19/12/2014

FFF

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- F F F -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Family Ties - his wife, son, brother, parents ### .


. Food and regional dishes savoured by Basho ### .


. fragrance, smell 香 ka, ko, incense .


.............................................................................. fue no ne ni nami mo yorikitaru Suma no aki .
(autumn) at Suma beach


.............................................................................- - - - - fuji 藤 wisteria - - - - -

. fuji no mi wa haikai ni sen hana no ato .
(autumn) wisteria seeds. no theme for haikai. after the flowers

. kutabirete yado karu koro ya fuji no hana .
(spring) wisteria flowers. I am so tired. looking for a lodging.............................................................................
- - - - - . Fujisan, Fuji no Yama 富士山  Mount Fuji ###. - - - - -

. Fuji no kaze ya oogi ni nosete Edo miyage .
(summer) handfan, wind from Mount Fuji, the town of Edo

. Fuji no yuki Rosei ga yume o tsukasetari .  
(winter) snow. Mount Fuji. Lu Sheng 廬生 Rosei (713 - 741). dream

. Fuji no yama nomi ga chausu no ooi kana .
(summer) lice. Mount Fuji. tea-grinding mill. to carry


- - - - -


. Fukagawa 深川 district in Edo .

. Fukagawa 深川 - Bashō-An 芭蕉庵 Basho-An - his "thatched hut" . ###
. . . Fukagawa Happin 深川八貧 "Eight Beggars of Fukagawa"


- - - - -


. fukitobasu ishi mo Asama no nowaki kana .
(autumn) typhoon, Mount Asamayama. blowing stones
- - - - - fuki-otosu Asama wa ishi no nowaki kana. fuku kaze no naka o uo tobu misogi kana .
(summer) purifucation ritual. fish jump in the blowing wind. fumi naranu iroha mo kakite kachuu kana .
(autumn) colored leaves 色葉 iroha. not enough for a letter. into the fire
- and iroha いろは, the Japanese alphabet.. furazu tomo take uu hi wa mino to kasa .
(summer) planting bamboo. not raining. mino-raincoat and a rain-hat


. furi uri no gan aware nari Ebisu koo / furiuri .
(New Year) Ebisu festival. peddler. geese. pathos. furuhata ya nazuna tsumiyuku otokodomo .
(spring/New Year) sheperd's purse. old fields. male companions- - - - - furu-ike - 古池 the OLD POND - - - - -
. furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto . furu ike ya
(spring) the famous : old pond, frog jumps, sound of water

. furu ike no oshidori ni yuki furu yuube kana .
? attributed to Basho
. furuki na no Tsunuga ya koishi aki no tsuki .
(autumn) moon. old name of Tsunuga. full of memories (Tsuruga)
- - - - - . - furusato 故郷、古里 home village, home town, Heimat - * . - - - - -

. furusato ya hezo no o ni naku toshi no kure .
(winter) end of the year. my hometown, navel string

. furu su tada aware naru beki tonari kana .
(spring) old nest. so lonely. my neighbour


. futari mishi yuki wa kotoshi mo furikeru ka .
(winter) snow. seeing it together (with Ochi Etsujin)


. futsuka ni mo nukari haseji na hana no haru .
(spring) cherry blossoms. on the second day I won't fail (at temple Hasedera 長谷寺)


. futsukayoi mono kawa hana no aru aida .
(spring) cherry blossoms. hangover. who cares. fuugetsu no sai mo hanareyo fukami-gusa .
fūgetsu no zai mo hanareyo fukamigusa
(summer) peony. love of nature "wind and moon" fugetsu. to go beyond
- - - - - . fuuryuu, fûryû 風流 (fengliu) FURYU and fuuga, fûga 風雅 FUGA elegance . - - - - - fuukyoo, fûkyô  風狂 FUKYO, poetic eccentricity

. fuuryuu no hajime ya Oku no taue uta .
(summer) planting rice in the paddies, Oku, furyu-the elegant, acomplished. fuyugare ya yo wa hito iro ni kaze no oto .
(winter) withered plants in winter. the sound of wind in a world of one color
- - - - - fuyu 冬 winter - - - - -

. fuyu botan chidori yo yuki no hototogisu .
(winter) snow. winter peonies, plover, hototogisu (4 kigo in one poem!)

. - - - - - fuyugomori 冬篭り winter seclusion .
- - - - - sashikomoru さしこもる【鎖し籠もる】used by Basho

. fuyu-gomori mata yorisowan kono hashira .
(winter) seclusion. I lean against this pillar

- - - - -
冬庭や月もいとなる虫の吟
fuyu niwa ya / tsuki mo ito naru / mushi no gin
fuyuniwa (hokku)


. fuyu no hi ya bajoo ni kooru kagebooshi .
- samuki ta ya bajoo ni sukumu kagebooshi
(winter) cold. shadow, horse

. fuyu shiranu yado ya momi suru oto arare .
(autumn) hulling rice. winter is not known. sound like hail


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::