20/12/2014

EEE

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- E E E -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Edo 江戸 - Basho lived in Fukagawa, Edo . ###


. Emotions expressed directly by Basho .

. Emptiness 無 mu - and the concept of nothingness .


. Enpitsu de Oku no Hosomichi えんぴつで奥の細道 practise Pencil writing .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


- - - - - . Ebisu えびす 恵比寿 God of Good Luck . - - - - -
. Ebisu-koo su-uri ni hakama kisenikeri .
(winter) Ebisu festival. vinegar vendor. formal robe

枝ぶりの日ごとに変る芙蓉かな
edaburi no / higoto ni kawaru / fuyō kana

枝もろし緋唐紙破る秋の風
eda moroshi / hitōshi yaburu / aki no kaze


. eiryo nite nigiwau tami no niwakamado .
(winter) garden stove for the New Year. emperor's good grace.


艶ナル奴今様花に弄斎す
. en naru yakko imayoo hana ni roosai su .
(spring) cherry blossoms. alluring Yakko fellows. sing the Rosai song (rōsaibushi 弄斎節).


榎の実散る椋の羽音や朝嵐
e no mi chiru / muku no haoto ya / asa arashi


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::