Showing posts with label TTT. Show all posts
Showing posts with label TTT. Show all posts

05/12/2014

TTT

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- T T T -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. tachi 太刀 large sword . *

. - TEA, drinking tea, 茶 cha - Tee - .

. tears 涙 namida - to cry 泣くnaku .

. Temples, Buddhist Temples visited .

- tootoi とうとい尊い / 貴い holy, noble respectful -

. Travelling, sleeping on the road 旅 tabi, tabine . ###

. tsue 杖 his walking stick, Wanderstock ### .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


旅に病んで夢は枯野をかけ廻る
. tabi ni yande yume wa kareno o kakemeguru .
the death haiku of Matsuo Basho

. tabibito to waga na yobaren hatsu shigure .
more haiku from Basho, the Eternal Traveller

.............................................................................


. - tabi 旅 travel, travelling - .

. tabibito to waga na yobaren hatsu shigure .
(winter) first winter dirzzle. traveller. my name

. tabigarasu furusu wa ume ni nari ni keri .
(spring) plum blossoms. travelling crow (Basho about himself). old nest

. tabine shite mishi ya ukiyo no susu harai (susuharai) .
(winter) end of year housecleaning. sleeping on the road. floating world

. tabine shite waga ku o shire ya aki no kaze .
(autumn) autumn wind. sleeping on the road. to know my hokku

. tabine yoshi yado wa shiwasu no yuuzukiyo .
(winter) december. sickle moon. great to sleep on the road

. tabi ni akite kyoo ikuka yara aki no kaze .
(autumn) autumn wind. I am tired of traveling. how many days like today?- - - - -


. tachibana ya itsu no no naka no hototogisu .
(autumn) Tachibana citrus fruit ###. when, where. hototogisu


. taga muko zo shida ni mochi ou ushi no toshi .
(New Year) fern. bridegroom. rice cakes. year of the ox


. ta ichimai uete tachisaru yanagi kana .
(spring) one field planted, in memory of the willow tree of saint Yugyo 遊行. taka hitotsu mitsukete ureshi Iragosaki .
- Iragozaki niru mono mo nashi taka no koe
(winter) voice of a hawk. at Cape Irogazaki 伊良湖崎


. takamizu ni hoshi mo tabine ya iwa no ue .
(summer) flooding. stars sleep in their journey (Tanabata Festival) on a rock. takauna ya / shizuku mo yoyo no / sasa no tsuyu .
(autumn) dew on the bamboo.- - - - - . take 茸 mushroom, mushrooms / matsutake 松茸 . * - - - - -

. takegari ya abunaki koto ni yuu shigure .
(autumn) collecting mushrooms. danger of getting drenched. cold evening shower


. take no ko ya osanaki toki no te no susami .
(spring) bamboo shoots. childhood sketches


- - - - - . - taki 滝 waterfall - .


- - - - - . takimono 薫物、たきもの burning incense . * - - - - -. takotsubo ya hakanaki yume o natsu no tsuki . 蛸壺 *
(summer) moon in summer. octopus pot, dream
- in memory of the Heike clan, who perished at Suma beach


- - - - - . tamamatsuri, tama matsuri 玉まつり / 魂祭, 玉祭 festival for the souls, O-Bon . * - - - - -. tametsuke te yuki mi ni makaru kamiko kana .
(winter) watching snow. to fold a paper robe. make do. paper robe


. tamuke keri imo wa hachisu ni nitaru tote .
(summer) flowers of yam. lotus. my offering. for Sugiyama Senpu 杉山仙風


- - - - - . tan 反, 段(たん)unit of measurement . * - - - - -


- - - - - . Tanabata 七夕 Star Festival - 天の川 Amanogawa . * - - - - -

. Tanabata no awanu kokoro ya uchuuten .
(autumn) Tanabata star festival. the hearts can't meet. rain in heaven.

. Tanabata ya aki o sadamuru yo no hajime .
(autumn) Tanabata star festival. now autumn has really come
at the home of Yadoo 野童 Yado in Kyoto

- - - - -. tanda sume sumeba miyako zo kyoo no tsuki .
(autumn) moon. just living. Kyoto the capital


. tanoshisa ya aota ni suzumu mizu no oto .
(summer) green rice fields. how very pleasant. cool sound of water

- - - - - . taru 樽 barrel - taue daru 田植樽 . * - - - - -


- - - - - . taue uta 田植えうた song of the rice planters . * - - - - -. ta ya mugi ya naka ni mo natsu no hototogisu .
(summer) hototogisu in summer. fields. barley.. tebana kamu oto sae ume no sakari kana .
(spring) plum blossoms. even the sound of someone blowing his nose


. teikin no oorai taga bunko yori kesa no haru .
(spring) New Year's morning. letter sample in a box- - - - - . tenbin 天秤 pair of scales . * - - - - -

. tenbin ya Kyoo Edo kakete chiyo no haru .
(spring) spring in the capital. Kyoto, Edo. pair of scales

. te ni toraba kien namida zo atsuki aki no shimo .
(autumn) frost, tears in my hands


- - - - - . - tenmon 天文 - category of heaven - Basho SAIJIKI - . - - - - -


- - - - - . tenugui 手ぬぐい small hand towel . * - - - - -


. te o uteba kodama ni akuru natsu no tsuki .
(summer) moon. hands, echo.


. tera ni nete makoto gao naru tsukimi kana .
(autumn) moon viewing, temple, sleeping


. TIMELINE - His Life and Work .. tobi ni notte haru o okuru ni shirakumo ya .
(spring) seeing off spring. black kite bird. white clouds


. togi-naosu kagami mo kiyoshi yuki no hana .
(winter) snow like blossoms. to polish again. mirror. clear

. toko ni kite ibiki ni iru ya kirigirisu .
(autumn) grashopper, cricket. snoring near my bed
(for his disciple Shadoo, Shadō 洒堂 Shado)

. tomokakumo narade ya yuki no kareobana .
tomokaku mo narade ya yuki no kare obana
(winter) withered pampas grass. snow. somehow.


- - - - - . tonboo, tonbō, tombo 蜻蜒 dragonfly. - - - - -
(autumn) tonboo ya tori tsuki kaneshi kusa no ue


. to no kuchi ni yadofuda nanore hototogisu .
(summer) hototogisu. at the front entrance, hand out your visitor sign (yado fuda 宿札)


- - - - - . toofu 豆腐 tofu bean curd . ### - - - - -


. toogan ya tagai ni kawaru kao no nari .
(winter) white gourd-melon. faces changing

. toogarashi hane o tsuketara akatonbo .
(autumn) red dragonfly. red pepper. wings唐黍や軒端の荻の取りちがへ
tookibi ya / nokiba no ogi no / torichigae
(autumn) ogi reed.. tooki yori aware wa tsuka no sumiregusa / sumire-gusa .
(spring) violet. pitiful. Angelica-type parsley. his grave mound
On the death of his disciple Kondoo Romaru 近藤呂丸 / 露丸.- - - - - . tootoi 尊い / 貴い respectful, with awe . - - - - -

. tootogaru namida ya somete chiru momiji .
(autumn) falling red leaves. my respectful tears

. tootosa ni mina oshi-ainu gosenguu .
(autumn) Gosengu removal ceremony at Ise shrine. holiness. pushing and shoving

. tootosa ya yuki furanu hi mo mino to kasa .
(winter) snow. how respectful. no snow. mino-raincoat and a rain-hat
in memory of Ono no Komachi, Sotoba Komachi 卒都婆小町
- - - - - TOSHI 年 year - - - - -

. toshidoshi ya saru ni kisetaru saru no men .
(winter) end of the year. the monkey wears the same monkey mask

. toshi hete shinobu wa nani o shinobu-gusa .
(autumn) weeping fern. imperial mausoleum. to remember

. toshi kurenu kasa kite waraji hakinagara .
(winter) end of the year. straw hat, straw sandals

. toshi no ichi senkoo kai ni idebayana .
(winter) Year-End Market. I go out to buy some incence

. - toshi no kure 年の暮 end of the year - SAIJIKI humanity .

. toshi wa hito ni torasete itsumo waka Ebisu .
(New Year) Ebisu festival. people have to get older

. - toshi wasure 年忘れ "forget the year" - .

- - - - -. - tsubaki 椿 camellia .- - - - - . tsue 杖 his walking stick, Wanderstock ### . - - - - -


. tsuka mo ugoke waga naku koe wa aki no kaze .
(autumn) autumn wind. grave mound. move. I am crying.............................................................................


- - - - - - tsuki - the moon - - - - -

. tsuki aredo rusu no yoo nari Suma no natsu .
(summer) moon in summer. at Suma beach. something is missing

. tsuki hana mo nakute sake nomu hitori kana .
(spring) cherry blossoms. no moon, no blossoms. he drinks sake alone

. tsuki hana no gu ni hari taten kan no iri .
(winter) start of the cold season. acupuncture. my foolishness

. tsuki hana no kore ya makoto no arujitachi .
(autumn) moon. cherry blossom. the real masters of truth

. tsuki haruru sumoo ni hakama fuminugite .
(autumn) moon. sumo wrestling. hakama trousers

. tsuki hayashi kozue wa ame o mochi nagara .
(autumn) moon. rain clings to the twigs.
at temple 根本寺 Konpon-Ji, Kashima

. tsuki izuku kane wa shizumeru umi no soko .
- tsuki izuko kane wa shizumite umi no soko
- the mystery story of the bell at the bottom of the sea
(autumn) moon. in memory of Nitta Yoshisada and Ashikaga Takauji

. tsuki juuyokka koyoi sanjuu ku no warabe .
(autumn) moon on day 14. tonight I am a child of 39

. tsuki kage ya shimon shishuu mo tada hitotsu .
(autumn) moon. four Buddhist sects. One. at temple Zenko-Ji 善光寺, Nagano

. tsuki kiyoshi Yugyoo no moteru suna no ue .
(autumn) bright moon. Yugyo pilgrims carry sand. (at Kehi Shrine 気比神宮, Tsuruga)

. tsukimachi ya ume katageyuku koyamabushi .
(autumn) moon waiting. mountain ascetic

. - - - tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn - Basho SAIJIKI - - - .

. tsukimi seyo Tamae no ashi o karanu saki .
(autumn) moon viewing. the reeds of Tamae (near Tsuruga). still uncut

. tsukimi suru za ni utsukushiki kao mo nashi .
(autumn) moon viewing. not one beautiful face
. . . . meigetsu ya umi ni mukaeba nana Komachi


. tsuki mite mo mono tarawazu ya Suma no natsu .
(summer) moon in summer. at Suma beach. far from home

. tsuki ni na o tsutsumi kanete ya imo no kami .
(autumn) moon. wrapped in a double meaning. God of Smallpox

月の鏡小春に見るや目正月
tsuki no kagami / koharu ni miru ya / me shōgatsu
- translation -

. tsuki nomi ka ame ni sumoo mo nakarikeri .
(autumn) moon. no Sumo wrestling because of rain - at Tsuruga

. tsuki sabiyo Akechi ga tsuma no hanashi sen .
(autumn) moon. be somber. wife of Akechi (Mitsuhide). tell a story

. tsuki shiroki shiwasu wa Shiro ga nezame kana .
(winter) Shiwasu (December). white moon. Shiro wakes up

. tsuki shiro ya hiza ni te o oku yoi no yado .
(autumn) moon. my knees. the inn tonight
- and more MOON haiku

. tsuki sumu ya kitsune kowagaru chigo no tomo .
(autumn) moon. fox. temple acolyte (homosexual love). to be afraid

. tsuki yuki to nosabari kerashi toshi no kure .
(winter) end of the year. "moon and snow" I indulged

. tsuki zo shirube konata e irase tabi no yado .
(autumn) moon. come to my house, guided by the moon. wayside inn


.............................................................................
- - - - - . tsukigane つき鐘 temple bell . * - - - - -

. tsukigane mo hibiku yo nari semi no koe .
(summer) voice of the cicadas. temple bell. tsuku kane
. tsukurigi no niwa o isameru shigure kana .
(winter) drizzle. trees in the garden


. tsumiken ya cha o kogarashi no aki to mo shirade .

(spring) picking tea leaves. winter storm. autumn. they do not know. tsuru naku ya sono koe ni bashoo yarenu beshi .
(autumn) banana plant. the voice of a crane. to tear apart the leaves


- - - - - . tsuta 蔦 (つた) Japanese ivy . - - - - -

. tsuta uete take shi go hon no arashi kana .
(autumn) Tsuta ivy. planted. four or five bamboo poles. storm


- - - - -. tsutsuji ikete sono kage ni hidara saku onna .
(spring) dried cod fish. azaleas. in the shadow a woman
- - - - - . tsuyu 露 dew, dewdrops . - - - - -

. tsuyu itete fude ni kumihosu shimizu kana / hitsu ni .
(autumn) dew. cold. my brush. pure water

. tsuyu toku toku kokoromi ni ukiyo susugabaya .
(autumn) dew. floating world


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

02/11/2012

- Timeline -

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Timeline of Basho's Life 松尾芭蕉 -


Hyperlinks to
. His Works - Archives .


under construction

The dates vary considerably,
according to the lunar months or the modern calendar.
Basho Stamp at Tokyo Station


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


寛永21年(1644年) - 元禄7年10月12日(1694年11月28日)
Basyo Matuo, Baseo Matuo 1644-1694.10.12


1644 - Kanei 21 寛永21 Born in Iga, Ueno.

1655 - Meireki 明暦 1

1656 - Death of his father. He becomes a samurai-servant to Todo Yoshitada, the "Cicada poet"..

1659 - Manji 万治 1

1661 - Kanbun 寛文 1

.............................................................................


1662 or 1663 寛文二年
His first known hokku at age 19:

春や来し年や行きけん小晦日
haru ya koshi toshi ya yukiken kotsugomori

has spring come
or has the year gone?
second-to-last-day

Tr. Barnhill


what is spring that came
or was it the year that went?
the Second Last Day

Tr. Ueda


Ist das Frühjahr gekommen
oder das Jahr vergangen?
Der vorletzte Tag.

Tr. Udo Wenzel


.............................................................................

1666
Death of his young master
. Sengin 蝉吟 "Cicada poet" .
Todo Yoshitada Shinshichiro


1672 - Kanbun 12 寛文12
Kai Ōi 貝おほひ The Seashell Game (1672)

1673 - Enpoo 延宝1 Enpo

1676
Edo Ryoogin Shuu 江戸両吟集 Two Poets in Edo
linked verse

1677 - 延宝5
Works for the Waterwork Department of Edo for four years.
. Basho and Sora .


1678 - Enpoo 6 延宝6 Enpo 8
Edo Sangin (江戸三吟)


1678 - 延宝6 (some sources quote 1677)
He becomes a free-lance haikai master. 頃俳諧宗匠として立机


1679 - Enpoo 7 延宝7 New Year

発句なり松尾桃青宿の春
. hokku nari Matsuo Toosei yado no haru .
this is a hokku -
Matsuo Tosei's
home on New Year1679 - Enpoo 7 延宝7
He becomes a koji 居士 Buddhist Lay Monk.


1680 - Enpoo 8 延宝8
Inaka no Kuawase 田舎之句合 (1680)
Tōsei Montei Dokugin Nijū Kasen 桃青門弟独吟廿歌仙 (1680)
Tokiwaya no Kuawase 常盤屋句合 (1680)


1681 - 延宝9
A banana tree is planted, the Bashooan 芭蕉庵 Basho-An hermitage is born.
. - Bashō-An, 芭蕉庵 Basho-An in Fukagawa 深川 - .
The Basho-An burns down in 1683.
He studies Zen with Master Butchoo 仏頂和尚 Butcho (1643– 1715).
He studies Chinese Taoism.
. Basho and Daoism .


1681 - Tenna 天和1 from the 9th month


1683 - Tenna 3, Tenwa 3天和3
Minashiguri 虚栗 "A Shriveled Chestnut"
His mother in Ueno died.


1684 - Tenna 4 天和4
Nozarashi Kikō 野ざらし紀行 Record of a Weather-Exposed Skeleton
*Fuyu no Hi (Winter Days, The Winter Sun) (1684)1684 - Jyookyoo 貞享 Jokyo from the second month

1685 - 貞亨2
Visit to Iga Ueno, his hometown.

1686 - Jookyoo 3 貞亨3 貞享 - Jokyo 3
Haru no Hi 春の日 Spring Days (1686)*
Kawazu Awase かわず合せ Frog Contest (1686)


1687 - Jokyo 4 貞亨4
Kashima Kikō、Kashima Mairi 鹿島参り A Visit to Kashima Shrine
He visits his old Master Butcho.


1688 - Jokyo 5 貞亨5
Oi no Kobumi 笈の小文, or Utatsu Kikō (Record of a Travel-Worn Satchel) (1688)
Sarashina Kikō 更科紀行 A Visit to Sarashina Village- Genroku started in the 9th month of 1688

1689 - Genroku 2 元禄2
Arano (Wasteland) (1689)*

He leaves for "Oku no Hosomichi"奥の細道
on the 27th day of the 3rd lunar month and comes back
on the 6th day of the 9th lunar month.
元禄2年3月27日 - 9月6日1690 - Genroku 3 元禄3
Hisago 瓢 The Gourd (1690)*
He lives in Genjuuan 幻住庵 "The Unreal Hut" and writes his diary 幻住庵記
Oku no Hosomichi 奥の細道.

1691 - Genroku 4 元禄4
Sarumino 猿蓑 The Monkey's Raincoat (Monkey's Cloak) (1691)*
Saga Nikki 嵯峨日記 Saga Diary (1691)
Bashō no Utsusu Kotoba (On Transplanting the Banana Tree) (1691)

He lives for a while with Kyorai
. at the hermitage Rakushisha 落柿舎 . in Kyoto.


1692 - Genroku 5 元禄5
He is back in Edo, in another Basho-An hermigage.
Fukagawa Shū (Fukagawa Anthology)

Heikan no Setsu 閉関の説 On Seclusion, Statement of closure
some sources place this in 1693, 元禄6年7月


1693 - Genroku 6 元禄6
His nephew Tooin 桃印 Toin "Peach Seal" dies at Basho-An.


1694 - Genroku 7 元禄7
- - - -元禄7年10月12日
He travells to Western Japan and dies on the road.

Day 12 of the 10th lunar month, given as
October 12, November 8, November 25 or November 28 of 1694- - - - -


Anthologies published by his students:
Sumidawara 炭俵 A Sack of Charcoal (1694)*
Betsuzashiki 別座敷 The Detached Room (1694)


1698 - Genroku 11 元禄11
Zoku Sarumino 続猿蓑 The Monkey's Raincoat, Continued (1698)*


.............................................................................


1694 - Genroku 7 元禄7
元禄七年陰暦十月十二日
12th day of the 10th lunar month of Genroku 7
November 28, 1694 (1694年11月28日)
November 25 or November 28, Gregorian

. Basho Memorial Day (Basho-Ki 芭蕉忌) .

Winter Drizzle Anniversary (shigure ki 時雨忌, shigure-e 時雨会)
Old Master's Day (Okina no hi 翁の日)
Green Peach Day (Toosei ki 桃青忌) 
'Green Peach' was Basho's pen name before he choose the Banana plant, Basho.
. Matsuo Basho - His Legacy .
shoomon 蕉門 Shomon, Basho's school - Basho disciples
shoomon jittetsu 蕉門十哲
Basho jittetsu 芭蕉十哲


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


* Denotes the title is one of the Seven Major Anthologies of Bashō
(Bashō Shichibu Shū)
source : Wikipedia

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. External LINKS - English .

. External LINKS - Japanese .


Matsuo Basho Biography
source : famouspoetsandpoems.com芭蕉年表 - 伊藤洋
source : itoyo/basho


松尾芭蕉(1644~94)
source : www.senjumonogatari.com


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


The various facts of his life and travel are sometimes given with different dates.
Even the date of his death is not quite clear.

. WKD : Calendar Systems .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

05/07/2012

tsukimi - moon viewing in autumn

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn -

. WKD : all the moon kigo for autumn .

. Basho SAIJIKI - humanity .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


升買うて分別かはる月見かな
. masu katte funbetsu kawaru tsukimi kana .

(masu koote, masu kōte)


あさむつや月見の旅の明ばなれ
. asamutsu ya tsukimi no tabi no ake-banare .


けふの今宵寝る時もなき月見哉
kyoo no koyoi neru toki mo naki tsukimi kana

..........................................................................


雲折々人をやすむる月見哉
kumo oriori hito o yasumuru tsukimi kana

source : translating haiku forum

..........................................................................


座頭かと人に見られて月見哉
zatoo ka to hito ni mirarete tsukimi kana / zatō ka


賤の子や稲すりかけて月を見る
. shizu no ko ya ine surikakete tsuki o miru .


月見せよ玉江の蘆を刈らぬ先
. tsukimi seyo Tamae no ashi o karanu saki .
Basho in Tsuruga


寺にねてまことがほなる月見哉
. tera ni nete makoto gao naru tsukimi kana .


米(よね)くるる友を今宵の月の客
yone kururu / tomo o koyoi no / tsuki no kyaku:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : all the moon kigo for autumn .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

toogarashi - red pepper

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- toogarashi 唐辛子 red pepper -


. WKD : toogarashi 唐辛子 red pepper, hot pepper .
Capsicum annuum

kigo for autumn

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


青くても 有るべきものを 唐辛子
. aokute mo aru beki mono o toogarashi .


.............................................................................source : itoyo/basho


隠さぬぞ宿は菜汁に唐辛子 
kakusanu zo yado wa najiru ni toogarashi
kakusa nu zo

not hidden
at this house: vegetable soup
with red pepper

Tr. Barnhill


Openly served by my host,
A simple meal of vegetable soup
And red pepper.

Tr. Oseko


not hiding
at the lodge green vegetable soup
with red peppers

Tr. ReichholdWritten in autumm of 1688 貞亨5年秋
Oi no kobumi
at the home of doctor Kato Usoo 加藤鳥巣 Uso
in Yoshida, Toyohashi 吉田(豊橋)

Uso lived a frugal life and did not hide his simple soup, made only from the leafs of vegetables, but shared it with his visitor.
The pepper is a special mild kind eaten like a vegetable.Fushimigara, Fushimi-gara 伏見辛
grown in Fushimi, Kyoto


.............................................................................この種と思ひこなさじ唐辛子 
kono tane to / omoi konasaji / tōgarashi


草の戸を知れや穂蓼に唐辛子 
kusa no to o / shire ya hotade ni / tōgarashi


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : toogarashi 唐辛子 red pepper, hot pepper .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Tanabata Star Festival

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Tanabata 七夕 Star Festival -

..... referring to the double-date of the Asian lunar calendar, the 7th day of the 7th month; now celebrated 7 July in some places, on 7 August or even later in others.

It used to be at the change of the season from summer to autumn (yukiai 交合), celebrated on the night of the 6th of August until early morning of August 7, when autumn had started.
It has been celebrated since the Heian period in Japan, with the wish that young girls would become proficient in weaving and keeping a good home.

Tanabata was inspired by the famous Chinese folklore story,
"The Princess and the Cowherd".
Some versions were included in the Man'yōshū, the oldest extant collection of Japanese poetry.

荒海や佐渡によこたふ天河 
. araumi ya Sado ni yokotau amanogawa .

the wild sea of Sado and the "river of heaven", Milky Way

Oku no Hosomichi - - - - Station 33 - Echigo 越後路 - - -
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


. WKD : Tanabata 七夕 Star Festival .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


七夕の逢はぬ心や雨中天
七夕のあはぬこゝろや雨中天
. Tanabata no awanu kokoro ya uchuuten .
(autumn) Tanabata star festival. the hearts can't meet. rain in heaven.


七夕や秋を定むる夜のはじめ 
七夕や秋を定むる初めの夜
. Tanabata ya aki o sadamuru yo no hajime .
(autumn) Tanabata star festival. now autumn has really come
at the home of Yadoo 野童 Yado in Kyoto


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


hoshi-ai, hoshi ai 星合 "the stars are meeting"


合歓の木の葉越しもいとへ星の影
nemu no ki no hagoshi mo itoe hoshi no kage - (ねむのきの はごしもいとえ ほしのかげ)
nebu no ki no hagoshi mo itoe hoshi no kage

do not peek
even through silk tree leaves:
the stars’ light

Tr. Barnhill

do not even peek
through the leaves of the silk tree:
light falls from the stars

Tr. Chilcott

Written in autumn of 1690. 元禄3年7月7日

. WKD : nemu no ki 合歓木 silk tree . - Albizia julibrissin, Acacia nemu. Albizzie


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


元禄六、文月七日の夜、
風雲天に満ち、白浪銀河の岸をひたして、烏鵲も橋杭を流し、一葉梶を吹き
折る気色、二星も屋形を失ふべし。 今宵なほ、ただに過さんも残り多しと、一燈かかげ添ふる折節、遍 照・小町が歌を吟ずる人あり。これによってこの二首を探りて雨星 の心をなぐさめんとす


高水に星も旅寝や岩の上
takamizu ni hoshi mo tabine ya iwa no ue

with flooding waters
the stars too sleep on their journey —
upon a rock

Tr. Barnhill

Written in 1692 - 元禄6年7月7日.
On that night there was a great rain in Edo. His disciple Sanpu had come over to the home of Basho in Fukagawa and the two of them enjoyed the evening anyway.

They were thinking of Ono no Komachi, who might have been forced to sleep on a rock near the river crossing during a stormy rainy night.

Here is one of her poems on Tanabata:

Wretch that I am - a floating waterweed, broken from its roots.
If a stream should beckon, I would follow it, I think

Tr. Keenesource : andante.blog92.fc2
Komachi Tanabata Festival at Yuzawa Town

. WKD : Ono no Komachi 小野 小町 .

c. 825 — c. 900. Waka Poetess and Famous Beauty


MORE - hokku about tabine - sleeping on the road
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


水学も乗物貸さん天の川 
suigaku mo norimono kasan Ama-no-gawa

maybe Suigaku
can lend them a ship -
Heavenly RiverWritten in 延宝6年, Basho age 35 at the Tanabata Star Festival night.
On that night there was a lot of rain and the two lovers might have difficulty to meet . . .

Suigaku Sooho 水学宗甫 Soho had come from Nagasaki and studied the ways of water very intensively. He was famous for water mechanisms. He had been invited from a stay in Osaka to help out with the construction of the mines in Sado Island. He invented a very effective hand pump to drain the mines.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : Tanabata 七夕 Star Festival .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tenmon - heaven

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- tenmon 天文 kigo-category of heaven - Himmel -

. WKD : tenmon 天文 HEAVEN - - - the Complete SAIJIKI.
This is a list of the seasonal expressions about "heaven" used by Matsuo Basho in his various poems.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - haru 春 SPRING - - - - -

haru no ame 春の雨 rain in spring
haru no kaze 春の風 wind in spring
haru no yuki 春の雪 snow in spring

kageroo 陽炎 heat shimmers

kaiyose 貝寄風 "shell-drawing wind"

kasumi 霞 spring haze, spring haziness

kochi 東風 "east wind", strong easterly wind

oboro 朧 haze, hazy
oborozuki 朧月 moon in the spring haze, hazy moon


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - natsu 夏 SUMMER - - - - -

hae, nanpuu 南風 southern wind

kaze kaoru 風薫る fragrant wind

kumo no mine 雲の峰 "peak of clouds", billowing clouds

natsu no tsuki 夏の月 moon in summer

samidare 五月雨 "rain in the fifth lunar month" (now rain in the rainy season)
(quite a lot of hokku)

suzukaze, ryoofuu, ryōfū 涼風 cool breeze, refreshing breeze

tsuyu 梅雨 rainy season


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - aki 秋 AUTUMN - - - - -

aki no kaze 秋の風 wind in autumn
(quite a lot of hokku)

aki no shimo 秋の霜 frost in autumn

ama no kawa 天の川 the Milky Way (Heavenly River)

inzuma 稲妻 lightning

izayoi 十六夜 autumn moon on day 16

kiri 霧 fog

matsuyoi 待宵 "waiting in the evening" for the moon

meigetsu 名月 full autumn moon
(quite a lot of hokku)

mikazuki 三日月 crescent moon

nochi no tsuki 後の月 "next full moon". One month after the meigetsu, now october,

nowaki, nowake 野分 typhoon "parting the fields"

tsuki 月 moon
(quite a large lot of hokku)

tsukishiro, tsuki shiro 月代 "white autumn moon" when the sky in the east is still white

tsuyu 露 dew

yuuzukiyo 夕月夜 evening moon


. WKD : kigo about the Moon in Autumn .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - fuyu 冬 WINTER - - - - -

arare 霰 hail
(quite a lot of hokku)

fuyu no ame 冬の雨 rain in winter

hatsushimo, hatsu shimo 初霜 first frost

hatsu yuki 初雪 first snow

kan no ame 寒の雨 rain in the cold

kogarashi 凩 withering wind

shigure 時雨 and hatsu shigure 初時雨

shimo 霜 frost
(quite a lot of hokku)

tsuyu kooru 露凝る dew is freezing

yuki 雪 snow
(quite a large lot of hokku)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : tenmon 天文 HEAVEN - - - the Complete SAIJIKI.

. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

toshi no kure - end of the year

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- toshi no kure 年の暮 end of the year -

toshi no hate 年の果、toshi no owari 年の終
. WKD : Ending of a season, ending of the year .


. Basho SAIJIKI - category humanity, daily life 生活 seikatsu - .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - - - WKD : mochitsuki 餅搗 pounding mochi rice-cakes .


有明も三十日に近し餅の音
. ariake mo misoka ni chikashi mochi no oto .


暮れ暮れて餅を木魂の侘び寝かな
. kure kurete mochi o kodama no wabine kana / kurekurete .

....................................................................................................................................................


. - - - WKD - sekizoro 節季候 Year-End singers .


節季候の来れば風雅も師走かな
. sekizoro no kureba fuuga mo shiwasu kana .


節気候を雀の笑ふ出立かな
. sekizoro o suzume no warau detachi kana .

....................................................................................................................................................


. - - - WKD : susuharai 煤払 cleaning off the soot (of the ending year) .


煤はきは己が棚つる大工かな
. susuhaki wa ono ga tana tsuru daiku kana .


煤掃は杉の木の間の嵐哉
susuhaki wa sugi no ko no ma no arashi kana


旅寝してみしやうき世の煤はらひ
. tabine shite mishi ya ukiyo no susu harai (susuharai) .  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - - - WKD : toshi no ichi 年の市 market at the end of the year, Year-End Fair .
..... kure no ichi 暮の市(くれのいち) Year-end market
..... kure ichi 暮市(くれいち)
shiwasu no ichi 師走の市(しわすのいち) December market
sekki ichi 節季市(せっきいち)seasonal market

These markets were famous for selling goods cheaply for the New Year Celebrations.一休が土器買む年の市
Ikkyuu ga kawarake kawan toshi no ichi

priest Ikkyu buys
a clay dish -
Year-End Market


or

I am going to buy
a clay dish used by priest Ikkyu -
Year-End Market


. Ikkyu Sojun 一休宗純 (1394-1481) Zen priest .
He was quite an eccentric, frequenting brothels and sometimes using a skull as a begging bowl.


. WKD : kawarake かはらけ clay dishes .
they were used to drink New Year Sake (o-toso お屠蘇) and then usually thrown away.

- - - - - Interpreting the ga as NO
Ikkyuu NO kawarake kawan toshi no ichi
would lead to the idea that Basho himself went to the market to try and buy a dish, or maybe a skull bowl that Ikkyu had used in his time.
a paraverse thanks to - Naotaka Uematsu -

"Hey, let's buy that china bowl(skull) which Ikkyuu loved to use for begging, coz it's auspicious("irony") year-end sale."


From the collection
. - Moto no Mizu もとの水 - 句集 - A Hokku Collection attributed to Basho in 1787 - .


- - - - -


年の市線香買ひに出でばやな
toshi no ichi senkoo kai ni idebayana

Year-End market -
I go out to buy
some incence


Written in the last month of 1686 貞亨3年師走.

Basho, who lived like a recluse, was not accustomed to the lively atmosphere of so many people coming together for their year-end preparations and last buys.
Let us hope they sold some incense at the market too.


. WKD : koo, senkoo 線香 incense, incense stick .


- - - - -


何にこの師走の市にゆく烏 
nani ni kono shiwasu no ichi ni yuku karasu

why does it head
to the market at year's-end?
a flying crow

Tr. Barnhill

O crow,
why are you flying from here
to the noisy town?

Tr. DS


Written in 1689 元禄2年, Basho age 46, at Zeze 膳所.

Basho sees himself as a crow, heading for the busy Year-End Market. But he wonders what he, feeling like an outsider, is really doing there . . .
Or maybe he really observed a crow heading to the center of Zeze town, when he watched the winter sky?


. WKD : shiwasu no ichi 師走の市 December market .


....................................................................................................................................................


. - - - WKD : toshi wasure 年忘 "forget the old year" - .


半日は神を友にや年忘レ
. hanjitsu wa kami o tomo ni ya toshi wasure .


人に家をかははせて我は年忘
. hito ni ie o kawasete ware wa toshi wasure .


魚鳥の心は知らず年忘れ
. uo tori no kokoro wa shirazu toshi wasure .


....................................................................................................................................................せつかれて年忘するきげんかな
setsukarete toshi wasure suru kigen kana

being invited so urgently
I take part in the year-end party
and now I feel great . . .


Written after 貞亨元年, Basho between 41 and 51 years.
This hokku has the cut marker at the end of line 3.


....................................................................................................................................................


. - - - WKD : toshi yooi 年用意 "preparations for the New Year" .


須磨の浦の年取ものや柴一把
. Suma no Ura no toshitori mono ya sai ichiha / ichipa .

passing into the New Year
at Suma no Ura -
a bundle of brushwood

Tr. Gabi Greve


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : Ending of a season, ending of the year .. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

taue, ta ue - rice planting

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- taue, ta-ue, ta ue 田植 rice planting -

Fields, especially the rice fields are very important for the farming communities of Japan. Life depended on a good harvest and the deities have been evoked in many rituals relating to rice planting.source : www.chiba-tpa.or.jp


. WKD : taue 田植 planting rice in the paddies .
. song for rice planting, taue uta, taue-uta 田植歌 .
..... tauebushi 皐月節(さつきぶし)
..... saotome uta 早乙女唄(さおとめうた)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


風流の初めや奥の田植えうた
fuuryuu no hajime ya Oku no taue uta

The beginning of all art:
a song when planting a rice field
in the country's inmost part.

Tr. Hendersonjetzt wirds langsam poetisch ...
das Lied der Reispflanzer
von den Nordprovinzen

Tr. Gabi Greve


- Oku no Hosomichi - 奥の細道 - - - Station 11 - Sukagawa 須賀川 - - -
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::at our local ricewine store . . .


柴付けし馬のもどりや田植樽
shiba tsukeshi uma no modori ya tauedaru (taue-daru)

having carried brushwood,
the horse returns -
wine casks for rice-planting

Tr. Barnhill

Written in summer of 1694 元禄7年. A tribute to his host, Kubota.

Basho stayed in Iga Ueno at the home of Kubota Izen 窪田意専.
The tenant farmers of Izen had just finished planting his fields and he thanked them with sake to celebrate the event. The farmers carried the casks home on the back of their horses. Everyone was in a festive and leisurely mood after all the hard work was done.


having carried firewood
the horses now return -
barrels of rice wine

Tr. Gabi Greve

Trying to make a difference between European wine made from grapes and sake, rice wine, the traditional brew of Japan.

..................................................................................................................................................................


Written in the same summer of 1694 元禄7年, Basho age 51, at the home of Kubota:新藁の出初めて早き時雨哉
shin wara no desomete hayaki shigure kana

the new straw
is already out and there is
a cold drizzle . . .

Tr. Gabi Greve

This hokku has the cut marker KANA at the end of line 3.


MORE - hokku about - shigure 時雨 winter drizzle, sleet -
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


Further information about this hokku :
. WKD : shinwara, shin wara 新藁 (しんわら) new straw .
kigo for late autumn


..........................................................................


いなづまや闇の方行五位の声
inazuma ya yami no kata-yuku goi no koe

a flash of lightning -
into the darkness the voice
of a night heronWritten in the 7th lunar month of 1694 元禄7年7月.
During a haikai meeting with Kubota and 土芳 Toho. As the storm raged and lightning was on the horizon, this became the topic for their meeting.


goi 五位 is short for goi sagi 五位鷺 a night heron, Nycticorax nycticorax).
As the name says, it comes out in the evening and gives an eerie sound when flying over land. In the direction toward the lightning, the sky is all black and this makes the situation even more eerie.A lightning gleam:
into darkness travels
a night heron’s scream

Tr. ?


. WKD : inazuma 稲妻 lightning .
kigo for all autumn

..................................................................................................................................................................


Kubota Izen 窪田意専 / Sooshichi 惣七 Soshichi
(?1640 - 1704) - 宝永元年11月10日 at age 65
Kubota Sooshichiroo 窪田惣七郎 Kubota Soshichiro
Uchi no Kamiya 内神屋
His haiku name was Ensui 猿雖.

Together with Tohoo 土芳 Toho he was one of the leading haikai poets of Iga Ueno and a good friend of Basho, although he was four years older than the Master. Basho sent him a lot of letters.
In 1689 he entered the monkhood and took on the name of Izen 意専.
He lived in a retreat in the outskirts and left the family business to his heir. Every time Basho returned to Iga Ueno, they had a haikai party together.

At the temple Myookakuji 明覚寺 Myokaku-Ji in Iga Ueno is a stone memorial for his hokku.source : www.bunka.pref.mie.lg.jp

かろき身の蝉は子もなし親もなし
karuki mi no semi wa ko mo nashi oya mo nashi

cicadas have a free life -
there are no children
there are no parents


....................................................................................................................................................


"wine casks for rice-planting" - taken literally :


Nowadays, people even use large sake casks for planting rice in them.. PERSONS introduced by Matsuo Basho .MORE about - uma 馬 - koma 駒 horse, horses -
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - SAIJIKI - humanity kigo .


inekari 稲刈 harvesting rice

世の中は稲刈る頃か草の庵
. yo no naka wa ine karu koro ka kusa no io . saotome 早乙女 girls planting rice

五月乙女にしかた望まんしのぶ摺
早苗とる手もとや昔しのぶ摺
. sanae toru temoto ya mukashi shinobuzuri .
(shinobi-zuri)shirokaku, shiro kaku 代掻く tilling the rice paddies

夜を旅に代掻く小田の行き戻り
. yo o tabi ni shiro kaku oda no yuki modori .  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : taue 田植 planting rice in the paddies .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

tsuyu dew

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- tsuyu 露 dew, dewdrops -


. WKD : Dew, dewdrops (tsuyu 露) .
morning dew, asa tsuyu 朝露
heavy with dew, tsuyukeshi, tsuyukesa 露けし, 露けさ
dew on chrysanthemums, kiku no tsuyu 菊の露

heaven kigo for all autumn

There are also haiku some with the chrysanthemum.


In alphabetical order

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

秋を経て蝶もなめるや菊の露 
aki o hete / chō mo nameru ya / kiku no tsuyu
autumn, butterfly, chrysanthemum


朝露によごれて涼し瓜の泥
. asa-tsuyu ni yogorete suzushi uri no doro .
asatsuyu - morning dew
- - - - - 朝露によごれて涼し瓜の土
- - - - - asatsuyu ni yogorete suzushi uri no tsuchi初茸やまだ日数経ぬ秋の露 
hatsutake ya / mada hikazu henu / aki no tsuyu
first mushrooms. autumn dew

一露もこぼさぬ菊の氷かな
hito tsuyu mo / kobosanu kiku no / kōri kana
chrysanthemum, ice


.............................................................................


ひよろひよろとなほ露けしや女郎花
hyoro hyoro to nao tsuyu keshi ya ominaeshi
hyorohyoro to nao tsuyukeshi ya ominaeshi

trembling, teetering
now even more dew-like -
lady flowers

Tr. Barnhill

tsuyukeshi, a variant of tsuyukesa


ominaeshi 女郎花 (おみなえし)
. maiden flower, Patrinia scabiosaefolia. .


.............................................................................石の香や夏草赤く露暑し 
ishi no ka ya / natsu kusa akaku / tsuyu atsushi
summer plants


.............................................................................


菊の露落ちて拾へば零余子かな
kiku no tsuyu ochite hiroeba nukago kana

a chrysanthemum drops its dew,
but when I pick it up:
a brood bud

Tr. Barnhill

. propagule 零余子 (むかご) mukago, nukago .

.............................................................................


今日よりや書付消さん笠の露 
kyō yori ya / kakitsuke kesa n / kasa no tsuyu
straw hat


道ほそし相撲取り草の花の露 
. michi hososhi sumotorigusa no hana no tsuyu .撫子にかかる涙や楠の露 
. nadeshiko ni kakaru namida ya kusu no tsuyu .
(summer) Nadeshiko pinks. tears are falling. dew on the camphor tree
for the samurai father and son Kusunoki 楠木西行の草鞋もかかれ松の露 
. Saigyō no waraji mo kakare matsu no tsuyu .
Saigyoo, Saigyo the Poet


寒からぬ露や牡丹の花の蜜 (さむからぬつゆやぼたんのはなのみつ)
samukaranu / tsuyu ya botan no / hana no mitsu
peony白露もこぼさぬ萩のうねり哉 
. shiratsuyu mo kobosanu hagi no uneri kana .


硯かと拾ふやくぼき石の露 
. suzuri ka to hirou ya kuboki ishi no tsuyu .

.............................................................................


- - - - - sasa no tsuyu - - - - -

篠の露袴に掛けし茂り哉 (ささのつゆはかまにかけししげりかな)
. sasa no tsuyu hakama ni kakeshi shigeri kana .
arrow bamboo - trouser-skirt


たかうなや雫もよよの篠の露 (
takauna ya / shizuku mo yoyo no / sasa no tsuyu
arrow bamboo

takauna means shinodake 筍/笋 bamboo, often takenoko タケノコ bamboo sprouts

yoyo 「夜々」「世々」pun on "night after night" or "this fleeting world".
It can also mean spittle dripping from the lips.

Written when Basho was about 18 to 29. Referring to the Genji Monogatari:
横笛の巻 - Yokobue no maki
御歯のおひいづるに、食ひあてむとて、たかうなをつと握りもちて、雫もよよと食ひぬらし給へば
On-ha no ohi izuru ni kui atemu tote,
takauna o tsuto nigiri mochie, shizuku mo yoyo to kui nurashi tamaeba,

- quote
. . . the Third Princess receiving a letter with bamboo shoots and taro roots from her father, the retired Emperor Suzaku 朱雀,
source : www.aisf.or.jp/~jaanus

An example of the Teimon school of haikai 貞門風俳諧.


.................................................................................................................................

for the poet-priest Saigyo 西行上人


露凍てて筆に汲み干す清水かな
. tsuyu itete fude ni kumihosu shimizu kana .露とくとく試みに浮世すすがばや 
tsuyu toku toku kokoromi ni ukiyo susugabaya / tokutoku

dew trickles down:
in it I would try to wash away the dust
of the floating world

Tr. Barnhill


tokutoku no shimizu とくとくの清水 is a phrase used by Saigyo.
See the link.

. WKD - Saigyō - Basho and Saigyo .


- Yoshinoyama 吉野山 Mount Yoshino and the Cherry Blossoms -
. Matsuo Basho in Yoshino .


- - -

I like to wash,
the dust of this world
In the droplets of dew.

With dewdrops dripping,
I wish somehow I could wash
this perishing world

Tr. ?
source : thegreenleaf.co.uk.............................................................................


山吹の露菜の花のかこち顔なるや
. yamabuki no tsuyu na no hana no kakochigao naru ya .
yellow mountain rose


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : Dew, dewdrops (tsuyu 露) .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

29/06/2012

- - Topics used by Basho

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Topics and Keywords used by Basho - Thema, Themen -

This is a still growing list. Please come back again.

The main list is here :
. - Cultural Keywords used by Basho - .From this BLOG, with the lable Z-TOPIC
. Basho Archives - TOPIC entries .


. Basho about Basho - about himself, his own life .


. Business in the name of Basho .


This part is under construction.
..........................................................................................................................................................


. asagi あさぎ - 浅黄 / 浅葱 hues of light yellow, green and blue .

- aware 哀れ - あわれ touching, pityful, to feel commpassion -
mono no aware ものの哀れ the pity / pathos of things


. Child, Children 子供 - abandoned child - sutego 捨子 .

. cloud, clouds 雲 kumo . - hana no kumo 花の雲 - kumo no mine 雲の峰

. cow 牛 ushi .


. dream 夢 yume .


. Emotions expressed directly .


. first of all まづ mazu .

. Food - regional dishes .

. - Fuji 富士山 Mount Fujisan - .

. fragrance, smell 香 ka . - . koo 香 incense .


. hat, pine-bark hat 笠 kasa .

. horse, horses - uma 馬 - koma 駒 Pferd - .


. - iza いざ / 感 Let's Go! Farewell, Good-bye! - .


. jiamari 字余り / jitarazu 字足らず .
too much, too little - outside of 5 7 5 - individual meter. - kami 神 Shinto deities - .


. - kire and kireji 切れ - 切字 cut and cut markers - .

. - kokoro こころ - 心 "heart", mind, soul- .


. let us do this ! xyz せよ seyo . - giving direct orders -


. life, to be alive 命 inochi .


. - matsu 松 pine tree - .

. Medicine, illness and doctors 薬 - 町医者 .

. - Monk, Priest - 僧 soo, sō - .

. - mu 無 emptiness - nothingness - kyo 虚 emptiness .


. - nagori 余波 - 余韻- 余風 - 余情 - remains, memories, lingering - .


. Names of Persons . - and - gijinka 擬人化 personification


. no gotoku, no gotoshi のごとく the same as .
(comparing things directly )


. Numbers - one two three - and more .


. One sentence hokku with three segments 5 7 5 .

. Onomatopoetic expressions .. pillow - 枕 makura, 草枕 kusamakura .

. Pissing (shooben 小便, bari 尿) pissing - done by humans and animals .


. Places visited, Basho Travelling .


. - rusu 留守 nobody at home - .


. . . . seken 世間 the every-day-world - the floating world .

. shibaraku wa しばらくは for a while - . ###

. Shinto Shrines visited .

. - shirazu, shiranu 知らず/ 知らぬ - I do not know - .

. SLEEPING in various situations .

. sleeve 袖 sode - and kosode 小袖 short-sleeved kimono * .

. sumi 炭 charcoal - Ono-zumi小野 charcoal from Ono and more .


. - TEA, drinking tea, 茶 cha - Tee - .

. tears 涙 namida - to cry 泣くnaku .

. - - - Temples, Buddhist Temples visited .

- tootoi とうとい尊い / 貴い holy, noble respectful -

. Travelling, sleeping on the road 旅 tabi, tabine . ###

. tsue 杖 walking stick, cane. Wanderstock .


. - ukiyo 浮世 floating world - .


. Voice of animals .


. - wakare 別れ Basho parting with friends - . ### - departure, saying "good bye"

. - wasure わすれ the concept of forgetting - .

. Wind - kaze no oto 風の音 the sound of wind - .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


shokumoku gin 嘱目吟 haiku trip whilst paying special attention to things

Basho wrote many in the time from about age 41 to 51.
Basho later formulated this

. Learn from the pine ! . - - - 松の事は松に習え、竹の事は竹に習え


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BACK TO
. TOP of this BLOG .


. WKD : ABC INDEX .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::