. willow tree

. nani no ki no hana to wa shirazu nioi kana .
(spring) fragrant blossoms. I do not know. which tree


. Naniwazu ya tanishi no futa mo fuyugomori .
(winter) hibernation. Naniwazu (Naniwa lagoon, now Osaka). lid of the mudsnail is closed


- - - - -. nanshoku、danshoku 男色 homosexuality . *  - - - - -. nao mitashi hana ni ake yuku kami no kao .
(spring) blossoms, dawn, face of the deity Hitokotonushi 一言主 (?face of god)
- - - - - . - Nara 奈良 ancient capital of Japan - . - - - - -

. Nara nanae shichi doo garan yae-zakura .
(spring) double cherry blossoms. Nara. seven buildings. temple compound

- - - - -

- - - - - . - Naracha 奈良茶 Nara rice gurel and the importance of haikai 俳諧 . - - - - -
芭蕉忌や我俳諧の奈良茶飯 - bashooki ya waga haikai no nara chameshi - Masaoka Shiki 正岡子規 


. nari ni keri nari ni keri made toshi no kure . - narinikeri
(winter) end of the year. things just happen
- - - - - . nattoo 納豆 Natto, fermented sticky soy beans * .  - - - - -

. nattoo kiru oto shibashi mate hachi tataki / hachitataki .
(New Year) hachi tataki Memorial service for saint Kuya Shonin. fermented soy beans. wait

- - - - - natsu 夏 summer - - - - -

. natsugoromo imada shirami o tori tsukusazu .  
(summer) summer robes, lice

. natsu kakete meigetsu atsuki suzumi kana .
(autumn) full moon. I feel summer coolness at night

. natsukusa ya tsuwamono domo ga yume no ato - . (natsu kusa)
(summer) remembering Yoshitsune 義経 and the warriors at Hiraizumi 平泉

. natsukusa ya ware sakidachite hebi karan .
(summer) summer grass. I go first to catch a snake
- - - - - and
natsukusa ni fuuki o kazare hebi no kinu
(summer) summer grass. precious decoration. skin of a snake


. natsu no tsuki Goyu yori idete Akasaka ya .
(summer) summer moon. from Goyu to Akasaka (on the Tokaido Road)

natsu no yo ya heta no shoogi no ichi ni ban
(summer) evening. Unskilful Shogi player

. natsu no yo ya kodama ni akuru geta no oto .
(summer) evening, echo, sound of clogs

. natsu no yo ya kuzurete akeshi hiyashi mono .
(summer) summer night. break up a party. chilled food (hiyashimono).

. natsuyama ni ashida o ogamau kadode kana .
(summer) mountain, geta clogs, departing - at Kurobane

. . . . .- - - - - . - nazuna 薺 sheperd's purse - (spring / New Year) . * - - - - -negi shiroku arai tatataru samusa kana
(winter) leek. white. to wash- - - - - . nebutsu, nenbutsu 念仏 Nembutsu, Prayer to Amida Buddha . * - - - - -

. Nehan-e ya shiwade awasuru juzu no oto .
(spring) Nirvana Ceremony. wrinkled hands. rosary beads- - - - - . - neko 猫 cat hokku by Basho - . - - - - -
neko no koi 猫の恋 cat in love / neko no tsuma 猫の妻 wife/husband of the cat

. neko no koi yamu toki neya no oborozuki .
(spring) hazy moon. cats in love. my bedroom

. neko no tsuma hettsui no kuzure yori kayoi-keri .
(spring) cat in love. crumbling kitchen stove

- - - - - . nemu no ki, nebu no ki 合歓木 silk tree - nemu no hana ねむの花 / 合歓の花 . - - - - -

. nemu no ki no hagoshi mo itoe hoshi no kage . - nebu no ki no hagoshi mo itoe hoshi no kage
(autumn) Tanabata festival. do not peek through the leaves of the silk tree


- - - - -
. ne no hi shi ni miyako e ikan tomo mo gana . - nenohi 子の日 day of the rat . *
(New Year) day of the rat. capital Kyoto. no friend. niawashi ya mame no ko meshi ni sakura-gari .
(spring) "hunting for cherry blossoms. so fitting. bean-flour rice balls

. nishi ka higashi ka mazu sanae ni mo kaze no oto .
(summer) young rice plants. from west or east? the sound of wind
. nomi-akete hana-ike to naru nishoodaru . - nomi akete hana-ike ni sen nishoodaru
(zappai). after drinking we use the sake barrel as a flower vase


. nomi shirami uma no bari suru makuramoto .
(summer) fleas, lice, horse pissing, my pillow


. noonashi no nemutashi ware o gyoogyooshi .
(summer) bush warbler. I have no talent and am tired- - - - - . noren, nooren, nōren 暖簾 door curtain .  * - - - - -


. nooren no oku monofukashi kita no ume .
(spring) plum blossom. door curtain. quiet depth (for Shiba Sonome 斯波園女). no o yoko ni uma hikimuke yo hototogisu .
(summer) little cuckoo, horse

. nori jiru no tegiwa mise keri asagi wan .
(spring) laver seaweed. soup. light yellow rice bowl- - - - -    . nori no matsu 法の松 "pine of the Buddhist law". Dharma pine * . - - - - -- - - - - . Nozarashi Kikō 野ざらし紀行 Record of a Weather-Exposed Skeleton . - - - - -
(1684) Nozarashi Kiko

. nozarashi o kokoro ni kaze no shimu mi kana .
(autumn) piercing wind, "bleached bones", my body
Nozarashi Kiko 野ざらし紀行


- - - - - . nukamiso tsubo 糠味噌壷 pot for fermented Miso paste . *    - - - - -


混沌翠に乗りて気に遊ぶ - Nupeppo
. Nupeppoo midori ni norite ki ni asobu .
Nupeppô, in Chinese "Hundun" - according to Peipei-Qiu. nurete yuku ya hito mo okashiki ame no hagi .
(autumn) bush clover. drenched passersby. also captivating


. nyuumen no shita takitatsuru yosamu kana .
(winter) cold night. hot Nyumen noodles. making fire


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::