Showing posts with label SSS. Show all posts
Showing posts with label SSS. Show all posts

06/12/2014

SSS

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- S S S -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. SAIJIKI - Basho - gyooji 行事 observances, rituals, festivals .

. SAIJIKI - Basho - seikatsu 生活 humanity, daily life .. seken 世間 the every-day-world - ukiyo 浮世 the floating world .


. sekibaku 寂寞 tranquility and solitude - hokku aesthetics .

. Sengai Gibon 仙厓義梵 (1751–1837) .
..... painting frog under banana tree


. Satoo Shooji 佐藤庄司 Sato Shoji . Oku no Hosomichi, Station 14

. Shinto Shrines visited - 神社 jinja 宮 miya .


. shizen 自然 nature . 
jibun 自分 "myself" is short for - shizen no bunshin 自然の分身 -I am the same as nature - 

. shooben 小便 shomben, bari - pissing .

- - - shoogi 将棊 Shogi generals' chess.
yamazakura shoogi no ban mo katani kana
natsu no yo ya heta no shoogi no ichi ni ban


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - . sabishisa さびしさ loneliness, to feel solitary ### . - - - - -

. sabishisa o toote kurenu ka kiri hitoha .
(autumn) one paulownia leaf. loneliness. come to me (to his friend Ransetsu)

. sabishisa ya hana no atari no asunaro .
(spring) cherry blossoms. Asunaro cypress. loneliness

. sabishisa ya iwa ni shimikomu semi no koe .
at temple 立石寺 Risshaku-Ji, Yamadera 山寺


. sabishisa ya kugi ni kaketaru kirigirisu .
- or shizukasa ya e kakaru kabe no kirigirisu
(autumn) cricket. hanging on a nail. how lonely.

. sabishisa ya Suma ni kachitaru hama no aki .
(autumn) at the beach of Suma 須磨, loneliness

- - - - -


- - - - - . Saga no take 嵯峨の竹 bamboo from Saga . * - - - - -


- - - - - . Saigyo and Basho 西行 . - - - - -

. Saigyoo no iori mo aran hana no niwa .

. Saigyoo no waraji mo kakare matsu no tsuyu .
(autumn) dew, remembering priest Saigyo 西行, straw sandals. pine

- - - . Saigyoo no iori mo aran hana no niwa .
(spring) cherry blossoms. like the hermitage of Saigyo. garden

- - - - -- - - - - . Sakai in Edo 堺 ### . - - - - -
- - - - - . sake 酒 and sakazuki 杯 ###. - - - - -

. sakazuki ni mitsu no na o nomu koyoi kana .
(autumn). sake cup. three names (friends)
- in memory of the Chinese poet Li Po, Li Bo, Li Bai 李白

. sakazuki no shita yuku kiku ya kutsuki bon .
(autumn) chrysanthemum. sake cup. tray from Kitsuki

. sakazuki ya yamaji no kiku to kore o hosu .
(autumn) chrysanthemum. this sake cup. mountain road. I drink it all

. sake nomeba itodo nerarenu yoru no yuki .
(winter) snow at night. when I drink sake I can not sleep

. sakenomi ni kataran kakaru taki no hana / sake nomi ni .
(summer) Dragon Gate waterfall. drinking companion. souvenir.
- in memory of the Chinese poet Li Po, Li Bo, Li Bai 李白

- - - - -. saki midasu momo no naka yori hatsu-zakura / hatsuzakura .
(spring) first cherry blossoms. peach blossoms everywhere.- - - - - . sakura 櫻 - 桜 - さくら cherry blossoms . - - - - -
- - - - - 桜狩り奇特や日々に五里六里 - sakuragari kidoku ya hibi ni go ri roku ri
walking every day for 5 or 6 RI


- - - - - . sakura asa, sakura-asa 桜麻 "cherry-blossom hemp" . * - - - - -
. samazama no koto omoidasu sakura kana .
(spring) cherry blossoms. remembering many things


. . . . .

. - - samidare 五月雨 - rain of the fifth lunar month - - .
(summer)

. samidare ni kakurenu mono ya Seta no hashi .
(summer) rain during the rainy season. bridge at Seta 瀬田の橋, lake Biwako

samidare ni tsuru no ashi mijikaku nareri
五月雨に鶴の足短くなれり


. samidare no furi nokoshite Hikari Doo .
(summer) rain during the rainy season. at the Golden Hall 光堂 in Hiraizumi

. samidare o atsumete hayashi Mogamigawa .
(summer) rain during the rainy season. river Mogamigawa 最上川, Hiraizumi

. samidare ya kaiko wazurau kuwa no hata .
(summer) rain during the rainy season, an ill silkworm. mulberry field


. samidare ya ryuutoo aguru Bantaroo .
(summer) "Dragon Lantern". flood warden
- depicting the flood prevention custom of the Edo period

. samidare ya shikishi hegitaru kabe no ato .
(summer) decoration card with poem. hole in the wall
. . . . .
. samukeredo futari neru yoru zo tanomoshiki .
(winter) cold. sleeping together is quite a pleasure
- - - - - sanae さなえ 早苗 young rice plants - - - - -

. sanae ni mo waga iro kuroki hikazu kana .
(summer) young rice plants. I am suntanned from many days traveling

. sanae toru temoto ya mukashi shinobuzuri .
fern cloth-printing or mottling from Shinobu village

- - - - -
. sarabachi mo honoka no yami no yoi suzumi . 皿鉢 *
(summer) cool evening, plates and bowls shimmer faintly. - Sarashina Kikoo, Sarashina kikō 更科紀行 - 更級紀行 Sarashina Kiko
- Sarashina Journal - .
. sareba koso aretaki mama no shimo no yado .
(winter) frost. a wild, rough home. well indeed


- - - - - . saruhiki, saru hiki 猿引 monkey performance for the New Year . * - - - - -
toshidoshi ya saru ni kisetaru saru no men

. saruhiki wa saru no kosode o kinuta kana .
(autumn) fulling block. monkey trainer. little coat

. saru o kiku hito sutego ni aki no kaze ika ni .
(autumn) wind, monkey, abandoned child

- - - - -. sasa no tsuyu hakama ni kakeshi shigeri kana .
(summer) thicket. dew on arrow bamboo. Hakama trouser skirt. thicket. sashikomoru mugura no tomo kabuna uri .
(winter) winter seclusion. mugura cleavers. vendor of greens.
. sato furite kaki no ki motanu ie mo nashi .
(autumn) persimmon tree. old village (furusato 故郷 古里 my hometown).

. (satobito) sato-bito wa ine ni uta yomu miyako kana .
(summer) rice plant. the local people. to sing. the capital Kyoto

. sato no ko yo ume orinokose ushi no muchi .
(spring) plum blossoms. village kids. ox whips- - - - - satori 悟り - Zen enlightenment
. satoranu さとらぬ no enlightenment, unenlightened . * - - - - -
. Saya Shuku 佐屋宿 and Atsuta Shrine ### .
- - - - - kuina naku to hito no ieba ya Saya domari. sazanami ya kaze no kaori no ai byooshi .
(summer) fragrant breeze. gentle waves of Lake Biwako.


. sazaregani ashi hainoboru shimizu kana .
(summer) crab. my legs, fresh water


........................................................................................................................................................... - Sekiguchi Bashoan 関口芭蕉庵 Sekiguchi Basho-An in Edo - .

- - - - - . seki 関 checkoint, sekimori 関守 checkpoint warden . * - - - - -

. sekimori no yado o kuina ni toou mono .
(summer) water rail. I ask for the home of the barrier guard.
for 相楽等躬 Sagara Tokyu at Sukagawa 須賀川

- - - - -
. sekizoro no kureba fuuga mo shiwasu kana . 節季候 *
(winter) Year-End Singers. elegance. last month of the year

. sekizoro o suzume no warau detachi kana .
(winter) Year-End Singers. sparrows laugh


- - - - - . semi 蝉 cicada - semi no koe 蝉の声 voice of a cicada . * - - - - -


- - - - - . semigoromo, semi-goromo 蝉衣 thin "cicada robe" for summer . * - - - - -


- - - - - . senkoo 線香 incense sticks . * - - - - -. seriyaki ya susowa no ta-i no hatsu goori . seri yaki ya
(winter) first ice. dropwort (Japanese parsley). irrigation pond


- - - - - . - Seta 瀬田 at lake Biwako - ### . - - - - -


. setsukarete toshi wasure suru kigen kana .
(winter) year-end party. I feel great- - - - - . seyo せよ Let us do this! Basho giving direct orders . - - - - -


.............................................................................


- - - - - . shakan, sakan 左官 plasterer . * - - - - -


- - - - - . shamisen, samisen 三味線 Japanese lute . * - - - - -. shiba no to ni cha o konoha kaku asashi kana .
(autumn) fallen leaves. tea tree. brushwood gate. storm


. shiba no to no tsuki ya sono mama Amida boo .
(autumn) moon. brushwood gate. just as it was. monk Amida-bo
- - - - - . shibaraku wa しばらくは for a while - . - - - - -

. shibaraku wa hana no ue naru tsukiyo kana .
(spring) cherry blossoms. for a while. moon of tonight

. shibaraku wa taki ni komoru ya ge no hajime .
(summer) waterfall, summer retreat


. shibashi ma mo matsu ya hototogi su sennen .
(summer) hototogisu, little cuckoo. waiting for a short while feels like 1000 years.


- - - - -


. shiba tsukeshi uma no modori ya tauedaru (taue-daru) .
(summer) planting rice. horses return with a sake cask. shichi kei wa kiri ni kakurete Mii no kane .
(spring) mist. seven views. hidden. temple Miidera
- - - - - . - shigure 時雨 winter drizzle, sleet - . - - - - -

. shigure o ya modokashigarite matsu no yuki .
(winter) sleet. to be impatient. snow on the pines

. shigururu ya ta no arakabu no kuromu hodo .
(winter) sleet. stubble on the field. black


. shirageshi ya shigure no hana no sakitsuran .
shira geshi ya shigure no hana no saki tsu ran
shira-geshi ya shigure no hana no saki tsuran
(summer) white poppies. blossoms of winter drizzle.


- - - - -. shihoo yori hana fuki irete nio no nami .
(spring) blowing cherry blossoms. all four directions. waves of grebe birds


. shika no tsuno mazu hito fushi no wakare kana .
(autumn) deer horn. developing the first branch. parting with friends (at Nara)- - - - - . shikishi 色紙 decoration card with poem . * - - - - -


- - - - - . shime 七五三, shimenawa 注連縄 a sacred rope . * - - - - -- - - - - shimo 霜 frost - - - - -

. shimo no nochi nadeshiko sakeru hioke kana .
(winter) frost. a wild pink blossom on the brazier

. shimo o kite kaze o shikine no sutego kana .
(winter) frost. wind for a blanket. abandoned child
. shi ni mo senu tabine no hate yo aki no kure .
(autumn) autumn dusk. end of my journey. I did not die yet
(shini mo senu)


. shinobu sae karete mochi kau yadori kana
(autumn) hare's foot fern. mochi rice cakes. inn (at shrine Atsuta Jingu)


- - - - - . shinobuzuri, shinobu-zuri しのぶ摺 / 忍ぶ 綟摺り fern cloth-printing or mottling . * - - - - -


. shinwara no desomete hayaki shigure kana .
(autumn) new straw. coming out early. winter drizzle


. shiodai no haguki mo samushi uo no tana / shio dai .
(winter) cold. salted sea bream. fishmonger

. shiogoshi ya tsuru hagi nurete umi suzushi .
(summer) coolness of the sea. legs of a crane. wet. Shiogoshi / Shiokoshi

. shio ni shite mo iza kotozuten Miyakodori .
(winter) hooded gull. pickled in salt. message. shiorashiki na ya komatsu fuku hagi susuki .
(autumn) bush clover and miscanthus reeds. what a lovely name. Komatsu town

- - - - - . - shiragami 白髪 white hair - . - - - - -

. shiraga nuku makura no shita ya kirigirisu .
(autumn) crickets. white hair under my pillow


- - - - -. shirageshi ni hane mogu choo no katami kana . shira-geshi
(summer) white poppy. butterfly. to tear off its wings as a memento (for Tokoku)

. shirageshi ya shigure no hana no sakitsuran .
shira geshi ya shigure no hana no saki tsu ran
shira-geshi ya shigure no hana no saki tsuran
(summer) white poppies. blossoms of winter drizzle.

- - - - -


. shiragiku ya me ni tatete miru chiri mo nashi .
(autumn) chrysanthemum, dust, eye
for Shiba Sonome 斯波園女


. shira-giku yo shira-giku yo haji naga kami yo naga kami yo . - shiragiku
(autumn) white chrysanthemum. long hair. (shame 恥 haji)


shirauo 白魚 Salanx microdon
. WKD whitebait / icefish .  


- - - - - . shirazu 知らず I do not know ### . - - - - -. shiratsuyu mo kobosanu hagi no uneri kana .
(autumn) white dew. bush clover. swaying- - - - - . shiro 城 castle, shiro ato 城跡 castle ruins / yamashiro 山城 mountain castle . * - - - - -

. shiro-ato ya furu-i no shimizu mazu towan .
(summer) fresh well water. castle ruins (of Inaba castle 稲葉山). I will seek this first
. shirozumi ya ka no Urashima ga oi no hako .
(winter) white charcoal. this Urashima Taro! "Chest of Old Age"


- - - - - . shiwasu 師走, 臘月 12th lunar month, december . - - - - -


- - - - -
. shisoku 紙燭 torch lamp with paper shade . * - - - - -. shizu no ko ya ine surikakete tsuki o miru . 賎 shizu *
(autumn) moonviewing, the poor and lowly
. - - - - - shizukesa, shizukasa 閑さ - shizuka 静か - - - - - .

. shizukesa ya iwa ni shimi-iru semi no koe .
shizukasa ya 閑かさや岩にしみ入る蝉の声
(summer) voice of the cicadas. silence, rocks
in memory of his master, Sengin 蝉吟 (1642 - 1666) "Cicada poet"- - - - - . shoshun, hatsu haru 初春 "First spring", the New Year . * - - - - -


- - - - - . shooben 小便 Shoben, shomben, bari - pissing . - - - - -


- Shoomon 蕉門 Shomon, the disciples of Basho -
shoomon jittetsu 蕉門十哲
Basho jittetsu 芭蕉十哲 The 10 most important disciples


. Shooshoo no ama no hanashi ya Shiga no yuki .
(winter) snow. stories about the nun Shosho 少将の尼.


. shoshun mazu sake ni ume uru nioi kana .
(spring) New Year (First Spring). first comes sake. fragrance of plum blossoms

.............................................................................. soba wa mada hana de motenasu yamaji kana .
(autumn) buckwheat flowers. entertaining. mountain road- - - - - . - sode 袖 sleeve, kosode 小袖 short-sleeved kimono - . - - - - -

. sode no iro yogorete samushi koi nezumi .
(winter) cold. the color of his sleeve, dirty dark gray

. sode yogosuran tanishi no ama no hima o nami .
(spring) mud snails. dirty sleeves of fishermen. so busy
. sono katachi miba ya kareki no tsue no take .
(winter) withered trees. this form. the length of his walking stick
at the death of Doo-En 道円 Do-En

. sono nioi momo yori shiroshi suisenka .
(spring) daffodils. fragrance of daffodils is whiter than peach


. sono tama ya Haguro ni kaesu nori no tsuki .
(autumn) moon. Moon of the Buddhist Law. his soul has returned to Mount Haguro.
for priest Betto Tenyuu Hoo-in 天佑法院 Tenyu Ho-In.


- - - - - . soo, sō 僧 monk, Buddhist priest . * - - - - -. soo asagao ikushi ni kaeru nori no matsu .
(autumn) morning glories. monks. to die. Dharma pine - at temple Taimadera 当麻寺


. sookai no nami sake kusashi kyoo no tsuki .
(autumn) moon. blue sea. sake. fragrance. suigaku mo norimono kasan ama-no-gawa .
(autumn) "Heavenly River". lending a ship. Suigaku Sooho 水学宗甫 Soho


. suimono wa mazu dekasareshi Suizenji .
(summer) seaweed from temple Suizen-Ji水前寺. soup- - - - - Suma 須磨 temple and beach - - - -

. Sumadera ya fukanu fue kiku konoshita yami .
(summer) darkness under the trees. flute. at temple Sumadera 須磨寺

. Suma no ama yasaki ni naku ka hototogisu .
(summer) little cuckoo. fisherman as Suma

. Suma no Ura no toshitori mono ya sai ichiha .
(New Year) brushwood. at Suma beach 須磨の浦

. Suma no natsu 須磨の夏 summer in Suma .

- - - - -- - - - -. sumi 炭 charcoal - Ono-zumi小野 charcoal from Ono and more . - - - - -. sumitsukanu tabi no kokoro ya okigotatsu .
(winter) kotatsu heater, brazier. no place to live. travelling mind.


- - - - - . sumoo 相撲 Sumo wrestling . * - - - - -- - - - - . susu harai (susuharai) 煤払い cleaning off soot at the end of year . * - - - - -

. susuhaki wa ono ga tana tsuru daiku kana .
(winter) cleaning off soot, carpenter
- - - - -

. Suruga ji ya hana tachibana mo cha no nioi .
(summer) Tachibana citrus blossoms. Suruga road. smell of tea


. suzumeko to koe nakikawasu nezumi no su .
(spring) voice of a baby sparrow, mouse


- - - - - . suzumi 納涼 to enjoy a cool breeze in summer - Basho SAIJIKI . - - - - -- - - - - . suzuri 硯 inkstone / suzuribako 硯箱 box for the inkstone . * - - - - -

. suzuri ka to hirou ya kuboki ishi no tsuyu .
(autumn) dew. inkstone. dew. for Saigyo
- - - - -

- - - - - . - suzushisa 涼しさ coolness - . ### - - - - -
- suzumi 涼み - すゞみ to enjoy a cool breeze in summer -

. suzushisa o e ni utsushi keri Saga no take .
(summer) coolness. bamboo from Saga 嵯峨, Kyoto

. suzushisa o Hida no takumi ga sashizu kana .
(summer) coolness. carpenter from Hida. all the instructions

. suzushisa o waga yado ni shite nemaru nari .
(summer) coolness. my lodgings. I take a rest (at Obanazawa)

. suzushisa ya hono mikazuki no Haguroyama .
(summer) coolness. sickle moon. at mount Haguroyama 羽黒、 Dewa

. suzushisa ya sugu ni nomatsu no eda no nari .
(summer) coolness. branches of a wild pine tree. for Hirooka Sesshi 広岡雪芝


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

13/11/2012

Sarumino Monkey's Raincoat

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Sarumino 猿蓑 Monkey's Raincoat -

a 1691 anthology, considered the magnum opus of Bashō-school poetry.
It contains four kasen renku as well as some 400 hokku, collected by Nozawa Bonchō and Mukai Kyorai under the supervision of Matsuo Bashō. Sarumino is one of the Seven Major Anthologies of Bashō (Bashō Shichibu Shū), and, together with the 1690 anthology, Hisago (The Gourd), it is considered to display Bashō's mature style (Shōfū) at its peak.
Bashō's influence on all four of the kasen in Sarumino was profound and when he sat with Bonchō, Okada Yasui and Kyorai at Yoshinaka Temple to write "Kirigirisu", he extolled them,
"Let's squeeze the juice from our bones."

Preface by Takarai Kikaku
Hokku
Book 1: Winter (94 hokku)
Book 2: Summer (94 hokku)
Book 3: Autumn (76 hokku)
Book 4: Spring (118 hokku)
Book 5: Kasen
Hatsushigure (Winter Rain), by Kyorai, Bonchō, Bashō, Fumikuni
Natsu no Tsuki (Summer Moon), by Bonchō, Bashō, Kyorai
Kirigirisu (Autumn Cricket), by Bonchō, Bashō, Yasui, Kyorai
Ume Wakana (Grass and Plum), by Bashō, Otokuni, Chinseki, Sonan, Hanzan, Tohō, Enpū, Bonchō and others
Book 6: Notes to "Record of an Unreal Dwelling"

Natsu no Tsuki (Summer Moon) - (Tr. Donald Keene)

In the city
What a heavy smell of things!
The summer moon.
(Bonchō)


How hot it is! How hot it is!
Voices call at gate after gate.
(Kyorai)


The second weeding
Has not even been finished,
But the rice is in ear.
(Bashō)


Brushing away the ashes,
A single smoked sardine.
(Bonchō)


In this neighborhood
They don't even recognize money—
How inconvenient!
(Bashō)


He just stands there stupidly
Wearing a great big dagger.
(Kyorai)

© More in the WIKIPEDIA !此筋は銀も見しらず不自由さよ
kono suji wa gin mo mishirazu fujiyuusa yo

In this place
people don’t even know silver coins —
how awkward!

Tr. Peipei Qiu

. WKD : Monkey 猿 saru .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Monkey's Straw Raincoat

Le Manteau de pluie du Singe

(Tr. René Sieffert 1986)


quote
MONKEY'S RAINCOAT (SARUMINO):
Linked Poetry of the Basho School
translated from the Japanese by Lenore Mayhew Rutland,
Vermont: 1985 895.61 SAR

Monkey's Raincoat came about in 1690 when the poet Basho and a friend, Otokuni, made a trip to the capital city of Edo (now Tokyo). The two invited other poets to help them celebrate the occasion by composing a renga. As the haikai master, Basho wrote the lead verses.
"Let's squeeze the juice from our bones", Basho enthused.

Winter's first rain
Monkey needs
A raincoat too.

The renga has been compared to the verse debates conducted by medieval troubadours. Called partumens, these debates provided entertainment for aristocratic gatherings. At about the same time in Japan, Lady Murasaki in her masterpiece The Tale of Genji described the members of court passing the time by making a renga. It would be the great poet Basho (1644-1694) who transformed the renga from a game to a profound art.
source : fearlessreader.blogspot.com


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Haiku by Basho from the SARUMINO collectionSarumino zuka 猿蓑塚 stone memorial


初しぐれ猿も小蓑をほしげ也
hatsushigure saru mo komino o hoshige nari

first winter shower -
even the monkeys would want
a straw raincoat

(Tr. Gabi Greve)


the first cold shower
even the monkey seems to want
a little coat of straw

Tr. Etsuko Yanagibori


First rain of winter -
the monkey too seems to want
a little straw raincoat

Tr. wikipedia


The first rain in late autumn,
even a monkey seems to want
komino

Tr. weblio


First winter rain
The monkey also seems to wish
For a little straw cloak

Tr. ecoling. Suzuki


. WKD : hatsu shigure 初時雨 first winter shower .
first cold rain after the 8th of November
first winter drizzle


.............................................................................CLICK for more photos !人に家をかはせて我は年忘 

こがらしや頬腫痛む人の顔

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 

雪ちるや穂屋の薄の刈残し 

から鮭も空也の痩も寒の内

人に家をかはせて我は年忘


うき我をさびしがらせよかんこ鳥 

たけのこや稚き時の繪のすさび 

蛸壺やはかなき夢を夏の月

粽結ふかた手にはさむ額髪

夏草や兵共がゆめの跡 

笠嶋やいづこ五月のぬかり道 

日の道や葵傾くさ月あめ 

風流のはじめや奥の田植うた 

眉掃を面影にして紅粉の花 

ほたる見や船頭酔ておぼつかな

頓て死ぬけしきは見えず蝉の聲 

無き人の小袖も今や土用干 
文月や六日も常の夜には似ず 

桐の木にうづら鳴なる塀の内 

病鴈の夜寒に落て旅ね哉 

むざんやな甲の下のきりぎりす

月清し遊行のもてる砂の上 麥めしにやつるゝ恋か猫の妻 

かげりふや柴胡の糸の薄曇 

不性さやかき起されし春の雨 

闇の夜や巣をまどはしてなく鵆 

ひばりなく中の拍子や雉子の聲

山吹や宇治の焙炉の匂ふ時
yamabuki ya Uji no

うぐひすの笠おとしたる椿哉

猶見たし花に明行神の顔

一里はみな花守の子孫かや

草臥て宿かる比や藤の花 

行春を近江の人とおしみける一ふき風の木の葉しづまる

あつしあつしと門々の聲

あぶらかすりて宵寝する秋

梅若菜まりこの宿のとゝろ汁元禄辛未歳五月
source : itoyo/basho


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Haiku about the MINO straw raincoat

降らずとも 竹植る日は 蓑と笠
furazu tomo take uu hi wa mino to kasa

even if it does not rain
they plant on bamboo planting day -
a mino-raincoat and a rain-hat


Basho age 41 or later. from Oi Nikki 笈日記

MORE
. WKD : Bamboo and Haiku 
take uu 竹植う (たけうう) planting bamboo - kigo for summer


.............................................................................春雨や蓑吹きかへす川柳
harusame ya mino fukikaesu kawa yanagi

this spring rain -
like straw coats back and forth
river willows sway

Tr. Gabi Greve

Written between 1684 and 94 貞亨元年 - 元禄7年.

It must have been quite a bit of wind to move the river willows.


.............................................................................

蓑虫の音を聞きに来よ草の庵
minomushi no ne o kiki ni koyo kusa no io

. WKD : minomushi 蓑虫 bagworm .
case moth, bagworm, basketworm
蓑虫 larva of Psychidae

.............................................................................


たふとさや雪降らぬ日も蓑と笠
tootosa ya yuki furanu hi mo mino to kasa

so respectful !
even on the day when it does not snow
a mino-raincoat and a rain-hat


Written in December 1690 元禄3年
He might have written this when seeing the ragged image of Ono no Komachi, Sotoba Komachi 卒都婆小町 the Beauty Komachi on a grave marker.
It might have reminded him of his own appearance, almost like a ragged beggar.


One of the "seven Komachi"
Read the story and her poem here :
. 7 Sotouba Komachi 卒塔婆小町. .Haiku about tootosa by
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Das Affenmäntelchen
tr. Geza D. Dombrady

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - External LINKS


猿蓑(さるみの)は、向井去来と野沢凡兆が編集した、蕉門の発句・連句集。松尾芭蕉は元禄4年(1691年)の 5、6月に京都に滞在し『猿蓑』撰の監修をしている。
source : ja.wikipedia.org/wiki


Monkey's Raincoat:
Sarumino Linked Poetry of the Basho School With Haiku Selections
by Lenore Mayhew, Yakushiji Soseki
source : www.goodreads.com/book


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. WKD : Monkey 猿 saru .


MONKEY DEITIES IN JAPAN
The three wise monkeys
. Amulets with Monkeys .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

06/11/2012

Shoomon Disciples

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Basho jittetsu 芭蕉十哲 (ばしょうじってつ)
shoomon jittetsu 蕉門十哲

The 10 most important disciples of Matsuo Bashosource : gyokueido.jimbou.ne
Painting by Toyoaki 豊秋舎亀泉

始に「神無月のはじめ空さだめなきけしき身は風葉の行末なき心地して」、各句
「旅人と 我名よばれん はつ時雨 芭蕉」
「笠捨てて 塚をめぐるや夕しぐれ 北枝」
「うらやましおもひきるとき猫の恋 越人」
「葉かくれてみても蕣の浮世かな 野坡」
「山吹も巴も出田植かな 許六」
「春の夜は誰かはつ瀬の堂こもり 曾良」
「雪曇り身の上をなく嘉羅寿かな 丈草」
「蒲団着て寝たるすがたや東山 嵐雪」
「歌書よりも軍書に悲しよしの山 支考」
「須磨の浦うしろに何を閑古鳥 其角」
「魂棚の奥なつかしや親の顔 去来」


Enomoto Kikaku 榎本其角
Hattori Ransetsu 服部嵐雪
Mukai Kyorai 向井去来
Morikawa Kyoroku 森川許六
Kagami Shiko (Kagami Shikoo) 名務支考
Naito Joso (Naitoo Joosoo) 内藤丈草
Ochi Etsujin 越智越人
Shida Yaba 志田野坡
Sugiyama Sanpuu 杉山杉風 Sanpu, Sampu.
Sora, Kawai Sora 河合曾良
Tachibana Hokushi 立花北枝


They all have an entry in their own name in the WKD:
. WKD : Introducing Japanese Haiku Poets .. Iga Shoomon 伊賀蕉門 Basho students of Iga province.

Haiseiden 俳聖殿 Haisei-Den Hall of the Haiku Saint
near Iga Ueno Castle, with a life-size statue of Basho

The Haisei-den, the great haiku poet's hall,
was built inside Ueno-koen Park in 1942 to commemorate the 300th anniversary of his birth. The building itself is shaped like the figure of Basho attired in a traveling clothes. The round roof symbolizes his sedge hat, the octagonal eaves his surplice, the pillar is his cane, and the frame of the Haisei-den is in the shape of his face. Other Basho-related facilities include the Minomushi-an, or bagworm hermitage, and the venerable Basho Memorial Hall, Basho Kinen-kan Museum.
source : www.jnto.go.jp
shoomon 蕉門 Shomon, Basho students, Basho's school
shoofuu 蕉風 Shofu, Basho-style haiku.- Disciples from Kanazawa 金沢 - .Karumi occupies a very important position in the development of what is known as Shofu, or the style of the Basho School.
Karumi
Matsuo Basho's Ultimate Poetical Value, Or was it?
. WKD : Essay by Susumu Takiguchi .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::俳句αあるふぁ:2012年12−2013年1月号
source : mainichi.jp/feature


There are the 10 most important disciples
and then there are 70 more to come.

under construction

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Some concepts that Basho introduced to his disciples:

bonga ichinyo 梵我一如 (Aham Brahma Asmi, I am Brahman)
as written in the Bhagavad Gita
butsuga ichinyo 仏我一如 "the Buddha and I are one"

butsuga ichinyo 物我一如 'object and self are one'
- Read Haruo Shirane -

fueki ryuukoo, fueki ryûkô 不易流行 Fueki ryuko - permanent values and change, the unchanging and the fluid

fuukyoo 風狂 Fukyo - poetic eccentricity, arbiter of taste, connoisseur
fuuryuu 風流 Furyu - 'wind and stream', 'in the way of the wind and stream'. elegant, accomplished

fuu 諷 allegoric reference
..... fuuei 諷詠 poetic composition
..... soeuta 諷歌, soeku 諷句 suasive poem

guugen 寓言 parable, "imputed words"
guugensetsu 寓言説 parabolical phraseology

koogo kizoku 高悟帰俗 Kogo kizoku - "obtaining high enlightenment but coming back to the populace", awakening to the lofty and coming back to the common

mujoo 無常 (mujo) heartless, without feeling. Impermanence.
Implies detachment and distance between object and poet. the mujo (transience) of life

sanshi kyuushi 三思九思 think three times, then thing nine times, before uttering something important.

shizen mu-i 自然無為 Shizen Mui - Mui Shizen 無為自然 abandoning artifice and just being oneself, naturalness and non-interference
(The concept of SELF in Zen Buddhism : jibun 自分 "myself" is short for -
shizen no bunshin 自然の分身 -I am the same as nature - nature is the same as me. In an extended interpretation
"I am part of the zooka, zooka 造化 is a part of myself, the human being in its cultural environment."

shigen しげん goblet words
shooyooyuu 逍遥遊 Shoyoyu - carefree wandering


. zooka, zōka 造化 Zoka - Creation (and transformation) .
the marvels of nature


quote
- - - Kyorai records:
The Master said that some haikai styles remain unchanging for thousands of years while others are fluid with the passing of time. Although these two are spoken of as opposite sides, they are one at the base.
“They are one at the base” means that both are based on the sincerity of poetry (fûga no makoto). If one does not understand the unchanging, his poetry has no base; if one does not learn the fluid, his poetry has no novelty. He who truly understands the fluid will never stop moving forward. He who excels at a transitory fashion can only have his verse meet a momentary taste; once the fashion changes, he becomes stagnated.

- - - Hattori Dohô records:
The Master’s poetry has both the unchanging (fueki) that remains for thousands of years and the ever-changing (henka) that lasts only momentarily. These two, in the final analysis, are one at the base. This “one at the base” is the sincerity of poetry (fûga no makoto).

If one does not understand what the unchanging is, one cannot understand the sincerity of poetry. The unchanging does not depend on the old or the new, nor is it affected by changes and fashions; it is firmly rooted in the sincerity of poetry. Looking at the poetry of poets from different generations, one finds it changes with each generation. Yet, there are many poems that stay beyond the old and the new, many poems that are as deeply touching to us as they were in the eyes of ancients. These belong to the unchanging poetry one should understand.

On the other hand, it is the rule of the Natural (ji’nen 自然) that everything undergoes countless changes and transformations. If haikai does not go through changes, it cannot be renewed. If one does not seek change, one can only gain popularity in a transitory fashion, but never reach the sincerity of poetry.

Those who are not determined to pursue the sincerity of poetry cannot grasp the change rooted in it. They can only follow behind the footsteps of others. Those who pursue sincerity never stop at where they have arrived and naturally step forward. No matter how many changes and varieties haikai may have in the future, if it is change rooted in sincerity, it belongs to the Master’s poetic tradition.
The Master said:
“Don’t ever lick the dregs of the ancients. All things constantly renew themselves as the shifts of four seasons, and this is true of haikai.”

“The Master said:
‘The changes of Heaven and earth are the seeds of poetry.’
What is still is the stance of unchanging (fuhen). What is in motion is change (hen).” Kyorai compares fueki and ryûkô to inaction and movement; Dohô defines fuhen and hen as “what is still” and “what is in motion.”
Both pairs of terms find their parallels in the Zhuangzi.

Fueki and ryûkô represent the dialectic aspects of Bashô’s poetics of the Natural, which constitutes the substance of the “sincerity of poetry.” The ambiguous terms Kyorai and Dohô use, in this context, are logically meaningful: “inaction” and “stillness” designate the constant principle of the Natural and the noninterference with its expression in poetic creation, and “movement” and “motion” the adherence to the ever-changing nature of the universe and to its novel manifestations in poetry.

MORE
source : Basho-and-the-Dao - Peipei-Qiu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Basho taught his disciples:

"The poetic mind must always remain detached (mujo) and eccentric (kyoken).
The thematic materials must be chosen from ordinary life.
The diction must be entirely from everyday language."

source : Peipei Qiu: Basho and the Dao


". . . behold the clouds over the east bank of the Yangzi River
when you are looking at the moon above the Kasai shore. "


The "East Bank of the Yangzi River" refers to Huiji, where Li Bo spent time composing poetry.


. Chinese roots of Japanese kigo .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


On composing haiku the Master once commented:
“If you get a flash of insight into an object,
put it into words before it fades away in your mind.”
He also said: “
Toss out the feeling to the surface of your poem.”

These teachings mean that one should set his poetic feeling into form instantly after he gets into the realm, before the feeling cools off.
In composing haiku there are two ways: “becoming” and “making”.
When a poet who has always been assiduous in pursuit of his aim applies himself to an external object, the color of his mind naturally becomes a poem. In the case of a poet who has not done so, nothing in him will become a poem; he, consequently, has to make out a poem through the act of his personal will.8
source : terebess.hu


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MUJO

The basic tenet of Buddhism, that of mujo, or impermanence, is naturally reflected in most haiku, Chiyo-ni's as well. This follows Basho's edict on the importance of becoming one with nature and capturing its fleeting quality. Althought every culture have an awareness of the mutability of life, in Japanese culture there is language for it that is both artistic and religious.

Mujo embodies people's thinking and is an aesthetic term pervarding the poetry as well. Perhaps the cataclysmic naature of Japanese archipelago - with its head quarters, tidal waves, and volcanic eruptions - made people more acutely aware of the passing of things. This awareness became a natural part of haiku, in a poignant way. Haiku, which usually refers to nature, depicts it not as "fallen", as in the West, but transient; there is an acceptance and appreciation of its evanescence.
In Japanese aesthetics this is called "aware", or sad beauty.
source : Julia Manach -


. WKD : Japanese aesthetics .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
俳人百家撰 - 100 Haikai Poets

Click the image for more !Genroku (元禄) was a Japanese era name after Jōkyō and before Hōei.
This period spanned the years from 1688 through 1704.
Matsuo Basho died in 1694 - Genroku 7 元禄7.
. Genroku Haikai Poets 元禄俳諧.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Ishikawa Senten 石川山店 .
dates unknown

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


External LINKS

蕉門十哲 with more names considered to be
the IMPORTANT disciples
Amano Toorin 天野桃隣(あまの とうりん)
Hirose Inen 広瀬惟然(ひろせ いねん)
Hattori Tohoo 服部土芳(はっとり とほう)

or

以下のような説もある。

俳人百家撰(与謝蕪村・編):
其角、嵐雪、去来、丈草、支考、北枝、許六、曾良、野坡、越人
芭蕉と蕉門十哲図(對雲・筆):
其角、嵐雪、去来、丈草、支考、北枝、許六、曾良、野坡、杉風
芭蕉と蕉門十哲図(南峯・筆):
其角、嵐雪、去来、丈草、支考、北枝、許六、曾良、越人、杉風

© More in the Japanese WIKIPEDIA !山口素堂と松尾芭蕉の俳論 Yamaguchi Sodo
source : haikaisi basyou

. - Yamaguchi Sodoo 山口素堂 Yamaguchi Sodo - (1642 - 1716) .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


蕉風俳諧の成立 Shoofuu Haikai no Seiritsu

俳諧は、江戸時代の始めに、遊びや滑稽を旨として、ことば遊びとして普及しました。
先の人の作った上の句(発句といった)に、次の人が下の句を付ける連歌から始まり、発句だけを独立して作るようになります。
俳諧はやがて経済的実力を高めた上層の町人や農民にも広まってゆきました。

16世紀の終わり頃、松尾芭蕉は、滑稽の俳諧から離れて、さび、しおり、ほそみ、などの考え方を取り入れ、幽玄閑寂な風を作りだしました。これによって、発句は文学に高められました。
芭蕉の「蕉風の俳諧」は、急速に全国に広まりました。

立花北枝と加賀俳壇
千代女以前の松任俳壇
千代女のおいたち
千代女の師 北潟屋大睡
加賀俳壇と女流俳人
- - - - - and more
source : haikukan.city.hakusan.ishikawa.jp


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Yosa Buson 与謝蕪村 wrote

"Basho once gone,
we have no master to teach us,
whether the year begins or ends."


芭蕉去てその後 いまだ年暮れず
Basho satte sono nochi imada toshi kurezu - Basho sarite

Since Basho left the world,
Not yet has
"The year drawn to its close."


"Rushing along in the road to fame and riches, drowning in the sea of desire, people torture their ephemeral selves. Especially on New Year's Eve their behavior is unspeakable. Despicably walking about knocking at doors, treating everyone with contempt unnecessarily, insanely vulgar behavior, and so on, is not decent. Even so, we foolish mortals can hardly escape from this world of dust and sin.

The year draws to its close;
I am still wearing
My kasa and straw sandals.


Reading this poem quietly in a corner of the room, my mind becomes clear; were I living Basho's life, how good it would be! The verse is uplifting to me, and it may be called a Great Rest-and-Enlightenment as far as I am concerned.

Basho once gone,
we have no master to teach us,
whether the year begins or ends."


Basho, the traveller :
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. Matsubaya Fuubaku 松葉屋風瀑 Fubaku - Ise 伊勢 .
and 伊勢屋 Iseya in Edo. Edo Haikai 江戸俳諧 Basho disciples in Edo .
Bokuseki 卜尺
Fukaku 不角
Ikeda Rigyuu 池田利牛 Rigyu
Kikaku, Enomoto Kikaku (1661-1707) Takarai Kikaku
Koizumi Kooku 小泉孤屋
Kusakabe Kyohaku 草壁挙白
Murata Toorin 村田桃隣 Torin
Ogawa Haritsu 小川破笠
Ooshuu 奥州 Oshu
Ranran 嵐蘭
Ransetsu, Hattori Ransetsu (1654-1707)
Senbo せんぼ ?
Shisan 子冊 ?
Shiyoo 子葉
Sora, Kawai Sora 河合曾良 (1649 - 1710)
Sooha 宗波
Sugiyama Sanpu 杉山杉風 (Sampu) (1647 - 1732)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
under construction

. WKD : Tachibana Hokushi .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

07/10/2012

Basho SAIJIKI - humanity

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Basho SAIJIKI - category humanity, daily life 生活 seikatsu -

This comprizes seasonal food, cloths, home decorations, work at home and in the fields and many other aspects of daily life in the Edo period.

Some kigo with many hokku get an extra entry, because this list is quite long.
. WKD SAIJIKI : KIGO CATEGORY : HUMANITY .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - SPRING --

chatsumi 茶摘 picking tea leaves

摘みけんや茶を凩の秋ともしらで
. tsumiken ya cha o kogarashi no aki to mo shirade .

..........................................................................


. - - - - - hanami 花見 cherry-blossom viewing - - - - - .
hanagoromo 花衣 robes for cherry-blossom viewing
hanamori 花守 warden of the cherry trees
hana no yado 花の宿 lodging with cherry blossoms
sakuragari 桜狩 "hunting for cherry blossoms"


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - SUMMER --

aozashi 青挿 Aozashi "fresh wheat sweets".

青ざしや草餅の穂に出でつらん
. aozashi ya kusa mochi no ho ni ide tsu ran . 

..........................................................................

chimaki 粽 Chimaki ritual rice cakes

あすは粽難波の枯葉夢なれや
. asu wa chimaki Naniwa no kareha yume nare ya .

粽結ふ片手にはさむ額髪 
. chimaki yuu katate ni hasamu hitai gami . 

..........................................................................

himuro 氷室  ice cellar

水の奥氷室尋ぬる柳かな
mizu no oku himuro tazuneru yanagi kana

..........................................................................

hirune 昼寝 taking a mid-day nap

. hirugao ni hirune seu mo no toko no yama .

ひやひやと壁をふまえて昼寝哉
hiyahiya to kabe o fumaete hirune kana

and - - - - 窓形に昼寝の台や簟
. madonari ni hirune no dai ya take mushiro .

..........................................................................

hoshii-i 乾飯 - doomyooji 道明寺 cold ritual rice, related to temple Domyo-Ji

水むけて跡とひたまへ道明寺
. mizu mukete ato toi tamae doomyooji .

..........................................................................

kaya 蚊帳 mosquito net - from Omi

近江蚊帳汗やさざ波夜の床
. Oomi-gaya / ase ya sazanami yoru no toko .

..........................................................................

koromogae 更衣 changing of robes

ひとつぬひで後に負ぬ衣がへ
. hitotsu nugite ushiro ni oinu koromogae .  

..........................................................................

mushiboshi 虫干 - doyooboshi 土用干 airing during dog days.

無き人の小袖も今や土用干
. naki hito no kosode mo ima ya doyoo boshi .


龍宮もけふの塩路や土用干
. ryuuguu mo kyoo no shioji ya doyoo boshi .

..........................................................................

natsubaori 夏羽織 summer Haori coat

別ればや笠手に提げて夏羽織
. wakareba ya kasa te ni sagete natsu-baori . natsugoromo 夏衣 summer robes

夏衣いまだ虱をとりつくさず
. natsugoromo imada shirami o tori tsukusazu .  


natsuzashiki 夏座敷 sitting room in summer

山も庭に動き入るるや夏座敷
. yama mo niwa mo ugokihairuru natsu zashiki .

..........................................................................

nobori 幟 flags for the Boy's Day Festival

笈も太刀も五月に飾れ紙幟(かみのぼり)- kaminobori
. oi mo tachi mo satsuki ni kazare kami nobori .

..........................................................................

oogi 扇 handfan

富士の風や扇にのせて江戸土産
. Fuji no kaze ya oogi ni nosete Edo miyage .


- - - - - and

uchiwa 団扇 folding fan

団扇もてあふがん人のうしろつき
uchiwa mote aogan hito no ushiromuki - Nozarashi

..........................................................................


shirokaku 代掻く tilling the rice paddies

夜を旅に代掻く小田の行き戻り
. yo o tabi ni shiro kaku oda no yuki modori .  

..........................................................................

. - suzumi 納涼 to enjoy a cool breeze in summer - .

..........................................................................

takamushiro 簟 mushiro mat

窓なりに昼寝の台や簟 / 窓形に昼寝の台や簟
mado nari ni hirune no dai ya takamushiro

..........................................................................

take uu 竹植う planting bamboo
降らずとも竹植うる日は蓑と笠
. furazu tomo take uu hi wa mino to kasa .

..........................................................................


. - taue, ta-ue, ta ue 田植 rice planting - .
saotome 早乙女 girls planting rice
taue uta 田植唄 song of the rice planters

..........................................................................

tokoroten 心太 Tokoroten jelly

清滝の水汲ませてやところてん 
. Kiyotaki no mizu kumasete ya tokoroten .

..........................................................................

ukai 鵜飼 cormorant fishing

おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな
. omoshiroote yagate kanashiki ubune kana.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - AUTUMN --

aki no komabiki 秋の駒牽 - / koma mukae 駒迎へ picking up the horses in autumn

桟橋や先づ思い出づ駒迎へ
. kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae .

町医師や屋敷がたより駒迎へ
. machi ishi ya yashikigata yori koma mukae .

..........................................................................

aki oogi 秋扇 handfan in autumn

物書きて扇引きさく余波(なごり)かな
mono okite oogi hikisaku nagori kana (at Tenryu-Ji, Maruoka)

..........................................................................

inekari 稲刈 harvesting rice

世の中は稲刈る頃か草の庵
. yo no naka wa ine karu koro ka kusa no io . 

..........................................................................

kiku no sake 菊の酒 chrysanthemum sake rice wine

草の戸や日暮れてくれし菊の酒
. kusa no to ya higurete kureshi kiku no sake .

..........................................................................

kinuta 砧 fulling block

針立や肩に槌うつから衣
haridate ya kata ni tsuchi utsu karakoromo

碪打ちて我に聞かせよや坊が妻
. kinuta uchite ware ni kikase yo ya boo ga tsuma .

声澄みて北斗にひびく砧かな
koe sumite hokutoo ni hibiku kinuta kana

猿引は猿の小袖をきぬた哉
. saruhiki wa saru no kosode o kinuta kana .

..........................................................................

momisuri 籾摺 hulling rice

冬知らぬ宿や籾する音霰
. fuyu shiranu yado ya momi suru oto arare .

..........................................................................

sumoo 相撲 Sumo wrestling

月のみか雨に相撲もなかりけり
. tsuki nomi ka ame ni sumoo mo nakarikeri .

昔聞け秩父殿さへすまふとり
. mukashi kike Chichibu dono sae sumootori .

..........................................................................

takegari 茸狩 collecting mushrooms, harvesting mushrooms

茸狩りやあぶなきことにゆふしぐれ 
. takegari ya abunaki koto ni yuu shigure .

..........................................................................


- - - - - . Tanabata 七夕 Star Festival . - - - - -
hoshi-ai, hoshi ai 星合 "the stars are meeting"

..........................................................................


. - tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn - .

..........................................................................

wata tori 綿取 picking cotton - wata yumi 綿弓 cotton bow

綿弓や琵琶に慰む竹の奥 
. watayumi ya biwa ni nagusamu take no oku .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - WINTER --

daikon hiku 大根引 / daikobiki - pulling radish

鞍壺に小坊主乗るや大根引
. kuratsubo ni koboozu noru ya daiko hiki .

..........................................................................


. fuyugomori 冬籠 winter seclusion .

..........................................................................

kamiko 紙子 paper robes

ためつけて雪見にまかる紙衣かな
. tametsuke te yuki mi ni makaru kamiko kana .

..........................................................................

karasake 乾鮭 dried salmon

雪の朝独り干鮭を噛み得たり
. yuki no ashita hitori karazake o kami etari .

..........................................................................

kotatsu 炬燵 Kotatsu heater, brazier

きりぎりすわすれ音になくこたつ哉
. kirigirisu wasurene ni naku kotatsu kana .

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵
. sumitsukanu tabi no kokoro ya okigotatsu .

..........................................................................

- - - - - heating in winter - - - - -

ro 炉 / robiraki 炉開 heater, opening the heater (use for the first time)

五つ六つ茶の子にならぶ囲炉裏哉 
. itsutsu mutsu cha no ko ni narabu irori kana .

炉開きや左官老いゆく鬢の霜
. robiraki ya sakan oi yuku bin no shimo .

- - - - - and

hioke 火桶 - Hibachi brazier

霜の後撫子さける火桶哉
shimo no nochi nadeshiko sakeru hioke kana

- - - - - and

keshizumi 消炭 extinguishing the fire with charcoal

消炭に薪割る音か小野の奥
keshizumi ni makiwaru oto ka Ono no oku (at 小野の里 Ono in Kyoto)

- - - - - and

kuchikiri 口切 opening a new jar of green tea

口切に堺の庭ぞなつかしき
. kuchikiri ni Sakai no niwa zo natsukashiki .

- - - - - and

shirosumi 白炭 white charcoal

白炭や彼の浦島が老の箱 
shiro zumi ya / ka no Urashima ga / oi no hako


- - - - - and

sumi (tan) 炭 - Onozumi 小野炭 charcoal from the Ono area

小野炭や手習ふ人の灰せゝり
Ono-zumi ya / tenarau hito no / hai zeseri


- - - - - and

uzumibi, uzumi-bi 埋火 "hidden fire", banked fire

埋火も消ゆや涙の煮ゆる音
. uzumi-bi mo kiyu ya namida no niyuru oto .

埋火や壁には客の影ぼうし
uzumi-bi ya / kabe ni wa kyaku no / kagebōshi


. WKD : Charcoal and Kigo .

..........................................................................

seriyaki 芹焼 frying dropwort (Japanese parsley)

芹焼や裾輪の田井の初氷 
seriyaki ya susowa no ta-i no hatsu goori . seri yaki ya

..........................................................................

tanbai 探梅 looking for the first plum blossoms

打ち寄りて花入探れ梅椿
uchiyorite hana ire sagure ume tsubaki

..........................................................................

yogi 夜着 bedcloths, quilted night robe

夜着ひとつ祈り出だして旅寝かな
. yogi hitotsu inori-idashite tabine kana .

夜着は重し呉天に雪を見るあらん
. yogi wa omoshi goten ni yuki o miru aran .

..........................................................................

yukimi 雪見 "viewing snow" "snow-viewing party"

いざさらば雪見にころぶ所まで
. iza saraba yukimi ni korobu tokoro made .

ためつけて雪見にまかる紙衣かな
. tametsuke te yukimi ni makaru kamiko kana .

..........................................................................

zukin 頭巾 hood. maru zukin 丸頭巾 - round hood for an old man

米買に雪の袋や投頭巾
kome kai ni / yuki no fukuro ya / nage zukin

をさな名や知らぬ翁の丸頭巾
. osana na ya shiranu okina no maruzukin .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - toshi no kure 年の暮 end of the year - .
mochitsuki 餅搗 pounding mochi rice-cakes
sekizoro 節季候 Year-End singers
susuharai 煤払 cleaning off the soot (of the ending year)
toshi no ichi 年の市 market at the end and beginning of a year
toshi wasure 年忘 "forget the old year" - party
toshi yooi 年用意 "preparations for the New Year"


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - New Year - 新年 shinnen, shin nen --

fudehajime, fude hajime 筆始 first use of the brush

大津絵の筆の始めは何仏
. Ootsu e no fude no hajime wa nani botoke .  

..........................................................................

hatsudayori 初便り first news

蓬莱に聞かばや伊勢の初便
. hoorai ni kikabaya Ise no hatsudayori .

..........................................................................

kadomatsu 門松 "pines at the corner", pine decoration

門松やおもへば一夜三十年
. kadomatsu ya omoeba hitoyo sanjuunen .

幾霜に心ばせをの松かざり
. iku shimo ni kokoro baseo no matsukazari .

..........................................................................

nazuna tsumu 齊摘 picking sheperd's purse - なずな【薺】 sheperd's purse

古畑や薺摘み行く男ども / 古畑やなづな摘みゆく男ども
furuhata ya nazuna tsumi yuku otokodomo

nazuna utsu 齊打つ / (nanakusa tataku 七草たたく) sheperd's purse

四方に打つ齊もしどろもどろかな
yomo ni utsu nazuna mo shidoro modoro kana

..........................................................................

ne no hi no asobi 子の日の遊 enjoying the first day of the rat (mouse)

子の日しに都へ行かん友もがな
. ne no hi shi ni miyako e ikan tomo mo gana .

..........................................................................

niwakamado, niwa kamado 庭竈 "garden cooking stove" (for the New Year)

叡慮にて賑ふ民の庭かまど
. eiryo nite nigiwau tami no niwakamado .

..........................................................................

waka Ebisu 若夷 "young Ebisu"

年や人にとられていつも若えびす
. toshi wa hito ni torasete itsumo waka Ebisu .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. Matsuo Basho - SAIJIKI : KIGO CATEGORY : OBSERVANCE .


. WKD SAIJIKI : KIGO CATEGORY : HUMANITY .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::