16/12/2014

I I I - JJJ

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- I I I - J J J - iii jjj -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ichibutsu jitate 一物仕立て "single object", one theme or image

. jiamari 字余り - jitarazu 字足らず too many, too few of 5 7 5 .


....................................................................................................................................................


- - - - - . . ichi 市 market * . - - - - -
shiwasu no ichi 師走の市 december market, toshi no ichi 年の市 Year-End Market .. ichibito yo kono kasa uroo yuki no kasa .
(winter) snow. this straw hat. market-shoppers. I sell.


. ide ya ware yoki nuno kitari semi-goromo .
(summer) "cicada robe". come look at me.


. ie wa mina tsue ni shiragami no hakamairi .
(autumn) visiting graves at O-Bon. the whole family. cane. white hair


. ikameshiki oto ya arare no hinoki-gasa .
(winter) hail. so harsh a sound. my traveller's hat


. ika uri no koe magirawashi hototgisu .
(summer) squid vendor. hardly distinguishable. hototogisu


. (iki-nagara) iki nagara hitotsu ni kooru namako kana .
(winter) sea slug. frozen into one. still alive


. iku shimo ni kokoro baseo no matsukazari .
(New Year) pine decoration. frost. my home


. Ikkyuu ga kawarake kawanu toshi no ichi .
(winter) Year-End Market. priest Ikkyu buys a piece of pottery


- - - - - . imayoo 今様 popular songs - 弄斎節 rosai-bushi, Rosai song . - - - - -- - - - - . imo 芋 (いも) taro. Colocasia antiquorum . - - - - -

. imo arau onna Saigyoo naraba uta yoman .
(autumn) Taro potato. a woman washing taro. Saigyō. compose a poem

. imo no ha ya tsuki matsu sato no yakibatake .
(autumn) moon. taro leaves. burned fields of the village

. imo uete kado wa mugura no wakaba kana .
(summer) mugura cleavers. planted taro potatoes. at the gate young creepers

- - - - -


- - - - - . imo no kami 痘瘡の神 the deity of smallpox . - - - - -. inasuzume cha no kibatake ya nigedokoro .
(autumn) sparrows in the rice fields. field with tea trees. to flee
- - - - - . inazuma 稲妻 lightning . - - - - -

. inazuma ni satoranu hito no tattosa yo .
(autumn) lightning. no enlightenment. how admirable

稲妻や顔のところが薄の穂
inazuma ya / kao no tokoro ga / susuki no ho
(hokku)

. inazuma ya yami no kata-yuku goi no koe .
(autumn) lightning. in the darkness the voice of a night heron

- - - - -
. ine koki no uba mo medetashi kiku no hana .
(autumn) chrysanthemums. old woman threashing rice. to be praised.- - - - - . - inochi 命 life, to be alive - . - - - - -

. inochi futatsu no naka ni ikitaru sakura kana .
(spring) cherry blossoms. between our two lives

. inochi koso imodane yo mata kyoo no tsuki .
(autumn) moon of today. life. seed potato of taro imo

. inochi nari wazuka no kasa no shita suzumi .
(summer) coolness. life! travelling hat
- - - - - . WKD : inoshishi いのしし / 猪 wild boar . - - - - -
kigo for autumn

. inoshishi mo toko ni mo iru ya kirigirisu .
(autumn) grasshopper (cricket). penetrating even the lair of a wild boar
(about the snoring of his disciple Shado) - also - toko ni kite ibiki ni iru ya kirigirisu

. inoshishi mo tomo ni fukaruru nowaki kana .
(autumn) wild boar . blown away by the typhoon

- - - - -- - - - - . iori, an 庵, yado 宿 my humble abode, thatched hut ### . - - - - -


- - - - - . iroha 色葉 colored leaves or いろは, the Japanese alphabet * . - - - - -. iriai no kane mo kikoezu haru no kure .
(spring) spring evening. sunset bell. not to hear


. irikakaru hi mo itoyuu no nagori kana .
(spring) heat shimmers. threads. smoke
At Muro no Yashima 室の八嶋. irozuku ya toofu ni ochite usumomiji .
(autumn) red leaves. Tofu bean curd. to fall.. isaribi ni kajika ya nami no shita musebi .
(autumn) bullhead fish. fire to lure fish. sobbing under the waves


. - Ise Jinguu 伊勢神宮 Visiting the Grand Shrine at Ise - . ###


ishi karete mizu shibomeru ya fuyu mo nashi
石枯れて水しぼめるや冬もなし


. ishi no ka ya natsukusa akaku tsuyu atsushi .
(summer) summer grass. smell of this stone. warm dewdrops. (at Nasu).


. Ishiyama no ishi ni tabashiru arare kana .
(winter) hail. temple Ishiyamadera

. ishiyama no ishi yori shiroshi aki no kaze .
(autumn) autumn wind. stony mountain, white
. ite tokete hitsu ni kumihosu shimizu kana .
(winter) beginning to melt. my brush. pure water


. itoyuu ni musubitsukitaru kemuri kana .
(spring) heat shimmers, inverwoven with smoke - Oku no Hosomichi, station 4


. itsutsu mutsu cha no ko ni narabu irori kana .
(winter) sunken hearth. five or six cakes


. iwa tsutsuji somuru namida ya hototogishu .
(spring) "rock azaleas". colored by tears. hototogisu- - - - - . - iza いざ / 感  Let's Go! Farewell, Good-bye! - . - - - - -

. iza kodomo hashiri arikan tama-arare .
(winter) jewel-like hail pellets. Children, let's go!

. iza kodomo hirugao sakinu uri mukan .
(summer) melon. children. bindweed

. iza saraba yukimi ni korobu tokoro made .
(winter) watching snow. fall and slip.
for his disciple Isa 伊佐.

. iza tomo ni homugi kurawan kusa makura .
(summer) ears of barley. Well, together! grass pillow

- - - - -
- - - - - . - izayoi 十六夜 moon on night 16 - sixteenth night moon - . - - - - -

いざよひもまだ更科の郡哉
izayoi mo mada Sarashina no kōri kana
izayoi mo mada Sarashina no koori kana

いざよひのいずれか今朝に残る菊
izayoi no izure ka kesa ni nokoru kiku

十六夜はわづかに闇の初め哉 
izayoi wa wazuka ni yami no hajime kana

. izayoi ya ebi niru hodo no yoi no yami .
(autumn) moon. cooking shrimp. darkness


- - - - -
. izuku shigure kasa o te ni sagete kaeru soo .
(winter) sleet. where? umbrella in hand. a monk returns- - - - - . Izumo no kami 出雲守 / Hitomi Izumo no Kami 人見出雲守 mirror maker * . - - - - -


..........................................................................................................................................................


- - - - -. jinbei, jinbe 甚兵 light summer suit * . - - - - -


- - - - - . joo 鎖 chain and lock * .

. joo akete tsuki sashireyo Ukimi Doo .
(autumn) moon, at hall Ukimido, Lake Biwa. open the lock. jooroku ni kageroo takashi ishi no ue .
(spring) heat shimmers. Buddha statue at temple Shin Daibutsu-Ji 新大仏寺. on a stone
jooroku 丈六 Joroku size Buddha Statue *


. - Juuhachiro no Ki 十八楼ノ記 Tower of Eighteen - ### .
Juhachiro no Ki::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::