05/12/2014

TTT

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- T T T -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. tachi 太刀 large sword . *

. - TEA, drinking tea, 茶 cha - Tee - .

. tears 涙 namida - to cry 泣くnaku .

. Temples, Buddhist Temples visited .

- tootoi とうとい尊い / 貴い holy, noble respectful -

. Travelling, sleeping on the road 旅 tabi, tabine . ###

. tsue 杖 his walking stick, Wanderstock ### .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


旅に病んで夢は枯野をかけ廻る
. tabi ni yande yume wa kareno o kakemeguru .
the death haiku of Matsuo Basho

. tabibito to waga na yobaren hatsu shigure .
more haiku from Basho, the Eternal Traveller

.............................................................................


. - tabi 旅 travel, travelling - .

. tabibito to waga na yobaren hatsu shigure .
(winter) first winter dirzzle. traveller. my name

. tabigarasu furusu wa ume ni nari ni keri .
(spring) plum blossoms. travelling crow (Basho about himself). old nest

. tabine shite mishi ya ukiyo no susu harai (susuharai) .
(winter) end of year housecleaning. sleeping on the road. floating world

. tabine shite waga ku o shire ya aki no kaze .
(autumn) autumn wind. sleeping on the road. to know my hokku

. tabine yoshi yado wa shiwasu no yuuzukiyo .
(winter) december. sickle moon. great to sleep on the road

. tabi ni akite kyoo ikuka yara aki no kaze .
(autumn) autumn wind. I am tired of traveling. how many days like today?- - - - -


. tachibana ya itsu no no naka no hototogisu .
(autumn) Tachibana citrus fruit ###. when, where. hototogisu


. taga muko zo shida ni mochi ou ushi no toshi .
(New Year) fern. bridegroom. rice cakes. year of the ox


. ta ichimai uete tachisaru yanagi kana .
(spring) one field planted, in memory of the willow tree of saint Yugyo 遊行. taka hitotsu mitsukete ureshi Iragosaki .
- Iragozaki niru mono mo nashi taka no koe
(winter) voice of a hawk. at Cape Irogazaki 伊良湖崎


. takamizu ni hoshi mo tabine ya iwa no ue .
(summer) flooding. stars sleep in their journey (Tanabata Festival) on a rock. takauna ya / shizuku mo yoyo no / sasa no tsuyu .
(autumn) dew on the bamboo.- - - - - . take 茸 mushroom, mushrooms / matsutake 松茸 . * - - - - -

. takegari ya abunaki koto ni yuu shigure .
(autumn) collecting mushrooms. danger of getting drenched. cold evening shower


. take no ko ya osanaki toki no te no susami .
(spring) bamboo shoots. childhood sketches


- - - - - . - taki 滝 waterfall - .


- - - - - . takimono 薫物、たきもの burning incense . * - - - - -. takotsubo ya hakanaki yume o natsu no tsuki . 蛸壺 *
(summer) moon in summer. octopus pot, dream
- in memory of the Heike clan, who perished at Suma beach


- - - - - . tamamatsuri, tama matsuri 玉まつり / 魂祭, 玉祭 festival for the souls, O-Bon . * - - - - -. tametsuke te yuki mi ni makaru kamiko kana .
(winter) watching snow. to fold a paper robe. make do. paper robe


. tamuke keri imo wa hachisu ni nitaru tote .
(summer) flowers of yam. lotus. my offering. for Sugiyama Senpu 杉山仙風


- - - - - . tan 反, 段(たん)unit of measurement . * - - - - -


- - - - - . Tanabata 七夕 Star Festival - 天の川 Amanogawa . * - - - - -

. Tanabata no awanu kokoro ya uchuuten .
(autumn) Tanabata star festival. the hearts can't meet. rain in heaven.

. Tanabata ya aki o sadamuru yo no hajime .
(autumn) Tanabata star festival. now autumn has really come
at the home of Yadoo 野童 Yado in Kyoto

- - - - -. tanda sume sumeba miyako zo kyoo no tsuki .
(autumn) moon. just living. Kyoto the capital


. tanoshisa ya aota ni suzumu mizu no oto .
(summer) green rice fields. how very pleasant. cool sound of water

- - - - - . taru 樽 barrel - taue daru 田植樽 . * - - - - -


- - - - - . taue uta 田植えうた song of the rice planters . * - - - - -. ta ya mugi ya naka ni mo natsu no hototogisu .
(summer) hototogisu in summer. fields. barley.. tebana kamu oto sae ume no sakari kana .
(spring) plum blossoms. even the sound of someone blowing his nose


. teikin no oorai taga bunko yori kesa no haru .
(spring) New Year's morning. letter sample in a box- - - - - . tenbin 天秤  pair of scales . * - - - - -

. tenbin ya Kyoo Edo kakete chiyo no haru .
(spring) spring in the capital. Kyoto, Edo. pair of scales

. te ni toraba kien namida zo atsuki aki no shimo .
(autumn) frost, tears in my hands


- - - - - . - tenmon 天文 - category of heaven - Basho SAIJIKI - . - - - - -


- - - - - . tenugui 手ぬぐい small hand towel . * - - - - -


. te o uteba kodama ni akuru natsu no tsuki .
(summer) moon. hands, echo.


. tera ni nete makoto gao naru tsukimi kana .
(autumn) moon viewing, temple, sleeping


. TIMELINE - His Life and Work .. tobi ni notte haru o okuru ni shirakumo ya .
(spring) seeing off spring. black kite bird. white clouds


. togi-naosu kagami mo kiyoshi yuki no hana .
(winter) snow like blossoms. to polish again. mirror. clear

. toko ni kite ibiki ni iru ya kirigirisu .
(autumn) grashopper, cricket. snoring near my bed
(for his disciple Shadoo, Shadō 洒堂 Shado)

. tomokakumo narade ya yuki no kareobana .
tomokaku mo narade ya yuki no kare obana
(winter) withered pampas grass. snow. somehow.


- - - - - . tonboo, tonbō, tombo 蜻蜒 dragonfly. - - - - -
(autumn) tonboo ya tori tsuki kaneshi kusa no ue


. to no kuchi ni yadofuda nanore hototogisu .
(summer) hototogisu. at the front entrance, hand out your visitor sign (yado fuda 宿札)


- - - - - . toofu 豆腐 tofu bean curd . ### - - - - -


. toogan ya tagai ni kawaru kao no nari .
(winter) white gourd-melon. faces changing

. toogarashi hane o tsuketara akatonbo .
(autumn) red dragonfly. red pepper. wings唐黍や軒端の荻の取りちがへ
tookibi ya / nokiba no ogi no / torichigae
(autumn) ogi reed.. tooki yori aware wa tsuka no sumiregusa / sumire-gusa .
(spring) violet. pitiful. Angelica-type parsley. his grave mound
On the death of his disciple Kondoo Romaru 近藤呂丸 / 露丸.- - - - - . tootoi 尊い / 貴い respectful, with awe . - - - - -

. tootogaru namida ya somete chiru momiji .
(autumn) falling red leaves. my respectful tears

. tootosa ni mina oshi-ainu gosenguu .
(autumn) Gosengu removal ceremony at Ise shrine. holiness. pushing and shoving

. tootosa ya yuki furanu hi mo mino to kasa .
(winter) snow. how respectful. no snow. mino-raincoat and a rain-hat
in memory of Ono no Komachi, Sotoba Komachi 卒都婆小町
- - - - - TOSHI 年 year - - - - -

. toshidoshi ya saru ni kisetaru saru no men .
(winter) end of the year. the monkey wears the same monkey mask

. toshi hete shinobu wa nani o shinobu-gusa .
(autumn) weeping fern. imperial mausoleum. to remember

. toshi kurenu kasa kite waraji hakinagara .
(winter) end of the year. straw hat, straw sandals

. toshi no ichi senkoo kai ni idebayana .
(winter) Year-End Market. I go out to buy some incence

. - toshi no kure 年の暮 end of the year - SAIJIKI humanity .

. toshi wa hito ni torasete itsumo waka Ebisu .
(New Year) Ebisu festival. people have to get older

. - toshi wasure 年忘れ "forget the year" -  .

- - - - -. - tsubaki 椿 camellia .- - - - - . tsue 杖 his walking stick, Wanderstock ### . - - - - -


. tsuka mo ugoke waga naku koe wa aki no kaze .
(autumn) autumn wind. grave mound. move. I am crying.............................................................................


- - - - - - tsuki - the moon - - - - -

. tsuki aredo rusu no yoo nari Suma no natsu .
(summer) moon in summer. at Suma beach. something is missing

. tsuki hana mo nakute sake nomu hitori kana .
(spring) cherry blossoms. no moon, no blossoms. he drinks sake alone

. tsuki hana no gu ni hari taten kan no iri .
(winter) start of the cold season. acupuncture. my foolishness

. tsuki hana no kore ya makoto no arujitachi .
(autumn) moon. cherry blossom. the real masters of truth

. tsuki haruru sumoo ni hakama fuminugite .
(autumn) moon. sumo wrestling. hakama trousers

. tsuki hayashi kozue wa ame o mochi nagara .
(autumn) moon. rain clings to the twigs.
at temple 根本寺 Konpon-Ji, Kashima

. tsuki izuku kane wa shizumeru umi no soko .
- tsuki izuko kane wa shizumite umi no soko
- the mystery story of the bell at the bottom of the sea
(autumn) moon. in memory of Nitta Yoshisada and Ashikaga Takauji

. tsuki juuyokka koyoi sanjuu ku no warabe .
(autumn) moon on day 14. tonight I am a child of 39

. tsuki kage ya shimon shishuu mo tada hitotsu .
(autumn) moon. four Buddhist sects. One. at temple Zenko-Ji 善光寺, Nagano

. tsuki kiyoshi Yugyoo no moteru suna no ue .
(autumn) bright moon. Yugyo pilgrims carry sand. (at Kehi Shrine 気比神宮, Tsuruga)

. tsukimachi ya ume katageyuku koyamabushi .
(autumn) moon waiting. mountain ascetic

. - - - tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn - Basho SAIJIKI - - - .

. tsukimi seyo Tamae no ashi o karanu saki .
(autumn) moon viewing. the reeds of Tamae (near Tsuruga). still uncut

. tsukimi suru za ni utsukushiki kao mo nashi .
(autumn) moon viewing. not one beautiful face
. . . . meigetsu ya umi ni mukaeba nana Komachi


. tsuki mite mo mono tarawazu ya Suma no natsu .
(summer) moon in summer. at Suma beach. far from home

. tsuki ni na o tsutsumi kanete ya imo no kami .
(autumn) moon. wrapped in a double meaning. God of Smallpox

月の鏡小春に見るや目正月
tsuki no kagami / koharu ni miru ya / me shōgatsu
- translation -

. tsuki nomi ka ame ni sumoo mo nakarikeri .
(autumn) moon. no Sumo wrestling because of rain - at Tsuruga

. tsuki sabiyo Akechi ga tsuma no hanashi sen .
(autumn) moon. be somber. wife of Akechi (Mitsuhide). tell a story

. tsuki shiroki shiwasu wa Shiro ga nezame kana .
(winter) Shiwasu (December). white moon. Shiro wakes up

. tsuki shiro ya hiza ni te o oku yoi no yado .
(autumn) moon. my knees. the inn tonight
- and more MOON haiku

. tsuki sumu ya kitsune kowagaru chigo no tomo .
(autumn) moon. fox. temple acolyte (homosexual love). to be afraid

. tsuki yuki to nosabari kerashi toshi no kure .
(winter) end of the year. "moon and snow" I indulged

. tsuki zo shirube konata e irase tabi no yado .
(autumn) moon. come to my house, guided by the moon. wayside inn


.............................................................................
- - - - - . tsukigane つき鐘 temple bell . * - - - - -

. tsukigane mo hibiku yo nari semi no koe .
(summer) voice of the cicadas. temple bell. tsuku kane
. tsukurigi no niwa o isameru shigure kana .
(winter) drizzle. trees in the garden


. tsumiken ya cha o kogarashi no aki to mo shirade .

(spring) picking tea leaves. winter storm. autumn. they do not know. tsuru naku ya sono koe ni bashoo yarenu beshi .
(autumn) banana plant. the voice of a crane. to tear apart the leaves


- - - - - . tsuta 蔦 (つた) Japanese ivy . - - - - -

. tsuta uete take shi go hon no arashi kana .
(autumn) Tsuta ivy. planted. four or five bamboo poles. storm


- - - - -. tsutsuji ikete sono kage ni hidara saku onna .
(spring) dried cod fish. azaleas. in the shadow a woman
- - - - - . tsuyu 露 dew, dewdrops . - - - - -

. tsuyu itete fude ni kumihosu shimizu kana / hitsu ni .
(autumn) dew. cold. my brush. pure water

. tsuyu toku toku kokoromi ni ukiyo susugabaya .
(autumn) dew. floating world


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::