06/12/2014

SSS

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- S S S -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. SAIJIKI - Basho - gyooji 行事 observances, rituals, festivals .

. SAIJIKI - Basho - seikatsu 生活 humanity, daily life .. seken 世間 the every-day-world - ukiyo 浮世 the floating world .


. sekibaku 寂寞 tranquility and solitude - hokku aesthetics .

. Sengai Gibon 仙厓義梵 (1751–1837) .
..... painting frog under banana tree


. Satoo Shooji 佐藤庄司 Sato Shoji . Oku no Hosomichi, Station 14

. Shinto Shrines visited - 神社 jinja 宮 miya .


. shizen 自然 nature . 
jibun 自分 "myself" is short for - shizen no bunshin 自然の分身 -I am the same as nature - 

. shooben 小便 shomben, bari - pissing .

- - - shoogi 将棊 Shogi generals' chess.
yamazakura shoogi no ban mo katani kana
natsu no yo ya heta no shoogi no ichi ni ban


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - . sabishisa さびしさ loneliness, to feel solitary ### . - - - - -

. sabishisa o toote kurenu ka kiri hitoha .
(autumn) one paulownia leaf. loneliness. come to me (to his friend Ransetsu)

. sabishisa ya hana no atari no asunaro .
(spring) cherry blossoms. Asunaro cypress. loneliness

. sabishisa ya iwa ni shimikomu semi no koe .
at temple 立石寺 Risshaku-Ji, Yamadera 山寺


. sabishisa ya kugi ni kaketaru kirigirisu .
- or shizukasa ya e kakaru kabe no kirigirisu
(autumn) cricket. hanging on a nail. how lonely.

. sabishisa ya Suma ni kachitaru hama no aki .
(autumn) at the beach of Suma 須磨, loneliness

- - - - -


- - - - - . Saga no take 嵯峨の竹 bamboo from Saga . * - - - - -


- - - - - . Saigyo and Basho 西行 . - - - - -

. Saigyoo no iori mo aran hana no niwa .

. Saigyoo no waraji mo kakare matsu no tsuyu .
(autumn) dew, remembering priest Saigyo 西行, straw sandals. pine

- - - . Saigyoo no iori mo aran hana no niwa .
(spring) cherry blossoms. like the hermitage of Saigyo. garden

- - - - -


- - - - - . Sakai in Edo 堺 ### . - - - - -


- - - - - . sake 酒 and sakazuki 杯 ###. - - - - -

. sakazuki ni mitsu no na o nomu koyoi kana .
(autumn). sake cup. three names (friends)
- in memory of the Chinese poet Li Po, Li Bo, Li Bai 李白

. sakazuki no shita yuku kiku ya kutsuki bon .
(autumn) chrysanthemum. sake cup. tray from Kitsuki

. sakazuki ya yamaji no kiku to kore o hosu .
(autumn) chrysanthemum. this sake cup. mountain road. I drink it all

. sake nomeba itodo nerarenu yoru no yuki .
(winter) snow at night. when I drink sake I can not sleep

. sakenomi ni kataran kakaru taki no hana / sake nomi ni .
(summer) Dragon Gate waterfall. drinking companion. souvenir.
- in memory of the Chinese poet Li Po, Li Bo, Li Bai 李白

- - - - -


. saki midasu momo no naka yori hatsu-zakura / hatsuzakura .
(spring) first cherry blossoms. peach blossoms everywhere.


- - - - - . sakura 櫻 - 桜 - さくら cherry blossoms . - - - - -
- - - - - 桜狩り奇特や日々に五里六里 - sakuragari kidoku ya hibi ni go ri roku ri
walking every day for 5 or 6 RI


- - - - - . sakura asa, sakura-asa 桜麻 "cherry-blossom hemp" . * - - - - -


. samazama no koto omoidasu sakura kana .
(spring) cherry blossoms. remembering many things

. . . . .

. - - samidare 五月雨 - rain of the fifth lunar month - - .
(summer)

. samidare ni kakurenu mono ya Seta no hashi .
(summer) rain during the rainy season. bridge at Seta 瀬田の橋, lake Biwako

samidare ni tsuru no ashi mijikaku nareri
五月雨に鶴の足短くなれり


. samidare no furi nokoshite Hikari Doo .
(summer) rain during the rainy season. at the Golden Hall 光堂 in Hiraizumi

. samidare o atsumete hayashi Mogamigawa .
(summer) rain during the rainy season. river Mogamigawa 最上川, Hiraizumi

. samidare ya kaiko wazurau kuwa no hata .
(summer) rain during the rainy season, an ill silkworm. mulberry field


. samidare ya ryuutoo aguru Bantaroo .
(summer) "Dragon Lantern". flood warden
- depicting the flood prevention custom of the Edo period

. samidare ya shikishi hegitaru kabe no ato .
(summer) decoration card with poem. hole in the wall
. . . . .


. samukeredo futari neru yoru zo tanomoshiki .
(winter) cold. sleeping together is quite a pleasure


- - - - - sanae さなえ 早苗 young rice plants - - - - -

. sanae ni mo waga iro kuroki hikazu kana .
(summer) young rice plants. I am suntanned from many days traveling

. sanae toru temoto ya mukashi shinobuzuri .
fern cloth-printing or mottling from Shinobu village

- - - - -

. sarabachi mo honoka no yami no yoi suzumi . 皿鉢 *
(summer) cool evening, plates and bowls shimmer faintly. - Sarashina Kikoo, Sarashina kikō 更科紀行 - 更級紀行 Sarashina Kiko
- Sarashina Journal - .. sareba koso aretaki mama no shimo no yado .
(winter) frost. a wild, rough home. well indeed


- - - - - . saruhiki, saru hiki 猿引 monkey performance for the New Year . * - - - - -
toshidoshi ya saru ni kisetaru saru no men

. saruhiki wa saru no kosode o kinuta kana .
(autumn) fulling block. monkey trainer. little coat

. saru o kiku hito sutego ni aki no kaze ika ni .
(autumn) wind, monkey, abandoned child


. sasa no tsuyu hakama ni kakeshi shigeri kana .
(summer) thicket. dew on arrow bamboo. Hakama trouser skirt. thicket


. sashikomoru mugura no tomo kabuna uri .
(winter) winter seclusion. mugura cleavers. vendor of greens.


. sato furite kaki no ki motanu ie mo nashi .
(autumn) persimmon tree. old village (furusato 故郷 古里 my hometown).

. (satobito) sato-bito wa ine ni uta yomu miyako kana .
(summer) rice plant. the local people. to sing. the capital Kyoto

. sato no ko yo ume orinokose ushi no muchi .
(spring) plum blossoms. village kids. ox whips


- - - - - satori 悟り - Zen enlightenment
. satoranu さとらぬ no enlightenment, unenlightened . * - - - - -


. Saya Shuku 佐屋宿 and Atsuta Shrine ### .
- - - - - kuina naku to hito no ieba ya Saya domari


. sazanami ya kaze no kaori no ai byooshi .
(summer) fragrant breeze. gentle waves of Lake Biwako.


. sazaregani ashi hainoboru shimizu kana .
(summer) crab. my legs, fresh water


.........................................................................................................................................................

. - Sekiguchi Bashoan 関口芭蕉庵 Sekiguchi Basho-An in Edo - .


- - - - - . seki 関 checkoint, sekimori 関守 checkpoint warden . * - - - - -

. sekimori no yado o kuina ni toou mono .
(summer) water rail. I ask for the home of the barrier guard.
for 相楽等躬 Sagara Tokyu at Sukagawa 須賀川

- - - - -

. sekizoro no kureba fuuga mo shiwasu kana . 節季候 *
(winter) Year-End Singers. elegance. last month of the year

. sekizoro o suzume no warau detachi kana .
(winter) Year-End Singers. sparrows laugh


- - - - - . semi 蝉 cicada - semi no koe 蝉の声 voice of a cicada . * - - - - -


- - - - - . semigoromo, semi-goromo 蝉衣 thin "cicada robe" for summer . * - - - - -


- - - - - . senkoo 線香 incense sticks . * - - - - -


. seriyaki ya susowa no ta-i no hatsu goori . seri yaki ya
(winter) first ice. dropwort (Japanese parsley). irrigation pond


- - - - - . - Seta 瀬田 at lake Biwako - ### . - - - - -


. setsukarete toshi wasure suru kigen kana .
(winter) year-end party. I feel great- - - - - . seyo せよ Let us do this! Basho giving direct orders . - - - - -

.............................................................................

- - - - - . shakan, sakan 左官 plasterer . * - - - - -

- - - - - . shamisen, samisen 三味線 Japanese lute . * - - - - -


. shiba no to ni cha o konoha kaku asashi kana .
(autumn) fallen leaves. tea tree. brushwood gate. storm


. shiba no to no tsuki ya sono mama Amida boo .
(autumn) moon. brushwood gate. just as it was. monk Amida-bo


- - - - - . shibaraku wa しばらくは for a while - . - - - - -

. shibaraku wa hana no ue naru tsukiyo kana .
(spring) cherry blossoms. for a while. moon of tonight

. shibaraku wa taki ni komoru ya ge no hajime .
(summer) waterfall, summer retreat


. shibashi ma mo matsu ya hototogi su sennen .
(summer) hototogisu, little cuckoo. waiting for a short while feels like 1000 years.


. shiba tsukeshi uma no modori ya tauedaru (taue-daru) .
(summer) planting rice. horses return with a sake cask. shichi kei wa kiri ni kakurete Mii no kane .
(spring) mist. seven views. hidden. temple Miidera


- - - - - . - shigure 時雨 winter drizzle, sleet - . - - - - -

. shigure o ya modokashigarite matsu no yuki .
(winter) sleet. to be impatient. snow on the pines

. shigururu ya ta no arakabu no kuromu hodo .
(winter) sleet. stubble on the field. black


. shirageshi ya shigure no hana no sakitsuran .
shira geshi ya shigure no hana no saki tsu ran
shira-geshi ya shigure no hana no saki tsuran
(summer) white poppies. blossoms of winter drizzle.


. shihoo yori hana fuki irete nio no nami .
(spring) blowing cherry blossoms. all four directions. waves of grebe birds


. shika no tsuno mazu hito fushi no wakare kana .
(autumn) deer horn. developing the first branch. parting with friends (at Nara)


- - - - - . shikishi 色紙 decoration card with poem . * - - - - -


- - - - - . shime 七五三, shimenawa 注連縄 a sacred rope . * - - - - -


- - - - - shimo 霜 frost - - - - -

. shimo no nochi nadeshiko sakeru hioke kana .
(winter) frost. a wild pink blossom on the brazier

. shimo o kite kaze o shikine no sutego kana .
(winter) frost. wind for a blanket. abandoned child


. shi ni mo senu tabine no hate yo aki no kure .
(autumn) autumn dusk. end of my journey. I did not die yet
(shini mo senu)


. shinobu sae karete mochi kau yadori kana
(autumn) hare's foot fern. mochi rice cakes. inn (at shrine Atsuta Jingu)


- - - - - . shinobuzuri, shinobu-zuri しのぶ摺 / 忍ぶ 綟摺り fern cloth-printing or mottling . * - - - - -


. shinwara no desomete hayaki shigure kana .
(autumn) new straw. coming out early. winter drizzle


. shiodai no haguki mo samushi uo no tana / shio dai .
(winter) cold. salted sea bream. fishmonger

. shiogoshi ya tsuru hagi nurete umi suzushi .
(summer) coolness of the sea. legs of a crane. wet. Shiogoshi / Shiokoshi

. shio ni shite mo iza kotozuten Miyakodori .
(winter) hooded gull. pickled in salt. message


. shiorashiki na ya komatsu fuku hagi susuki .
(autumn) bush clover and miscanthus reeds. what a lovely name. Komatsu town


- - - - - . - shiragami 白髪 white hair - . - - - - -

. shiraga nuku makura no shita ya kirigirisu .
(autumn) crickets. white hair under my pillow


. shirageshi ni hane mogu choo no katami kana . shira-geshi
(summer) white poppy. butterfly. to tear off its wings as a memento (for Tokoku)

. shirageshi ya shigure no hana no sakitsuran .
shira geshi ya shigure no hana no saki tsu ran
shira-geshi ya shigure no hana no saki tsuran
(summer) white poppies. blossoms of winter drizzle.

- - - - -


. shiragiku ya me ni tatete miru chiri mo nashi .
(autumn) chrysanthemum, dust, eye
for Shiba Sonome 斯波園女


. shira-giku yo shira-giku yo haji naga kami yo naga kami yo . - shiragiku
(autumn) white chrysanthemum. long hair. (shame 恥 haji)


shirauo 白魚 Salanx microdon
. WKD whitebait / icefish .  


- - - - - . shirazu 知らず I do not know ### . - - - - -


. shiratsuyu mo kobosanu hagi no uneri kana .
(autumn) white dew. bush clover. swaying


- - - - - . shiro 城 castle, shiro ato 城跡 castle ruins / yamashiro 山城 mountain castle . * - - - - -

. shiro-ato ya furu-i no shimizu mazu towan .
(summer) fresh well water. castle ruins (of Inaba castle 稲葉山). I will seek this first
. shirozumi ya ka no Urashima ga oi no hako .
(winter) white charcoal. this Urashima Taro! "Chest of Old Age"


- - - - - . shiwasu 師走, 臘月 12th lunar month, december . - - - - -


- - - - -
. shisoku 紙燭 torch lamp with paper shade . * - - - - -


. shizu no ko ya ine surikakete tsuki o miru . 賎 shizu *
(autumn) moonviewing, the poor and lowly


. - - - - - shizukesa, shizukasa 閑さ - shizuka 静か - - - - - .

. shizukesa ya iwa ni shimi-iru semi no koe .
shizukasa ya 閑かさや岩にしみ入る蝉の声
(summer) voice of the cicadas. silence, rocks
in memory of his master, Sengin 蝉吟 (1642 - 1666) "Cicada poet"


- - - - - . shoshun, hatsu haru 初春 "First spring", the New Year . * - - - - -


- - - - - . shooben 小便 Shoben, shomben, bari - pissing . - - - - -


- Shoomon 蕉門 Shomon, the disciples of Basho -
shoomon jittetsu 蕉門十哲
Basho jittetsu 芭蕉十哲 The 10 most important disciples


. Shooshoo no ama no hanashi ya Shiga no yuki .
(winter) snow. stories about the nun Shosho 少将の尼.


. shoshun mazu sake ni ume uru nioi kana .
(spring) New Year (First Spring). first comes sake. fragrance of plum blossoms

. soba wa mada hana de motenasu yamaji kana .
(autumn) buckwheat flowers. entertaining. mountain road


- - - - - . - sode 袖 sleeve, kosode 小袖 short-sleeved kimono - . - - - - -

. sode no iro yogorete samushi koi nezumi .
(winter) cold. the color of his sleeve, dirty dark gray

. sode yogosuran tanishi no ama no hima o nami .
(spring) mud snails. dirty sleeves of fishermen. so busy


. sono katachi miba ya kareki no tsue no take .
(winter) withered trees. this form. the length of his walking stick
at the death of Doo-En 道円 Do-En

. sono nioi momo yori shiroshi suisenka .
(spring) daffodils. fragrance of daffodils is whiter than peach


. sono tama ya Haguro ni kaesu nori no tsuki .
(autumn) moon. Moon of the Buddhist Law. his soul has returned to Mount Haguro.
for priest Betto Tenyuu Hoo-in 天佑法院 Tenyu Ho-In.


- - - - - . soo, sō 僧 monk, Buddhist priest . * - - - - -


. soo asagao ikushi ni kaeru nori no matsu .
(autumn) morning glories. monks. to die. Dharma pine - at temple Taimadera 当麻寺


. sookai no nami sake kusashi kyoo no tsuki .
(autumn) moon. blue sea. sake. fragrance


. sugoroku 双六 game .
Plum Series: Beautiful Customs Sugoroku (Ume-zukushi Kichirei Sugoroku)
"Haikai Ichimai Zuri" / Sekijukan Shūkoku (1711 to 1796) Edo-za Haikai


. suigaku mo norimono kasan ama-no-gawa .
(autumn) "Heavenly River". lending a ship. Suigaku Sooho 水学宗甫 Soho


. suimono wa mazu dekasareshi Suizenji .
(summer) seaweed from temple Suizen-Ji水前寺. soup

- - - - - Suma 須磨 temple and beach - - - -
. Sumadera ya fukanu fue kiku konoshita yami .
(summer) darkness under the trees. flute. at temple Sumadera 須磨寺

. Suma no ama yasaki ni naku ka hototogisu .
(summer) little cuckoo. fisherman as Suma

. Suma no Ura no toshitori mono ya sai ichiha .
(New Year) brushwood. at Suma beach 須磨の浦

. Suma no natsu 須磨の夏 summer in Suma .

- - - - -

- - - - -. sumi 炭 charcoal - Ono-zumi小野 charcoal from Ono and more . - - - - -


. sumitsukanu tabi no kokoro ya okigotatsu .
(winter) kotatsu heater, brazier. no place to live. travelling mind.


- - - - - . sumoo 相撲 Sumo wrestling . * - - - - -


- - - - - . susu harai (susuharai) 煤払い cleaning off soot at the end of year . * - - - - -

. susuhaki wa ono ga tana tsuru daiku kana .
(winter) cleaning off soot, carpenter
- - - - -

. Suruga ji ya hana tachibana mo cha no nioi .
(summer) Tachibana citrus blossoms. Suruga road. smell of tea


. suzumeko to koe nakikawasu nezumi no su .
(spring) voice of a baby sparrow, mouse


- - - - - . suzumi 納涼 to enjoy a cool breeze in summer - Basho SAIJIKI . - - - - -


- - - - - . suzuri 硯 inkstone / suzuribako 硯箱 box for the inkstone . * - - - - -

. suzuri ka to hirou ya kuboki ishi no tsuyu .
(autumn) dew. inkstone. dew. for Saigyo
- - - - -


- - - - - . - suzushisa 涼しさ coolness - . ### - - - - -
- suzumi 涼み - すゞみ to enjoy a cool breeze in summer -

. suzushisa o e ni utsushi keri Saga no take .
(summer) coolness. bamboo from Saga 嵯峨, Kyoto

. suzushisa o Hida no takumi ga sashizu kana .
(summer) coolness. carpenter from Hida. all the instructions

. suzushisa o waga yado ni shite nemaru nari .
(summer) coolness. my lodgings. I take a rest (at Obanazawa)

. suzushisa ya hono mikazuki no Haguroyama .
(summer) coolness. sickle moon. at mount Haguroyama 羽黒、 Dewa

. suzushisa ya sugu ni nomatsu no eda no nari .
(summer) coolness. branches of a wild pine tree. for Hirooka Sesshi 広岡雪芝


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::