17/06/2012

His Last Trip

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Saigo no tabi 芭蕉最後の旅 His Last Tripsource : basho/footmark

1694 元禄7年

Starting May 1694 in Otsu, arriving in Osaka 9th of September, succumbing to illenss in Osaka, 12th of October.


- - - - - in ABC order of the Japanese
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


家はみな杖に白髪の墓参り
. ie wa mina tsue ni shiragami no hakamairi K .
at the local shrine of his village at Iga Ueno


いなづまや闇の方行五位の声
. inazuma ya yami no kata-yuku goi no koe .
at the home of Kubota Izen 窪田意専.


顔に似ぬ発句も出でよ初桜
. kao ni ninu hokku mo ideyo hatsu zakura .


風色やしどろに植し庭の秋
. kazairo ya shidoro ni ueshi niwa no aki .


数ならぬ身となおもひそ玉祭り
. kazu naranu mi to na omoi so tama matsuri .
on the first Bon Festival for his dead wife, Jutei-Ni 寿貞尼 Juteini


鶏頭や雁の来る時なほ赤し
. keitoo ya kari no kuru toki nao akashi .


今宵誰よし野の月も十六里
. koyoi tare Yoshino no tsuki mo juuroku ri .
at Mumei-An 無名庵 in Iga Ueno.


まつ茸や しらぬ木の葉 へばりつく
. matsutake ya shiranu ko-no-ha no nebaritsuku .


名月に麓の霧や田のくもり
. meigetsu ni fumoto no kiri ya ta no kumori .


名月の花かと見へて棉畠
. meigetsu no hana ka to miete wata-batake .


新藁の出初てはやき 時雨哉
. shinwara no desomete hayaki shigure kana .
- at the home of Kubota Izen 窪田意専 .


涼しさや 直に野松の 枝の形
. suzushisa ya sugu ni nomatsu no eda no nari .
- at the home of Hirooka Sesshi 広岡雪芝 in Iga Ueno.
(- - - - - The first hokku of this trip.)


冬瓜やたがひにかはる顔の形
. toogan ya tagai ni kawaru kao no nari .


行く秋や手をひろげたる栗の毬
. yuku aki ya te o hirogetaru kuri no mari (iga) .
(- - - - - The last hokku of this trip.)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Further Reference -

....................................................................................................................................................


. Poetic Travelling with Matsuo Basho.


. Kaido 日本の街道 The Ancient Roads of Japan .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::