Showing posts with label MMM. Show all posts
Showing posts with label MMM. Show all posts

12/12/2014

MMM

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- M M M -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - Medicine, Illness, Doctors - and Basho - .


. Monk, monks and priests 僧 sō, soo .


. - Moto no Mizu もとの水 - 句集 - A Hokku Collection attributed to Basho in 1787 - .


. - mu 無 emptiness - nothingness - .


. Museums 記念館 Kinenkan in honor of Basho ..............................................................................


. machi ishi ya yashikigata yori koma mukae . machi-ishi 町医師 *
(autumn) picking up the horses. from a samurai mansion. doctor of the town.. madonari ni hirune no dai ya takamushiro .
(summer) mat from woven bamboo. sleeping platform by the window


. Mafukuda ga hakama yosou ka tsukuzukushi .
(spring) horsetail. Priest Mafukuda. hakama trousers to wear


- - - - - . maki-e 蒔絵 laquer paintings ### . - - - - -


- - - - - . - makura 草枕 pillow - kusamakura 草枕 pillow stuffed with grass ### . - - - - -
pillow of a traveller- - - - - . makuwa uri 真桑瓜 Makuwa melon . * - - - - -


- - - - - . manzai 万歳 Manzai performance . * - - - - -


- - - - - . masu 枡 measuring box . * - - - - -
- - - . masu 升 container for ritual sake . - - - - -

. masu katte funbetsu kawaru tsukimi kana .
(autumn) moon viewing. I bought a measuring box / (masu koote, masu kōte)

. mata koemu Sayo no Nakayama hatsugatsuo .
(summer) first skipjack katsuo bonito. Sayo no Nakayama pass. to cross again

. mata ya tagui Nagara no kawa no ayu namasu .
(summer) Ayu sweetfish. river Nagaragawa, vinegar-pickled fish. once again


. matsu hana ya Toozaburoo ga Yoshinoyama .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo. Mount Yoshino


. Matsushima ya aa Matsushima ya Matushima ya .
- famous poem by 狂歌師田原坊 Tawara Bo, often attributed to Basho
- - - - - . - matsu 松 the pine tree - . - - - - -

. matsukaze no ochiba ka mizu no oto suzushi .
(summer) coolness. wind in the pines. sound of water

. matsukaze ya noki o megutte aki kurenu .
(autumn) autumn ends. wind in the pines. swirling around the eaves

. matsu sugi o homete ya kaze no kaoru oto .
- (matsusugi)
(summer) fragrant breeze, sound, pines. Shigure no Matsu 時雨の松
planted by Fujiwara no Sadaie


- - - - - . matsukazari 松飾り "pine decroation" * . - - - - -


. matsutake ya kabureta hodo wa matsu no nari .
(autumn), Matsutake mushroom. ragged. like a pine

. matsutake ya shiranu ko-no-ha no nebaritsuku .
(autumn), Matsutake mushroom. unknown leaf. sticking to it

- - - - -
. mayuhaki o omokage ni shite beni no hana .
(summer) safflower. reminiscent of eyebrow brushes 眉刷毛 . - - - - - mazu まづ first of all - - - - - .

. mazu iwae ume o kokoro no fuyu-gomori / fuyugomori .
(winter) winter seclusion. celebrating. plum blossoms

. mazu shiru ya Gichiku ga take ni hana no yuki .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo.

. mazu tanomu shii no ki mo ari natsu kodachi .
(summer) summer grove. to count on. pasania oak tree

- - - - -


. medetaki hito no kazu ni mo iran oi no kure .
(winter) end of the year. old age. I belong to the lucky one's


- - - - - . meido めいど / 冥土 / 冥途 nether world, world of the dead . * - - - - -


- - - - - . - meigetsu 名月 harvest moon - . - - - - -

. meigetsu ni fumoto no kiri ya ta no kumori .
- fog at the mountain foot

. meigetsu no hana ka to miete wata-batake .
- cotton fields

. meigetsu no midokoro towan tabine sen .
(autumn) moon. let us travel together to see the autumn moon - at Fukui

. meigetsu wa futatsu sugite mo Seta no tsuki .
(autumn) moon. for a second time. moon of Seta

. meigetsu ya chigotachi narabu doo no en .
(autumn) moon. temple acolytes

. meigetsu ya Hokkoku biyori sadame naki .
(autumn) moon. weather in the Northern Region (Tsuruga). uncertain

. meigetsu ya ike o megurite yo mo sugara . yomosugara
(autumn) moon. pond, night

. meigetsu ya mon ni sashi kuru shiogashira .
(autumn) moon. my gate. rising tide

. meigetsu ya tsuru hagi takaki too higata .
(autumn) moon. lower legs of cranes. far tidal flats

. meigetsu ya umi ni mukaeba nana Komachi .
(autumn) moon. the sea.
- remembering the Heian-beauty Ono no Komachi 小野 小町

- - - - -. - - - - - MELON 瓜 uri - - - - - .- - - - - . men 面 - 能面 Noh mask . * - - - - -. me ni kakaru toki ya kotosara satsuki Fuji . .
(spring) azalea. Mount Fuji to be seen. me ni nokoru Yoshino o Seta no hotaru kana .
(summer) fireflies from Seta, Lake Biwa. Yoshino


. meoto jika ya ke ni ke ga soroute ke muzukashi .
(autumn) deer. being difficult. same fur.


. meshi augu kaka ga chisoo ya yuu suzumi .
(summer) evening cool. boiled rice as a treat. old lady or wife


. mezurashi ya yama o Dewa no hatsu nasubi .
(summer) Minden eggplants from Dewa, How special!
- - - - - michi 道 road - - - - -

. michi hososhi sumotorigusa no hana no tsuyu .
(autumn) wire grass. road. dew

. michinobe no mukuge wa uma ni kuwarekeri .
(autumn) rose of sharon. roadside. eaten by a horse

- - - - -. Mii-dera no mon tatakaba ya kyoo no tsuki .
(autumn) moon, temple Mii-dera 三井寺.to knock
. mikazuki ni chi wa oboro ya soba no hana .
(autumn) buckwheat blossoms. moon
. . . almost the same as
. mikazuki no chi wa oboro nari soba no hana .
(autumn) buckwheat blossoms. moon
三日月に地は朧なり蕎麦の花 mikazuki ni
三日月の地はおぼろ也蕎麦の花 mikazuki no
三日月や地はおぼろなる蕎麦畠 mikazuki ya chi wa oboro naru soba batake- - - - -


. mina idete hashi o itadaku shimoji kana .
(winter) frosty road. all come out to enjoy the new bridge

. mina ogame Futami no shime o toshi no kure .
(winter) end of the year. please all, worship this ! the sacred rope of Futamigaura Beach


- - - - -


. minazuki wa fukubyoo yami no atsusa kana .
(summer) Minazuki sixth lunar month (July). great heat, time for stomach illness

. minazuki ya tai wa aredomo shiokujira .
(summer) Minazuki sixth lunar month (July). sea bream. salted whale meat

- - - - -


. mi ni shimite daikon karashi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. penetrates my body. pungent radish- - - - - . mino 蓑 straw raincoat . * - - - - -


. minomushi no ne o kiki ni koyo kusa no io .
(autumn) voice of the bagworm. grass hut / 蓑虫 *. miokuri no ushiro ya sabishi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. I see you off. lonely. (for Okada Yasui 岡田野水). miru ni ga mo oreru bakari zo ominaeshi .
(autumn) maiden flower (Patrinia scabiosaefolia). I will also break my vows.
(remembering Soojoo Henjoo 僧正遍照 Sojo Henjo)- - - - - . misogi 御祓 summer purification . * - - - - -. misokazuki nashi chitose no sugi o daku arashi .
(autumn) no moon. ancient cedar. storm (at Ise shrine)


. miyamori yo waga na o chirase konohagawa . - miyamori 宮守 * / miyamori yo waga na o chirase ochibagawa
(winter) fallen leaves. shrine warden. scatter my name in the river. mizu no oku himuro tazunuru yanagi kana .
(summer) ice cellar. source of the water. willow trees. (at Ooishida 大石田 Oishida)
- - - - - . mizu no oto - 水の音 the famous OLD POND . - - - - -

. mizu mukete ato toi tamae doomyooji .
(summer) Temple Domyo-Ji cold rice 道明寺. offering water. console the spirit

. mizu samuku ne-iri kanetaru kagome kana .
(winter) cold water and sea gull. it can not go to sleep

. mizutori ya koori no soo no kutsu no oto .
mizutori ya / kōri no sō no / kutsu no oto
(spring) O-Mizutori ceremony, Nara. monks in retreat. sound of wooden clogs

. mizu-umi ya atsusa o oshimu kumo no mine .
(summer) heat. lake (Biwako). billowing clouds. - Miyako 都 / みやこ / Kyooto 京都 Kyoto, Kyo - .- - - - - . mochi 餅 rice cakes ### . - - - - -

. mochi-bana ya kazashi ni saseru yome ga kimi /mochibana 餅花 . *
(New Year) "mochi flower" decorations. first mouse

. mochi o yume ni ori musubu shida no kusa makura .
(New Year) fern. rice cakes in a dream. grass pillow. mochiyuki o shira-ito to nasu yanagi kana .
(winter) snow like mochi. white stripes. willow
- - - - -


- - - - - . momi suru 籾する hulling rice, polishing rice . * - - - - -
- - - - - Momi suru Oto 籾する音 The Sound of Hulling Rice. momo tose no keshiki o niwa no ochiba kana / momotose .
(autumn) fallen leaves. hundred years. landscape. garden. mon ni ireba sotetsu ni ran no nioi kana .
(autumn) orchid. when I enter the gate. Sotetsu palm. fragrance. (at Ise Shrine)- - - - - mono 物 something - - - - -

. mono hitotsu waga yo wa karoki hisago kana .
(summer) gourd flowers, just one possession

. monohoshi ya fukuro no uchi no tsuki to hana .
I desire the large sack of Hotei

. mono ieba kuchibiru samushi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. my lips are cold. when I speak.

. mono kakite oogi hikisaku nagori kana .
(summer) handfan. I write a poem. to leave things behind
for Tachibana Hokushi 立花北枝


- - - - -


. mononofu no daikon nigaki hanashi kana .
(winter) radish. samurai gathering. bitter. moroki hito ni tatoen hana mo natsu no kana .
(summer) summer. wild fields. a delicate child. (For Yasukawa Rakugo 安川落梧 - )- - - - - . mugi 麦 barley and wheat . - - - - -

. mugimeshi ni yatsururu koi ka neko no tsuma .
(spring) cats in love. wheat gruel. loosing weight

. mugi no ho o tayori ni tsukamu wakare kana .
mugi no ho o chikara ni tsukamu wakare kana
(summer) barley. I clutch to support myself. parting with friends

. mugi no ho ya namida ni somete naku hibari .
(spring) voice of the skylark. ears of barley tinted in tears

- - - - -. mugura sae wakaba wa yasashi yabure ie .
(spring) new leaves. Mugura cleavers. a dilapidated house. mukashi kike Chichibu dono sae sumootori .
(autumn) sumo wrestling. listen to old stories! Lord of Chichibu


- - - - -


. Musashino ya issun hodo na shika no koe .
(autumn) voice of the deer. Musashino plain. reaches about one sun


. Musashino ya sawaru mono naki kimi ga kasa .
(no kigo) Musashino plain. to interfere with your traveler's hat

- - - - -


- - - - - . mushiro 筵 takamushiro 簟 bamboo floor mat to sleep on . - - - - -. muzan ya na kabuto no shita no kirigirisu .
(autumn) grasshopper. How pityful! helmet. grashopper
in memory of the helmet of Saito Sanemori 斉藤実盛, Tada Shrine


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13/11/2012

Sarumino Monkey's Raincoat

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Sarumino 猿蓑 Monkey's Raincoat -

a 1691 anthology, considered the magnum opus of Bashō-school poetry.
It contains four kasen renku as well as some 400 hokku, collected by Nozawa Bonchō and Mukai Kyorai under the supervision of Matsuo Bashō. Sarumino is one of the Seven Major Anthologies of Bashō (Bashō Shichibu Shū), and, together with the 1690 anthology, Hisago (The Gourd), it is considered to display Bashō's mature style (Shōfū) at its peak.
Bashō's influence on all four of the kasen in Sarumino was profound and when he sat with Bonchō, Okada Yasui and Kyorai at Yoshinaka Temple to write "Kirigirisu", he extolled them,
"Let's squeeze the juice from our bones."

Preface by Takarai Kikaku
Hokku
Book 1: Winter (94 hokku)
Book 2: Summer (94 hokku)
Book 3: Autumn (76 hokku)
Book 4: Spring (118 hokku)
Book 5: Kasen
Hatsushigure (Winter Rain), by Kyorai, Bonchō, Bashō, Fumikuni
Natsu no Tsuki (Summer Moon), by Bonchō, Bashō, Kyorai
Kirigirisu (Autumn Cricket), by Bonchō, Bashō, Yasui, Kyorai
Ume Wakana (Grass and Plum), by Bashō, Otokuni, Chinseki, Sonan, Hanzan, Tohō, Enpū, Bonchō and others
Book 6: Notes to "Record of an Unreal Dwelling"

Natsu no Tsuki (Summer Moon) - (Tr. Donald Keene)

In the city
What a heavy smell of things!
The summer moon.
(Bonchō)


How hot it is! How hot it is!
Voices call at gate after gate.
(Kyorai)


The second weeding
Has not even been finished,
But the rice is in ear.
(Bashō)


Brushing away the ashes,
A single smoked sardine.
(Bonchō)


In this neighborhood
They don't even recognize money—
How inconvenient!
(Bashō)


He just stands there stupidly
Wearing a great big dagger.
(Kyorai)

© More in the WIKIPEDIA !此筋は銀も見しらず不自由さよ
kono suji wa gin mo mishirazu fujiyuusa yo

In this place
people don’t even know silver coins —
how awkward!

Tr. Peipei Qiu

. WKD : Monkey 猿 saru .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Monkey's Straw Raincoat

Le Manteau de pluie du Singe

(Tr. René Sieffert 1986)


quote
MONKEY'S RAINCOAT (SARUMINO):
Linked Poetry of the Basho School
translated from the Japanese by Lenore Mayhew Rutland,
Vermont: 1985 895.61 SAR

Monkey's Raincoat came about in 1690 when the poet Basho and a friend, Otokuni, made a trip to the capital city of Edo (now Tokyo). The two invited other poets to help them celebrate the occasion by composing a renga. As the haikai master, Basho wrote the lead verses.
"Let's squeeze the juice from our bones", Basho enthused.

Winter's first rain
Monkey needs
A raincoat too.

The renga has been compared to the verse debates conducted by medieval troubadours. Called partumens, these debates provided entertainment for aristocratic gatherings. At about the same time in Japan, Lady Murasaki in her masterpiece The Tale of Genji described the members of court passing the time by making a renga. It would be the great poet Basho (1644-1694) who transformed the renga from a game to a profound art.
source : fearlessreader.blogspot.com


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Haiku by Basho from the SARUMINO collectionSarumino zuka 猿蓑塚 stone memorial


初しぐれ猿も小蓑をほしげ也
hatsushigure saru mo komino o hoshige nari

first winter shower -
even the monkeys would want
a straw raincoat

(Tr. Gabi Greve)


the first cold shower
even the monkey seems to want
a little coat of straw

Tr. Etsuko Yanagibori


First rain of winter -
the monkey too seems to want
a little straw raincoat

Tr. wikipedia


The first rain in late autumn,
even a monkey seems to want
komino

Tr. weblio


First winter rain
The monkey also seems to wish
For a little straw cloak

Tr. ecoling. Suzuki


. WKD : hatsu shigure 初時雨 first winter shower .
first cold rain after the 8th of November
first winter drizzle


.............................................................................CLICK for more photos !人に家をかはせて我は年忘 

こがらしや頬腫痛む人の顔

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 

雪ちるや穂屋の薄の刈残し 

から鮭も空也の痩も寒の内

人に家をかはせて我は年忘


うき我をさびしがらせよかんこ鳥 

たけのこや稚き時の繪のすさび 

蛸壺やはかなき夢を夏の月

粽結ふかた手にはさむ額髪

夏草や兵共がゆめの跡 

笠嶋やいづこ五月のぬかり道 

日の道や葵傾くさ月あめ 

風流のはじめや奥の田植うた 

眉掃を面影にして紅粉の花 

ほたる見や船頭酔ておぼつかな

頓て死ぬけしきは見えず蝉の聲 

無き人の小袖も今や土用干 
文月や六日も常の夜には似ず 

桐の木にうづら鳴なる塀の内 

病鴈の夜寒に落て旅ね哉 

むざんやな甲の下のきりぎりす

月清し遊行のもてる砂の上 麥めしにやつるゝ恋か猫の妻 

かげりふや柴胡の糸の薄曇 

不性さやかき起されし春の雨 

闇の夜や巣をまどはしてなく鵆 

ひばりなく中の拍子や雉子の聲

山吹や宇治の焙炉の匂ふ時
yamabuki ya Uji no

うぐひすの笠おとしたる椿哉

猶見たし花に明行神の顔

一里はみな花守の子孫かや

草臥て宿かる比や藤の花 

行春を近江の人とおしみける一ふき風の木の葉しづまる

あつしあつしと門々の聲

あぶらかすりて宵寝する秋

梅若菜まりこの宿のとゝろ汁元禄辛未歳五月
source : itoyo/basho


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Haiku about the MINO straw raincoat

降らずとも 竹植る日は 蓑と笠
furazu tomo take uu hi wa mino to kasa

even if it does not rain
they plant on bamboo planting day -
a mino-raincoat and a rain-hat


Basho age 41 or later. from Oi Nikki 笈日記

MORE
. WKD : Bamboo and Haiku 
take uu 竹植う (たけうう) planting bamboo - kigo for summer


.............................................................................春雨や蓑吹きかへす川柳
harusame ya mino fukikaesu kawa yanagi

this spring rain -
like straw coats back and forth
river willows sway

Tr. Gabi Greve

Written between 1684 and 94 貞亨元年 - 元禄7年.

It must have been quite a bit of wind to move the river willows.


.............................................................................

蓑虫の音を聞きに来よ草の庵
minomushi no ne o kiki ni koyo kusa no io

. WKD : minomushi 蓑虫 bagworm .
case moth, bagworm, basketworm
蓑虫 larva of Psychidae

.............................................................................


たふとさや雪降らぬ日も蓑と笠
tootosa ya yuki furanu hi mo mino to kasa

so respectful !
even on the day when it does not snow
a mino-raincoat and a rain-hat


Written in December 1690 元禄3年
He might have written this when seeing the ragged image of Ono no Komachi, Sotoba Komachi 卒都婆小町 the Beauty Komachi on a grave marker.
It might have reminded him of his own appearance, almost like a ragged beggar.


One of the "seven Komachi"
Read the story and her poem here :
. 7 Sotouba Komachi 卒塔婆小町. .Haiku about tootosa by
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Das Affenmäntelchen
tr. Geza D. Dombrady

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - External LINKS


猿蓑(さるみの)は、向井去来と野沢凡兆が編集した、蕉門の発句・連句集。松尾芭蕉は元禄4年(1691年)の 5、6月に京都に滞在し『猿蓑』撰の監修をしている。
source : ja.wikipedia.org/wiki


Monkey's Raincoat:
Sarumino Linked Poetry of the Basho School With Haiku Selections
by Lenore Mayhew, Yakushiji Soseki
source : www.goodreads.com/book


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. WKD : Monkey 猿 saru .


MONKEY DEITIES IN JAPAN
The three wise monkeys
. Amulets with Monkeys .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/10/2012

Moto no Mizu collection

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Moto no Mizu もとの水 - 句集 - A Hokku Collection -

Published in 1787 by Inoue Juukoo 井上重厚 and Ookawa Ryuusa 大川立砂 at temple Gichu-Ji.
A collection of about 180 (or 170 or 95) poems attributed to Basho.

. Matsuo Basho - List of his Works .

..........................................................................


Inoue Juukoo 井上重厚 Inoue Juko (1738 - 1804)

He was a student of haikai master Goshoo-An Choomu 五升庵蝶夢 Chomu (Butterfly Dream) (1732 - 1796) in Kyoto.
In 1770 he moved to Sagano and tried to revive the home of Kyorai,
. Rakushisha 落柿舎 "Hermitage of the fallen persimmon".
He traveled a lot to pick up more hokku by Matsuo Basho on the road.
In 1780 he went to Edo via the Kiso route.
In 1782 he visited Morioka in Tohoku.
In 1782 he visited Shunshuu-An 春秋庵 Shunshu-An, the haikai poet Kaya Shirao 加舎白雄.
In 1787 he stayed with Chomu in Edo.
In 1787 Ryusa visited him and they begun the compilation of Basho's hokku.
In 1788 he visited Morioka again and stayed 4 years.
In 1792 he visited the merchant and haikai poet Kikkawa Gomei 吉川五明 (1731 - 1803) in Akita.
In 1792 he became the 7th master of the Mumyo-An 無名庵 at . - Gichuuji 義仲寺 Temple Gichu-Ji - .
In 1793 he celebrated the 100th death anniversary of Basho with Chomu.
In 1795 he bagan publishing his version of "Moto no Mizu" 重厚編.
In 1800 he erected a memorial stone for Kyorai.
In 1800 on the second day of the fourth lunar month he received a letter from Kobayashi Issa.
He was 67 when he died on the 18th day of the 1st lunar month in 1804 - 文化元年1月18日
- reference : michiko328


. Choomu 蝶夢 Chomu (1732 - 1796) .

..........................................................................


Ookawa Ryuusa 大川立砂 Okawa Ryusa
- - and his son Toyuu 斗囿 Toyu, who looked after Issa after the death of his father.
from Matsudo Town, Mabashi, Chiba 松戸市馬橋. His name was Ookawa Hei-emon 大川平右衛門.
His haikai names were 糸瓜坊, Hakujitsu-An 栢日庵, 油平. . .

In 1782 he made his name as a haikai poet, as Hakujitsu-An 栢日庵.
Kobayashi Issa was quite fond of Ryusa.
In 1787 he visited Juko at Rakushisha and they compiled "Moto no Mizu".
In 1799 he had to say Good-Bye to Issa, who started a trip to Kai 甲斐.
Ryusa's grave is at temple Manman-Ji 万満寺.

- - - - Some hokku by Ryusa about Edo :
日本橋
霞もる蓬莱城や日本橋

品川
海苔取りよ礒に置なば砂付かん

大磯
持ふるす杖のひかりや西行忌

小田原
笑ひ合ふ夕立晴れや二子山

- reference : michiko328

....................................................................................................................................................
The Narrow Road to the Interior and the Hōjōki 方丈記 Hojoki:

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず
yuku kawa no nagare wa taezu shite shikamo moto no mizu ni arazu

The flow of the river is endless and its water is never the same.

. Kamo-no-Chōmei 鴨長明 Kamo no Chomei - 方丈記 Hojoki .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


冬枯れや世は一色に風の音
fuyugare ya yo wa hito iro ni kaze no oto

all the withered plants -
the sound of wind
in a world of one color

Tr. Gabi Greve


Comment by Chris Drake
- Translating Haiku - Forum

I think this interesting hokku has not been recognized by Basho scholars as authentic, although there are several stones with the hokku carved on it standing here and there.
The hokku first appeared in 1787, long after Basho's death, in a collection called Moto no mizu (もとの水), but modern scholars doubt that about 90% of the hokku in that collection are actually by Basho.

There were many hokku forgeries that claimed to be by the famous Basho floating around in the late Edo period. The fuyugare hokku is interesting, but it is not included in any standard modern editions of Basho's hokku. I think it's best to list this hokku as "attributed to Basho."
Actually, I doubt that there's much chance of it actually being by Basho. It would be interesting to know who actually wrote it, since it's a nice hokku.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - Hokku attributed to Basho in "Moto no Mizu"

Selectled by Juukoo 重厚撰
The selection included 95 poems.

- - 遁世のとき tonsei (recluse)
雲とへたつ友にや鴈の活わかれ

- -  猿雖に對して - for Kubota Ensui
もろもろの心柳にまかすへし
哥よみの先達多し山さくら

- -  贈杜國 - for Tsuboi Tokoku
笠の緒に柳綰る旅出かな

- -  嵐やま - at Arashiyama
花の山二町のほれは大悲閣
花の陰硯にかはるまる瓦
春かせやきせるくはへて船頭殿
古寺の桃に米ふむ男かな
暮遅き四谷過けり帋艸履

- -  芳野を下る時 - leaving Yoshino
飯貝や雨に泊りて田螺聞

- -  しなのの洗馬 - washing horses at Shinano
つゆはれのわたくし雨や雲ちきれ tsuyu hare no
子規なくや黒戸の濱ひさし
姨石に啼かはしたる雉子哉
名月や鶴脛高き遠干潟
淋しさや釘に懸たるきりきりす

- -  みちのくにて - in Michinoku (Tohoku)
くりからや三度起ても落し水 kurikara ya

- -  中秋のころ敦賀に止宿雨ふりければ - watching the moon at Tsuruga
月いつこ鐘は沈ミて海のそこ tsuki izuko
一疋のはね馬もなし川千鳥 ippiki no hane uma
冬かれや世は一色に風の音 fuyugare ya
ゆく年や薬に見たき梅のはな yuku toshi ya


夏成美校正并書
天明七年初冬 - 今日菴安袋
source : michiko328

....................................................................................................................................................飯貝や雨に泊まりて田螺聞く
飯貝や雨に泊りて田螺聞く
iigai ya ame ni tomarite

貝寄る風の手じなや若の浦 (wakanoura 和歌浦)
kaiyoru kaze (kaiyose kaze)

いたゞいておち穂拾む関の前
itadaite

一疋のはね馬もなし川千鳥
ippiki no hane-uma mo nashi


一休が土器買む年の市
. Ikkyuu ga kawarake kawanu toshi no ichi .

source : kigosai.sub.jp 「もとの水」

....................................................................................................................................................


川舟やよい茶よい酒よい月夜 (?)
kawabune ya yoi cha yoi sake yoi tsukiyo

芭蕉・其角の酒落句 洒落 share-ku by Basho and Kikaku
source : jofuan/myhaiku

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. Matsuo Basho - List of his Works .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10/10/2012

Morikawa Kyoroku

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Morikawa Kyoroku / Kyoriku 森川許六 -

1656 - 1715
明暦2年8月14日(1656年10月1日) - 正徳5年8月26日(1715年9月23日))
26th day of the 8th lunar month - he was 60 at his death.
His name was 森川百仲.
He later used the names of Goroosei 五老井 Gorosei
無々居士 / 琢々庵/ 碌々庵 / 如石庵 / 巴東楼 / 横斜庵 / 風狂堂 and others.


source : itoyo/basho

He was a samurai of the Hikone domaine 彦根藩.
His father was the important samurai 森川與次右衛門, who had lived and worked for 7 years in Otsu.

Kyoroku learned all the fighting skills of a samurai, but also traditional Chinese poetry and painting from the Kano school 狩野.
His haiku debut was with Kitamura Kingin. He was part of the Danrin Haikai school.
In 1689 he became a more serious haikai master and studied with Esa Shoohaku 江左尚白 Esa Shohaku ( 1650 - 1722) of the Basho disciples in Omi.

During a trip to Edo in 1691 he studied with Kikaku 宝井其角 and 服部嵐雪 Ransetsu.
In 1692 he met Basho in Fukagawa. Since he was a man of many talents and "six (roku) arts" 六芸 (spear, sword, horse riding, calligraphy, painting and haikai), Basho offered him the haikai name of Kyoroku 許六.
Kyoroku could only study with Basho for about 10 months, before he had to go back to his domaine in Hikone.
Basho wrote for him Saimon no Ji 柴門之辞, with all the secrets of haikai writing.
"The Rustic Gate" (Blyth)

One of the 10 important haiku disciples of Basho.
He was quite close to Basho in his later years. Kyoroku even taught Basho how to paint even better, since Kyoroku was an experienced painter himself of the Kano school of painting.
There are also some co-operations with poems by Basho on paintings by Kyoroku.

When he got news of the death of his beloved master, he cut a cherry tree, carved a statue of Basho and send it to Kawai Chigetsu 河合智月.
Later he opened haikai meetings in memory of the master at the temple Myooshooji 明照寺 Myosho-Ji in Hikone and compiled some volumes of his master's work.

- - - - - Some of Kyoroku's works
Fuzoku monzen 風俗文選
Haikai Mondoo 俳諧問答
Hentsuki 篇突
Infusagi 韻塞


旅ハ風雅の花 旅客・五老井許六 Gorosei Kyoroku


. shoomon jittetsu 蕉門十哲 the 10 most important disciples of Basho .
and one of the important discipled from Omi 近江蕉門.Kyoroku Ki 許六忌 (きょろくき) Kyoroku Memorial Day
Goroosei Ki 五老井忌(ごろうせいき)Gorosei Memorial Day

kigo for mid-autumn
(now celebrated on September 23)

. WKD : Memorial Days of Famous People - Autumn .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


to the candle
the peony
is as still as death

Tr. Blyth

shizumari kaeru 静まりかえる

. WKD : Candle (roosoku 蝋燭) .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Sora and Basho
Painting by Kyoroku when they left Edo for "Oku no Hosomichi.


Matsuo Basho send some poems to Kyoroku, knowing his disciple was to leave on to a journey:


旅人の心にも似よ椎の花
. shii no hana no kokoro ni mo niyo Kiso no tabi .

emulate the heart
of pasania blossoms:
a Kiso journey

Tr. Barnhill憂き人の旅にも習へ木曾の蠅
. ukihito no tabi ni mo narae Kiso no hae .

learn from the journey
of a sorrowing wayfarer:
flies of Kiso

Tr. Barnhill

Written in 元禄6年5月6日, Basho age 50.
潺々 芭蕉・五老井の流れ - Sensen - the development of Basho and Gorosei
by Ishikawa Shuu 石川柊- quoting Barnhill :
In the haibun “Praise for a Painting of Three Sages,” which was written on a portrait of the renga poet Sōgi and the haikai poets Yamazaki Sokan (16th century) and Arakida Moritake (1473–1549). The portrait was painted by Bashō ’s disciple Morikawa Kyoriku(1656–1715).

. tsuki hana no kore ya makoto no arujitachi .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

許六離別の詞
Written by Basho, when Kyoroku left
(Basho age 50)

去年の秋*,かりそめに面をあはせ,今年五月の初め,深切に別れを惜しむ.その別れにのぞみて,一日草扉をたたいて*,終日閑談をなす.その器*,画を好む.風雅を愛す.予こころみに問ふことあり.「画は何のために好むや」,「風雅のために好む」と言へり.「風雅は何のために愛すや」,「画のために愛す」と言へり.その学ぶこと二つにして,用いること一なり.まことや,「君子は多能を恥づ」といへれば,品二つにして用一なること,感ずべきにや.画はとって予が師とし,風雅は教へて予が弟子となす.されども,師が画は精神徹に入り,筆端妙をふるふ.その幽遠なるところ,予が見るところにあらず.予が風雅は,夏炉冬扇*のごとし.衆にさかひて,用ふるところなし*.
ただ,釈阿*・西行の言葉のみ,かりそめに言ひ散らされしあだなるたはぶれごとも,あはれなるところ多し.後鳥羽上皇の書かせたまひしものにも,「これらは歌にまことありて,しかも悲しびを添ふる」*と,のたまひはべりしとかや.されば,この御言葉を力として,その細き一筋をたどり失ふことなかれ.なほ,「古人の跡を求めず,古人の求めしところを求めよ」と,南山大師の筆の道*にも見えたり.「風雅もまたこれに同じ」と言ひて,燈火をかかげて,柴門の外に送りて別るるのみ.
source : itoyo/basho


- - - - - Hokku by Kyoroku

秋も早 かやにすぢかふ 天の川
うの花に 芦毛の馬の 夜明哉
茶の花の 香や冬枯の 興聖寺
苗代の 水にちりうく 桜かな
水筋を 尋ねてみれば 柳かな
もちつきや 下戸三代の ゆずり臼


寒菊の隣もあれや生け大根 (『笈日記』)

涼風や青田のうへの雲の影 (『韻塞』)
新藁の屋根の雫や初しぐれ (『韻塞』)

新麦や笋子時の草の庵 (『篇突』)


麥跡の田植や遲き螢とき (『炭俵』)
やまぶきも巴も出る田うへかな 『炭俵』)
在明となれば度々しぐれかな 『炭俵』)
はつ雪や先馬やから消そむる 『炭俵』)
禅門の革足袋おろす十夜哉  ( 炭俵』)
出がはりやあはれ勸る奉加帳 (『續猿蓑』)
蚊遣火の烟にそるゝほたるかな (『續猿蓑』)

娵入の門も過けり鉢たゝき (『續猿蓑』)
腸をさぐりて見れば納豆汁 (『續猿蓑』)
十團子も小つぶになりぬ秋の風 (『續猿蓑』)
大名の寐間にもねたる夜寒哉 (『續猿蓑』)

御命講やあたまの青き新比丘尼 (『去来抄』)

人先に医師の袷や衣更え (『句兄弟』)

夕がほや一丁残る夏豆腐 (『東華集』)

木っ端なき朝の大工の寒さ哉 (『浮世の北』):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. shoomon jittetsu 蕉門十哲 the 10 most important disciples of Basho .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

01/10/2012

Yasukawa Rakugo

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Yasukawa Rakugo 安川落梧 -

万屋助右衛門, 安川助右衛門 - Suke'emon
1652-1691

A rich cloth merchant from Gifu, 岐阜本町 with close connections to the dealers in Kyoto.

He invited Basho to stay at his villa in Inabayama 稲葉山 in the summer of 1688 貞亨5年夏 and cared for his haikai master. He even made it possible for Basho to watch the cormorant fishing.

His hokku are featured in the collection Uribata 瓜畠集.


When Basho visited him Rakugo had just lost his young child, so Basho wrote the following verse to express his condolences:


もろき人にたとへん花も夏野哉
moroki hito ni tatoen hana mo natsu no kana

I would compare them
to a delicate child: flowers
of a summer field

Tr. Barnhill

Basho would like to give some flowers as an offering to the dead child, but in the summer heat there are no flowers in the wild fields.
No flowers in the fields and no words of comfort and solace for the grieving family.


- - - - - Basho also wrote this during his stay :

Responding to an invitation from a certain Rakugo, I enjoy the cool under the pines of Mount Inaba, soothing the hardships of my journey

山陰や身を養はん瓜畠
yamakage ya mi o yashinawan uribatake

mountain cove—
I would nourish my body
with this field of melons

Tr. Barnhill

The villa of Rakugo was in the "mountain shadow" yamakage, of Mount Inabayama.

This hokku expresses his greatfulness for the host Rakugo, who made it possible for Basho to rest a while and become strong again to continue his journey.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


Juhachiro no ki 十八楼ノ記 Tower of Eighteen
. Basho at Mount Inabayama 稲葉山 .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/07/2012

Meigetsu harvest moon

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- meigetsu 名月 harvest moon

The full moon of the eighth lunar month, now in September.

This refers to the Chinese custom of celebrating the full moon.
People celebrated the changes of all things, now from a full moon to the waning moon.
There are many different customs in various regions of Japan to celebrate this day with special offerings and rituals.
For example sweet potatoes, edamame beans, moon-viewing dumplings and susuki reed grass.
In some areas, the day 13 is also celebrated in this way, but more often in the ninth lunar month.

. WKD : meigetsu 名月 "famous moon" harvest moon .

under construction
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


名月に麓の霧や田の曇り
meigetsu ni / fumoto no kiri ya / ta no kumori

The harvest moon
and the fog at the mountain foot—
mists over the field.


..........................................................................


名月の花かと見えて綿畠
meigetsu no / hana ka to miete / wata-batake

As if blossoms have fallen
from the harvest moon—
the cotton field


quote
While both poems depict the view under the harvest moon, the ¤rst one is a simple and straightforward portrait, which Dohô describes as “the style of the unchanging.”
The second uses explicit symbols. It gives the traditional poetic images, the moon and the flower, fresh significance.

Instead of using hana in its conventional way to mean cherry blossoms specifically as a seasonal word for spring, here it describes the beautiful whiteness of cotton bolls reflecting the bright light of the harvest moon, an image that traditionally signifies the autumn season.
The presentation of the moon in the second poem also departs from its conventional hon’i: while portraying the harvest moon, the poetic vision focuses, not on the moon, nor on its surroundings, but on the cotton field on the earth. It heightens the charm and miraculous power of the moonlight through its reflection on the cotton, which had not been considered a poetic image in classical tradition.

Despite these novel conceptions, the verse shows no trace of striving for ingenuity. The images naturally evoke an autumn moonlight view and the beholder’s feeling. This kind of novelty out of naturalness is the variety that Bashô wished to pursue: change that shares the same base with constancy.
source : Basho-and-the-Dao - Peipei-Qiu


....................................................................................................................................................


名月の出づるや五十一ヶ条
meigetsu no / izuru ya goyū / ichi kajō


名月の見所問はん旅寝せん
. meigetsu no midokoro towan tabine sen .
Oku no Hosomichi, in Fukui

名月はふたつ過ぎても瀬田の月
meigetsu wa / futatsu sugite mo / Seta no tsuki

. meigetsu ya chigotachi narabu doo no en .
(autumn) moon. temple acolytes

名月や北国日和定めなき
. meigetsu ya Hokkoku biyori sadame naki .
at Tsuruga

名月や池をめぐりて夜もすがら
. meigetsu ya ike o megurite yo mo sugara . yomosugara
(autumn) moon, pond, night

名月や門に指しくる潮頭
. meigetsu ya mon ni sashi kuru shiogashira .
(autumn) moon. my gate. rising tide

名月や鶴脛高き遠干潟
. meigetsu ya tsuru hagi takaki too higata .
(autumn) moon. lower legs of cranes. far tidal flats

名月や海に向かへば七小町
. meigetsu ya umi ni mukaeba nana Komachi .
(autumn) moon. the sea.
- remembering the Heian-beauty Ono no Komachi 小野 小町

....................................................................................................................................................source : PW_paperback

夏かけて名月暑き涼み哉
natsu kakete meigetsu atsuki suzumi kana

past summer
the full moon night is still so hot
I feel "summer coolness" . . .


Written on the 15th day of the 8th lunar month of 1693 元禄6年8月15日.
The cut marker KANA is at the end of line 3.
The main kigo here is the "full moon of autumn". Basho uses three words to indicate the heat:
natsu - summer
atsuki - it is hot
suzumi - to feel cool in summer


In this hot summer of 1683, Basho had lost all of his energy and shut down his haikai "workshop".
閉関.


Matsuo Basho and
. - suzumi 涼み - すゞみ to enjoy a cool breeze in summer - .


....................................................................................................................................................雪と雪今宵師走の名月か 
yuki to yuki / koyoi shiwasu no / meigetsu ka


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : meigetsu 名月 "famous moon" harvest moon .


. KIGO used by Basho .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Momi suru oto

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Momi suru Oto 籾する音 The Sound of Hulling Rice -source : agri_school/a_kome

drying and hulling rice in the Edo period
乾燥・もみすり(江戸時代(元禄)). WKD : momisuri 籾摺 hulling rice .
kigo for late autumn::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


momi suru oto 籾する音

大和國長尾の里と云処ハ、さすがに都遠きにあらず、山里ながら山里に似ず。あるじ心有さまにて、老いたる母のおハしけるを、其家のかたへにしつらひ、庭前に木草のおかしげなるを植置て、岩尾めづらかにすゑなし、手づから枝をたハめ石を撫ては、「此山蓬莱の嶋ともなりね、生薬とりてんよ」と老母につかへ、慰めなんどせし実有けり。
「家貧して孝をあらハす」とこそ聞なれ、貧しからずして功を尽す。古人も難事になんいゝける。

冬しらぬ宿やもミする音あられ
fuyu shiranu yado ya momi suru oto arare

source : itoyo/basho竹の内滞在中のことを綴った句文
source : bashouan.com/Database


The mountain village of Nagao in the province of Yamato is not so far from the capital and thus not quite a typical "mountain village" . . .
It has the atmosphere of the "Holy Horai Mountain" of ancient China.

. hoorai 蓬莱 Buddhist mountain Horai .
a mountain in China, where people would live forever.

The farmer had built a separate room (inkyobeya 隠居部屋) for his aging mother in the back yard.

The village is located close to
. Temple Taimadera 当麻寺 .

..........................................................................................................................................................


no winter is known
in this home - hulling rice with the sound
of hail

Tr. Gabi Greve


Written in 1684, 貞亨元年、Basho age 41.

This hokku has the cut marker YA in the middle of line 2.

. のざらし紀行 Nozarashi Kiko .
夏炉一路


Basho visited the area around Takenouchi Village 竹之内村 and Nagao 長尾.
He observed a son hulling the rice carefully to give good food to his old mother.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- by Chris Drake


fuyu shiranu yado ya momi-suru oto arare

hail hits a house
where there are no winters --
rice-hulling sounds


This is a late autumn hokku from the middle of the 9th month (October) in 1684, when Basho was visiting someone in the Nagao area south of Nara, not far from Taima Temple, where Chujo-hime was believed to have woven her large Pure Land Mandala.

The man, a wealthy farmer, was warm-hearted and took care of his aged mother very well. He built her a small house behind the main house where she could have some privacy, and he designed a garden around her house that looked like Mt. Horai (Penglai in Chinese) on the legendary Daoist Island of Immortality located somewhere out in the eastern sea. On this island there were said to be no winters or pain, fresh fruit was always available, and an elixir of immortality could be taken. Basho says the farmer designed the garden as the closest thing possible on this earth to the island's elixir of immortality, since he wanted his mother to live many more years.

Hearing and seeing this, Basho greeted the man with the above hokku. It has irony, hyperbole, and humor. The house (actually two houses, the main house and the mother's smaller house in the garden) is so warm with human feeling that winter never really comes to it, and yet the first hail of the winter seems to be falling on it now, making quite a racket. How could this possibly be? The answer of course is that the sound isn't made by hail but is the somewhat similar loud grinding sound made by people just outside hulling rice with a stone or earthen mortar. In this way Basho praises his host more strongly by denying the opposite, telling him his house is truly a Daoist paradise on earth filled with familial love and warmth in which the closest thing to winter isn't related to winter at all: the hail-like sounds turn out to be related to the source of warm food.

The farmers just outside or perhaps in a special workroom of the house aren't beating the rice but are operating one or more advanced mortars (invented in China) in which a revolving upper grindstone has replaced the less efficient pestle used in earlier centuries.

If you scroll down to the bottom of the first site below you can see a contemporary picture from the Edo period of five farmers operating a hulling mortar with a long wooden crankshaft.


福岡・浮羽町の諏訪神社

source : syokunou.ne
stone mortar 石臼(いしうす)

The second site has a photo from the early part of the 20th century.
The mortars must have made quite a noise!
source : kamiya-e/mukasinokurasi

Chris Drake


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Basho visiting - Hoorai san 蓬莱山 Mount Horai-San - Mikawa .


. WKD : momisuri 籾摺 hulling rice, polishing rice .
kigo for late autumn


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/06/2012

mazu first of all

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- mazu まづ first of all, anyway, and now -


under construction

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. mazu iwae ume o kokoro no fuyu-gomori / fuyugomori .
(winter) winter seclusion. celebrating. plum blossoms

. mazu shiru ya Gichiku ga take ni hana no yuki .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo.

. mazu tanomu shii no ki mo ari natsu kodachi .
(summer) summer grove. to count on. pasania oak tree


.............................................................................
海士の顔まづ見らるるや芥子の花
ama no kao / mazu miraruru ya / keshi no hana
face of a woman diverばせを植ゑてまづ憎む荻の二葉哉
. bashoo uete mazu nikumu ogi no futaba kana .
and now (mazu) I hate the ogi reeds
(after planting the first banana tree in his garden at Fukagawa, Edo)桟やまづ思ひ出づ馬迎へ
. kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae .
the first thing that comes to mind物の名をまづ問ふ芦の若葉哉
mono no na o / mazu tou ashi no / wakaba kana
ask for the name


西か東かまづ早苗にも風の音
nishi ka higashi ka / mazu sanae ni mo / kaze no oto
first on the rice seedlings
. kaze no oto 風の音 the sound of wind - .鹿の角まづ一節の別れかな
. shika no tsuno mazu hito fushi no wakare kana .
the first branch of the deer horns


城跡や古井の清水まづ訪はん
. shiro-ato ya furu-i no shimizu mazu towan .
I will seek pure well water first初春まづ酒に梅売る匂ひかな
. shoshun mazu sake ni ume uru nioi kana .
New Year. first some sake, then fragrant plum blossoms吸物はまづ出来されし水前寺 
. suimono wa mazu dekasareshi suizenji . 
the soup was served first

山桜瓦葺くものまづ二つ 
yama-zakura / kawara fuku mono / mazu futatsu
first two cherry petals


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mochi Rice Cakes

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- mochi 餅 rice cakes Reiskuchen -


. WKD : Rice cakes (mochi 餅) .source : www.ichinoseki-hakken.com
(短冊:東山町紙すき館)

naritai na angyoo kanete mochi Bashoo


I want to become like this !
continue my religious wanderings
to become a "Mochi Basho"


Mochi-Musume "Little Miss Mochi"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


青ざしや草餅の穂に出でつらん
. aozashi ya kusa mochi no ho ni ide tsuran .
(summer) aozashi "fresh wheat sweets". mochi rice cakes. ears of wheat


.............................................................................


有明も三十日に近し餅の音
ariake mo misoka ni chikashi mochi no oto

even dawn gets closer
to the last day of the year -
the sound of pounding mochi


Written in 1693, Genroku 6 元禄6年, Basho age 50
This was the last time he spent the New Year in Edo.
It is also the last time for him to spend the New Year, he died on the road in the following year, Genroku 7.

. WKD : mochi no oto 餅の音 sound of pounding mochi .
humanity kigo for mid-winter


Basho's hokku is an allusion to a waka by the famous poet
Yoshida Kenko 兼好法師

ありとだに人に知られぬ身のほどや
みそかに近き有明の月

aritodani hito ni shirarenu mi no hodo ya
misoka ni chikaki ariake no tsuki

. Yoshida Kenko 吉田兼好 Yoshida Kenkoo .
1283? – 1350?


Comment from Robin D. Gill:
. . . we wonder if the mochi-making goes on right up to the last day's dark of the moon. The male/female yin/yang connotations of the pestle/mortar pounding was put into kyouka and that and feelings about the human role in rebirthing the heavenly bodies etc all should be felt in these things -- the year is dead, long live the (new) year around the corner --
the kagami mochi moon will, unlike the sun, be there long before the real moon grows back though . . .


.............................................................................source : tukitodora.exblog.jp


暮れ暮れて餅を木魂の侘寝哉
kure kurete mochi o kodama no wabine kana / kurekurete

the year ending
with echos of pounding rice-cakes -
a desolate sleep

Tr. Barnhill


The very end of this closing year -
With the echo of rice-cake pounding
I sleep alone.

Tr. Takafumi Saito


Written in 1681, 天和元年. Basho age 38.
Living alone at Basho-An, Fukagawa, Edo.
Since he lives alone, he does not pound mochi for himself and can only hear the echo from the neighbours.


the year ends fast
with the echo of pounding mochi
while I sleep alone . . .

Tr. Gabi Greve

or

the year ends fast
with the echo of pounding mochi
while I spend a lonesome night . . .

Tr. Gabi Greve


kure kurete has a nuance of "to close in" or "tick down,"
so how about this for L1:
.
clock ticking towards year end
Tr. Hideo Suzuki


the year-end ended
to the pounding of mochi
I sleep alone

Tr. John Carley


Trying to incorporate the repetition of KURE KURETE
This hokku has the cut marker KANA at the end of line 3.

Basho uses the characters for "tree spirit" 木魂, read "kodama".
Considering the huge wooden mortar and mallets, this is quite appropriate.

MORE about
. Kodama 木魂 The Tree Spirit .


.............................................................................餅を夢に折り結ぶ歯朶の草枕
. mochi o yume ni ori musubu shida no kusa makura .

.............................................................................
source : kikyou0123


餅雪を白糸となす柳哉
mochiyuki o shira-ito to nasu yanagi kana

mochi-snow
like twisted white stripes
for the willow tree . . .

Tr. Gabi Greve


Written in 寛文7年, Basho age 24.
A typical hokku in the Teimon style.


Large snowflakes are making
A willow into rice cake
Of twisted white thread!

Tr. Oseko


shiraito mochi 白糸餅, white striped mochi
the mochi dough is twisted into stripes.
A kind of . WKD : Yaseuma やせうま .
also called shinkomochi しん粉餅, because a special kind of flower is used.


mochiyuki is a kind of wet snow. Also called "botanyuki", peony snow.
. WKD : "snow like rice cakes" mochiyuki 餅雪 もちゆき .

.............................................................................


餅花やかざしに挿せる嫁が君
餅花やかざしに插せる嫁が君
mochi-bana ya kazashi ni saseru yome ga kimi /mochibana

MORE
. WKD : Mochi flowers for the New Year .


. First mouse 嫁が君 (よめがきみ ) yomegakimi .
old name of the mouse / New Year


.............................................................................両の手に桃と桜や草の餅
. ryoo no te ni momo to sakura ya kusa no mochi .忍さへ枯れて餅買ふ宿り哉
. shinobu sae karete mochi kau yadori kana .
At Atsuta Shrine誰が聟ぞ歯朶に餅負ふうしの年
. taga muko zo shida ni mochi ou ushi no toshi .鴬や餅に糞する縁の先
. uguisu ya mochi ni funsuru en no saki .煩へば餅をも喰はず桃の花
. wazuraeba mochi o mo kuwazu momo no hana .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: source : www.ichinoseki-hakken.com
Mochi no Hosomichi もちの細道 in Memory of Basho

“奥の細道” で有名な『 松尾芭蕉 』のように
方々を行脚(あんぎゃ)する旅にでて!?

Shop named Ichinoseki いちのせき which serves all kinds of mochi.
Mochi-Musume is the owner of this shop.
See her tansaku at the beginning of this page.. WKD : Rice cakes (mochi 餅) .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

matsu - pine tree

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- matsu 松 pine tree -

The Pine itself is not connected to any special season, but there are many other words used as kigo, using the pine as a part of it. There also various types of PINE in Japan.

MATSU 待つ can also mean: to wait for somebody and is a favorite pun in Japanese poetry.

. WKD : matsu 松 the pine tree and its kigo .


茂岡の神さび立ちて栄えたる
千代松の樹の歳の知らなく


Shigeoka no kamu sabitachite sakaetaru
chiyo matsu no ki no toshi no shiranaku

The pine, the tree that waits for a thousand reigns,
that flourishes and stands godly at Shigeoka, knows no year.


Manyo-Shu Poetry Collection - 紀朝臣鹿人 

Haruo Shirane - Japan and the Culture of the Four Seasons
source : books.google.co.jp

under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::source : koushinetsu/niigata
松尾芭蕉も見た市振宿の海道の松 The Pine Basho might have seen at Ichiburi . . .

Oku no Hosomichi - - - - Station 34 - Ichiburi 市振 - - -
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .土手の松花や木深き殿造り
. dote no matsu hana ya ko bukaki tono-zukuri .
(spring) cherry blossoms. pines on the embankment. stately mansion辛崎の松は花より朧にて
. Karasaki no matsu wa hana yori oboro nite .
(spring) hazy cherry blossoms, pines of Karasaki 辛崎


金屏の松の古さよ冬籠り
. kinbyoo no matsu no furusa yo fuyugomori .
(winter) winter seclusion. golden folding screen. pine looks old


清滝や波に散り込む青葉松
. kiyotaki ya nami ni chirikomu aomatsuba .
(autumn) pine needles. Kiyotaki waterfall. scattering


この松の実生えせし代や神の秋
. kono matsu no mibae seshi yo ya kami no aki .
(autumn) autumn of the Gods. this pine.
at Kashima Shrine 鹿島神宮 Kashima Jingu

....................................................................................................................................................


- - - - - matsukaze, matsu kaze, shoofuu 松風 - まつかぜ wind in the pines - - - - -

This expression is already used in old poems of Japan.
It often alludes to the loneliness at a bay and puns on MATSU - to wait for someone.
Ariwara no Yukihira and the two brinewomen, Murasame and Matsukaze, in an 1886 woodblock print by Yoshitoshi.

Matsukaze (松風, Wind in the Pines)
is a Noh play of the third category by Kanami, revised by Zeami Motokiyo. One of the most highly-regarded of Noh plays, it is mentioned more than any other in Zeami's own writings, and is depicted numerous times in the visual arts.
. . . The name of the chief character, and title of the play, Matsukaze, bears a poetic double meaning. Though Matsu can mean "pine tree" (松), it can also mean "to wait" or "to pine" (待つ). Matsukaze pines for the return of her courtier love, like the woman of Akashi in the Genji, and like the woman in Zeami's play Izutsu.
© More in the WIKIPEDIA !松風の落葉か水の音涼し
matsukaze no ochiba ka mizu no oto suzushi

are needles falling
in the pine wind ?
the water's cool sound

Tr. Barnhill


are needles falling
as the wind blows through the pines ?
cool sound of water

Tr. Chilcott


Written around 貞亨元年, Basho age 41 to 51.
Maybe this was the text on a painting?source : itoyo/basho
memorial stone in the garden of the Nishimura family, Tsuruga 敦賀市新道、西村家


- - - - -


松風や軒をめぐって秋暮れぬ
matsukaze ya noki o megutte aki kurenu


wind in the pines -
swirling round the eaves
as autumn ends

Tr. Barnhill


the wind in the pines -
swirling now around the eaves
as the autumn ends

Tr. Chilcott


Written on day 26 of the 9th lunar month, 1694 元禄7年9月26日.
Written on request of Chaya Shirozaemon 茶店四郎左衛門 / 大坂清水茶店 四郎右衛門
Basho was up at temple Kiyomizudera in Kyoto, enjoying some tea at the tea shop.

On the same day, Basho also wrote these two :

この道や行く人なしに秋の暮 - kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure
この秋は何で年寄る雲に鳥 - kono aki wa nande toshiyoru kumo ni tori


. WKD : . hatsu matsukaze 初松風 first wind in the pines .
kigo for the New Year


....................................................................................................................................................松なれや霧えいさらえいと引くほどに
matsu nare ya / kiri ei sara ei to / hiku hodo ni


松島やああ松島や松島や
. Matsushima ya aa Matsushima ya Matushima ya .
- famous poem by 狂歌師田原坊 Tawara Bo, often attributed to Basho松杉をほめてや風のかをる音 
. matsu sugi o homete ya kaze no kaoru oto .
- (matsusugi)
(summer) fragrant breeze, sound, pines. Shigure no Matsu 時雨の松
planted by Fujiwara no Sadaie西行の草鞋もかかれ松の露
. Saigyoo no waraji mo kakare matsu no tsuyu .
(autumn) dew, remembering priest Saigyo 西行, straw sandals. pine


桜より松は二木を三月越し
sakura yori / matsu wa futaki o / mitsuki goshi時雨をやもどかしがりて松の雪 
. shigure o ya modokashigarite matsu no yuki .
(winter) sleet. to be impatient. snow on the pines


しをらしき名や小松吹く萩薄
shiorashiki / na ya komatsu fuku / hagi susuki

僧朝顔幾死に返る法の松
. soo asagao ikushi ni kaeru nori no matsu .
(autumn) morning glories. monks. to die. Dharma pine
at temple Taimadera 当麻寺


..........................................................................source : itoyo/basho


涼しさや直に野松の枝の形
suzushisa ya sugu ni nomatsu no eda no nari

coolness -
naturally, the branches
of a wild pine

Tr. Barnhill


Written on day 11 of the 5th lunar month 1694 元禄7年5月11日.
At the home of Hirooka Sesshi 広岡雪芝 in Iga Ueno.
Basho is praising the beautiful pines in the garden of his host, even including part of his haikai name, Nomatsu 野松 Wild Pine.
Sesshi did not bent and cut them for any special effect but let them grow quite naturally. The pines had just been planted in the garden when Basho visited.


Hirooka Sesshi 広岡雪芝 (1670 - 1711)
( - 正徳元年(1711)9月28日)
Sesshi was the owner of the Yamada Sake brewery in Iga Ueno.
His full name was 広岡七郎右衛門保俊.
His haikai name was Nomatsu An 野松庵 "Hut of the wild pine"

- - - - Poems by Sesshi

雀よりやすき姿や衣がへ 
伏見かと菜種の上の桃の花 
堀おこすつゝじの株や蟻のより
生醉をねぢすくめたる凉かな
折々や雨戸にさはる萩のこゑ
火燵より寝に行時は夜半哉 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - matsutake 松茸 the "pine mushroom" - - - - -

. matsutake ya kabureta hodo wa matsu no nari .
(autumn), Matsutake mushroom. ragged. like a pine


. matsutake ya shiranu ko-no-ha no nebaritsuku .
(autumn), Matsutake mushroom. unknown leaf. sticking to it


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : matsu 松 the pine tree and its kigo .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::