06/07/2012

samidare - rainy season

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- samidare 五月雨 -

lit. "rain in the fifth lunar month"  五月雨 samidare
according to the old lunar calendar. Now it refers mostly to the rain during the Rainy Season (from mid-june to mid-july).

rain in the month of satsuki, satsuki ame 五月雨(さつきあめ)

also translated as

persistent summer rain,

summer rain / June rain / early summer rain (Haldane)

. rain in the fifth lunar month  五月雨 samidare .

.............................................................................


. samidare - Basho Archives SSS .


samidare ni tsuru no ashi mijikaku nareri
五月雨に鶴の足短くなれり


五月雨の降りのこしてや光堂
. samidare no furi nokoshite Hikari Doo .
(summer) rain during the rainy season. at the Golden Hall 光堂 in Hiraizumi. samidare o atsumete hayashi Mogamigawa .
(summer) rain during the rainy season, river Mogamigawa 最上川, Hiraizumi. samidare ya ryuutoo aguru Bantaroo .
(summer) "Dragon Lantern". flood warden
- depicting the flood prevention custom of the Edo period


. samidare ya shikishi hegitaru kabe no ato .
(summer) decoration card with poem. hole in the wall


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


五月雨も瀬踏み尋ねぬ見馴河 
samidare mo / sebumi tazune nu / Minare-gawa
river without a name


五月雨に隠れぬものや瀬田の橋 
samidare ni kakurenu mono ya Seta no hashi .
(summer) rain during the rainy season. bridge at Seta, lake Biwa


五月雨に鳰の浮巣を見にゆかん
samidare ni / nio no uki su o / mi ni yukan
grebe bird


五月雨に御物遠や月の顏
samidare ni / on mono dō ya / tsuki no kao
face of the moon


五月雨の空吹き落せ大井川 
samidare no / sora fukio otose / Ōi-gawa
River Oigawa五月雨は滝降り埋むみかさ哉 
samidare wa / taki furi uzumu / mikasa kana
waterfall


五月雨や蚕煩ふ桑の畑 
. samidare ya kaiko wazurau kuwa no hata .
Basho compares himself to an ill silk worm


五月雨や桶の輪切るる夜の声 
samidare ya / oke no wa kiruru / yoru no koe
barrel


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. rain in the fifth lunar month  五月雨 samidare .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::